ÇANAKQALE û NEÇAREY

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Vîramokîy » ÇANAKQALE û NEÇAREY
Paraki
dûrik : 24 Şubat 2015 - 20:00

indir

ÇANAKQALE û NEÇAREY

Feyza ADABEYİ

Wextê seferberlixîyo. Vere ney tam se serr. Hukmat yeno dewda Helbilosi, ê ki serrê cî temamîyê înan beno seferberlix .Rêze(sira) yeno pêrdê qaliktê mi. Nameyê ey zî Elî yê Hemzikano. Elî pîyê çehar qeçkano. Nameyê qeçkandê cî Sefer, Hesen, Evdilla û Horîxana. Eskerê hukmatî gîne Elî tepşenê kenê berê eskerey. Waya Elî, esta nameyê ci İs’a. İs ,seferî gîna xwu paştî bena vera Elî.

Vana:

-Lajê xwu na son fin bi vîni.

Hukmat beno hêrs, dano Elî ro, Elî guneno tellîyan serro.

Vane:

 -Hele hadê hadê, tîye kenê şirê merg, şima dê bimirê. Qe laje xwu mevîni.

Gînê Elî benê seferberlixey. Benê Çanakqale. Wija di diwelana lej kenê. Veyşaneya,xelaya, lejo. Îmbazêndê Elî esto nameyê ci Hecîyê İb’î yo. O cî qey helbilosijo.

Vano:

-Elî, la bê ma xwurê bi remê. No lejdi ma dê bimirê.

Elî vano :

-Nê ez nê remena. Ma qandê namusî welatê xwu pawenê. Kes namusê xwu salme nê keno.

        Hecîye İb’î remeno , Elî nê remeno. Deha nê ageyreno Helbilos. Ê ki remenê, ê ki reyênê seferberlîxey qedêna labrê o nîno. Malbata ci bol bena rezîl. Nameyê cînîyerda ci, zî Mîn’a. Kes çinyo biewnîyo nînan ra. Qeçekê cî hewna werdîyê. Xelaya, çîye çînyo ki qe kes buro. Cînîya Elî mîn’i û lajê cî Sefer û balduza ciya Guli pîya rocê şine axay hetek. Kê Mehmet axay. Ê hîre heme û , kê ……. pîya şinê axay hetek. Axay rê silamanê jewendê biqiymetî benê. Axa dişmiş beno beno , gîno qeratê xelle dano cinîyer da Elî. Kê …… rê zî qe çîyen nêdano.

Vano:

-Zê şima hezar tene her roj yeno  kêber dê mi ver. Kê Hemzikan mirê biqiymetê .

Çiki Sefer kewto Mehmet axay pêş. Yanê kerwayê peyê.

Tim nîçarey tim çinî bîyayen mîyandê . Ê ki laje cî şîye eskerey merdê , ê ki zanayeyê cî  ê gîne xwurê mehaş girêdanê, îdarê xwu pa kenê. Labrê kesê Elî yê zanaye çinyo. Ê nê şenê xwurê mehaş bi gîrê.Winî bi serrana ecir ancenê. Ew mezelê Elî jî bellî nîyo. Kotî di senî şehît kewto kes nê zano deha. Qeçê ci Evdilla û Hesenî ya mirenê. Horîxan û Seferî ya benê girdî zewijyênê. Seferî ra çehar qeçî nezdîyê çewres tene torine cî benê. Ez cî torina Seferî , keynaya Sadeta ew ez kaliktê xwuya xirur dînena.

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

Keyneka miyandê Xirarer

Keyneka miyandê Xirarer                                    Feyza ADABEYİ Ez qeçek bîyase, birayê min û pêrdê min a peme karitbî.

Punê Xalan

Punê Xalan Arêdoki:Feyza Adabeyi Maya mi tim vana : -Ez qeçekey da xwu dir bol baqil bîya , ez qeçekînda xwu dir bol baqil bîya. Haybukî , wexta

Aşlekarî(derzîncî)

Aşlekarî                                        Arêdoki:Feyza Adabeyi   Rojna cî va :  -Derzînçî(aşlekarî) dê berê dewi(


Hit Counter provided by laptop reviews