MÊRDEKÊN Û CİNÊKA Cİ

Ana Sayfa » Edebîyato Kehan » kuşatîy » MÊRDEKÊN Û CİNÊKA Cİ
Paraki
dûrik : 01 Ocak 2016 - 17:25

535243_771151799656966_2383650514157191739_n

            MÊRDEKÊN Û CİNÊKA Cİ

            Vanê wextêra mêrdekên xwurê bi cinêkêna zewijêno. Herga ki şino mabeynê nînan xerpêno. Şar cirê vano:

            -Xwurê îdare bikerê, şimarê qeçekên bibo, şima do pêrê şîrinîy bê.

            Nê pê destî di îllallah kenê. Nînanrê qeçekîy benê jî nê nêvirrênê. Welhasilê kelami nê vanê beno ki ê do ‘heta bi ‘heta pêya bê. Nêşenê xwurê pîya îdare bikerê, tim û tim lej kenê. Roja Ellahî çinîya ki lej nêkerê.

            Rojên yeno, na cinêki rep û gunena ‘erro, mirena. Şarê ci arêbeno pêser, winîno mêrdekîra û vano:

            -Bewnî ‘hendayên bî. Şima xwurê pîya îdare bikerdayê, şima şarî mîyan di rîsîya nêbîyayê, şima pêtewnayê nêbîyê?

            Mêrdek vano:

            -E willi, winîyo. Kaşka jî ma pê nêtewnayê.

            Ma qiseri derg nêkerê, dewijîy meytê cinêkeri şuwenê, kefen kenê û nimazê ci kenê, kewnê ray ki dewi mîyanra berê mezelan mîyan, ûja di çengeyên di ravêrdiş di tabûtê cinêkeri guneno dêsîro, ûja di dewijîy winî ki ze ki tabûtî mîyan di çîyên bileqo. Winînê ki, e cinêki amêya a xwu, bîya weşê. Ûja di mêrdek gîno cinêka xwu fina beno keye, cinêka ci desna serrîy coyêna.

            Tayên şino, bol şino, desna serrîya tepîya cinêka ci fina rep û kewna û mirena.

            Dewijîy aweri kenê germi, fina cinêkera mêrdekî şuwenê, pêşenê û kenê tabûtî mîyan ew nimazekê cinêkeri jî kenê. Dewijîy tabutê cinêkeri erzenê xwu paştîyan ser, fina vera mezelan ray gînê. Wexto ki raştê ê çengî yenê, mêrdek vano:

            -Aman dîqet kerê, wa ê çengîro nêguno!

                           12. 2015 Suwêrek’i

                                                                                                 Şaban ŞENATEŞ

buy zoloft 100mg100mg of zoloft for anxiety
buy generic stromectolStromectol 3 mg tablets
generic name for prednisone Prednisone natural alternative
sale arimidexAnastrozole generic cost

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA MI TORÊ VATO PA ŞO MERDIM BIKIŞI?

MA MI TORÊ VATO PA ŞO MERDIM BIKIŞI? Dewijên dano piro şino Sêwregi ki; xwurê  debançeyên bigîro. Aşt naşt persê debançan keno. Kam roşeno

QEÇEKO QEYSERİJ Û LEBLEBÎY

QEÇEKO QEYSERİJ Û LEBLEBÎY          Qeçekêndo Qeyserij bi marda xwuya dûkanêndê leblebîyan verra ravêreno. Destê xwu dergê leblebîyan

BEKTAŞÎ Û ARAQÎ Û NIMAZ

BEKTAŞÎ Û ARAQÎ Û NIMAZ Vanê rojên Bektaşîyên’rê vanê:-Vanê tîyê araqî şimenê? Bektaşî vano: -Nê la, ez şaaanra şaaan, şaaanra


Hit Counter provided by laptop reviews