ARESNE BA޹QEÇÊNO!

Ana Sayfa » Genel » ARESNE BA޹QEÇÊNO!
Paraki
dûrik : 12 Haziran 2015 - 17:36

zaman

ARESNE BA޹QEÇÊNO!

Serrêna tepîya, qeçekan keda xebatda xwuya citi²fînê xwu destî. Kam ki weş gurweya, qarneya ci weş amê; kam ki gidî³gurweya, qarneya ci gidî amê. Kê ki kêf kerd, kêfê ci bî weş; o ki kêfê ci rema, bî kêfsad[4].

Se ki bîyo jî, o ki bî, şî[5]. Deha hewleya qeçekan jî, gidîyeya qeçekan jî no dûmo kilm di herûni nîno. Cora kes do vêşî qeçekan ser nêşiro û înan bi negeregeya nêqe”hirno.

Qeçekîy gurweyay. Senîn ki serkewtişdê înan di keda welîyan(pêran) esta, winî jî binkewtişdê ci di jî tesîrê pêran esto. Cora serkewtiş di jî, binkewtiş di jî tesîrêndê welîyan çimanra nêremeno. Welîy gereg ki nêqe”hrîyê û nêvajê şima nêşa serkewo. Çiki bi qeçekana pîya welîy jî yan bîy serkewtey yan jî bîy binkewtey.

Qandê serkewtan welî do heta xelatana jî ravey nêşiro. Çiki meştê nê karî jî esto. Ewro xelatênda ravey bideyo qeçekan, bîrro xelata bîni do qeçekan mirdî nêkero, ê do heta zanîş[6]î vemirîyê[7].

Qandê binkewtişî, welî gereg ki bol vêşî te”hzîl[8]îy qeçekanro nêdo. Çiki sebebandê binkewtişdê qeçekan di rolê pêran jî esto. Wexto ki kes banderey[9] di tesîranê xraban vila kero, qeçekanrê jî tesîro bol nêmaneno. Eger welîy rojên ravey persê qeçekandê xwu bikerdayê, bişîyayê mekteb û biameyê, beno ki jî qeçekîy bin nêkewtayê. Eger welîyan bişayê şopa qeçekan biramitayê, hele ê şinê mekteb, nêşinê. Wexta înan do bişayê vernîya binkewtiş[10]dê qeçekan bigrotayê, netîce do wina nêbîyayê.

Wel”hasilê kelami kes do “hemî çî(xelati di jî, ceza di jî, serşîyayîşî di jî, nêveyayîş[11]î di jî, ca û karandê bînan di jî) jî bi fesala biluwo. Gama xwu ca di bierzo, ca di peydi bianco, wextdê ci di ata û nata bikero.

O ki şî, deha peydi nîno. Qeçekêno, neya tepîya aresne di casino xwu mebetilnê, xwurê kitabîy biwanê, vekewê, rakewê, telewîzyonan û zanamorok[12]an û zanbestok[13]an vero bol memanê, sernakîrê hêledar[14] û zînde[15] û aresîyaye[16]y bê.

Aresne baş qeçêno! Bimanê biweşeya, bicoyê bi kêf û şênemegîya.

                                                                      Şaban ŞENATEŞ

                                                                  Suwêrek’i 12. 06. 2015

[1] Te”htîlbaş!

[2] Cita qeçekan qarneya cîya.

[3] Ze”hîf, kemî, xrab, tayên.

[4] Kêfsal, qe”hrîyaye

[5] Kirdasî di vanê ‘’ê ki çû, mekeve dû’’

[6] Malûmat.

[7] Vemirîyayeni: Hewna şîyayeni

[8] Qisey prodayeni, firçe kerdeni

[9] Te”hlîm.

[10] Meğlûbîyet, gidîbîyayeni, bin di bîyayeni, sernêkewtiş.

[11] Nêveyayeni: Qariş nêbîyayeni, nêlûnayeni, têkilî nêbîyayeni, nêhîlbîyayeni.

[12] Qompîtur, bîlgîsayar.

[13] Zanbendok, înternet.

[14] Biqewet. o ki hêleyê ci esto, enerjîk.

[15] Weşe, zergûn, xwu sero.

[16] Keso ki asresîyao, “edizîya xwu grota, qewet û qudretê ci ameo ca.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo

RÎSALEYÊ REMEZANÎ(2)

NUKTEYA DIDÎY Rojeyê Remezanîyo bimbarek, kişta şukurdê ne′hmetandê Cenabê Heqî ra, xeylên ′hîkmetandê ci ra ′hîkmetêndê ci no yo

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida


Hit Counter provided by laptop reviews