Bêrî

Paraki
dûrik : 01 Şubat 2014 - 2:42

MEKTEP

-Ti do ewro şirê ha,  gird û werdî pêrini silamîy ki.

-‘Eleykummeselam.

-Dewra çîyê wazenê?

-To şase  marê tayên masey bîya, nika wijadi masey bolê.

-Xwu vîra nêkra înşallah, to çi ‘heta nika  nêvatê, tew mi vîrî jî nîyameyê. Ma şayê dewra jî ardendo kamyona dewi roj bi roj yena şina.

-Çi zana, mi va kamdo tepişo?

-Sûcê mi jî esto, tew e jî şik nêbîya.

-Teba nêbeno, na finaki ti ameyse xwudi bîya.

Ara xwu kerdîy tepîya weriştîy şala xwu arêday.

Me’hmûdî va:

-Tayên erdîşa mi jî esta, cinîgê mi bîyê dergîy, ez jilêtê jî nînanroda.

‘Hesenî jî çayda xwura çend qultî şimitî. O jî werişt xwu ser çîy mîy arêda berd mesqendi rona.

Kitabê xwu jî girotîy û kerdê bivijyo teber.

-Me’hmûd eza şina,  de hadê xatirdê to.

-Silamîy bik, lew nana apoy înan desta.

‘Hesenî  înanra mekteb ‘hend dûrî nêbî, çend kuçey tadeya, nika mektebî veroyo embazî kowtê rêz, kop bîyê, fina muduro qijenno qeça.’Hesenî jî lingî hewaday, eyjî peynîya rêz di cayê xwu grot.

-Çiçyo, xeyro midûro fina çiçîrê qijenno?

-Çi zana, vizêr qay çend tena dayo pêro, oyo ey vano.

-E… , boka teba nêbîyo.

-Nêzana, qay bol pê  tewnayo?

Midûrî, hêrsê xwu nêgirot bî, tayên şî amê. Heyna ey do çîna bivatê, laberê nêvat, gişta îşaretî da tepîya telebey pê dima bi rêzêna kowtî zerre, senî serşoyê çarwa kenê, çarwey  hunî pê dima rêz benê, qeçîy jî bi o babeta pê dima şîyê. Laberê qeçan merdîwanan sero fina resayîy pê û zimmîy kewti mektebî ser, ti vanê qey ‘heta nika înan  qe pê nêdîyo.

 

‘Hesen kowt ders, çend dersîy qedyay, dersa çiharinidi îmtîhan estbî. ’Hesenî, Sosyal Bîlgîler ra weş fehm kerdê. Mihelim  kowt zerre çantê xwu masî sero rona tepîya hêdî hêdî kağitîy çantera vetîy, telebey  mehtê mihelimî mendîbî.

-Qeçêno, persî gengazê! Laberê, na vatena mi oyoki xebityayo eyrê yo. Mihelimî nê qisey vatî tepîya kağitîy vila kerdîy.

-Persan nika pêrin biwanê, çîyoki şima weş fahm nêkerd perskerê, çaxê îmtihanî perskerden çinya temam (tebî  mihelîmo hana vano laberê telebey do fina zê xwu bikrê, fina do pers kerê)

  ‘Hesenî dest kerd persan jew bi jew cevabê ci nuşna, persê tenya nêşa bikro, a jî çiçîy ame ci vîrî  nûşna.

‘Hesenî, îmtîhanê xwu qedîna. Xwura çend deqey mend bî zengil biceno. Senî zengilê ders ceneya kağida xwu da mihelimî ew vijya teber şî odeyê  mehwînê midûrî  ver, ber cena, maka çakêtê  xwu acivist û kowt zere.

Mehvînî  serê xwu hewada, zek vajo xeyro?

-Mihelîmê mi, edo ewro şira dew,  ‘hela şanî jî di dersê mi estê, kamyona dew jî rew şina ez nêresena ser, ti mîrê destûr bidêse edo rew  şira.

-Ti kancî sinif dê?

-6-F

-Ti çend sereyê, ti ze gird asenê

-Ez çarês serrêya, pîyê mi ez di serrî  berey rişta mekteb.

 Mehwînê midûrî, kağida destûrî pird kerd û da  ‘Hesenî.

 

 

-Ti do ewro şirê ha,  gird û werdî pêrini silamîy ki.

-‘Eleykummeselam.

-Dewra çîyê wazenê?

-To şase  marê tayên masey bîya, nika wijadi masey bolê.

-Xwu vîra nêkra înşallah, to çi ‘heta nika  nêvatê, tew mi vîrî jî nîyameyê. Ma şayê dewra jî ardendo kamyona dewi roj bi roj yena şina.

-Çi zana, mi va kamdo tepişo?

-Sûcê mi jî esto, tew e jî şik nêbîya.

-Teba nêbeno, na finaki ti ameyse xwudi bîya.

Ara xwu kerdîy tepîya weriştîy şala xwu arêday.

Me’hmûdî va:

-Tayên erdîşa mi jî esta, cinîgê mi bîyê dergîy, ez jilêtê jî nînanroda.

‘Hesenî jî çayda xwura çend qultî şimitî. O jî werişt xwu ser çîy mîy arêda berd mesqendi rona.

Kitabê xwu jî girotîy û kerdê bivijyo teber.

-Me’hmûd eza şina,  de hadê xatirdê to.

-Silamîy bik, lew nana apoy înan desta.

‘Hesenî  înanra mekteb ‘hend dûrî nêbî, çend kuçey tadeya, nika mektebî veroyo embazî kowtê rêz, kop bîyê, fina muduro qijenno qeça.’Hesenî jî lingî hewaday, eyjî peynîya rêz di cayê xwu grot.

-Çiçyo, xeyro midûro fina çiçîrê qijenno?

-Çi zana, vizêr qay çend tena dayo pêro, oyo ey vano.

-E… , boka teba nêbîyo.

-Nêzana, qay bol pê  tewnayo?

Midûrî, hêrsê xwu nêgirot bî, tayên şî amê. Heyna ey do çîna bivatê, laberê nêvat, gişta îşaretî da tepîya telebey pê dima bi rêzêna kowtî zerre, senî serşoyê çarwa kenê, çarwey  hunî pê dima rêz benê, qeçîy jî bi o babeta pê dima şîyê. Laberê qeçan merdîwanan sero fina resayîy pê û zimmîy kewti mektebî ser, ti vanê qey ‘heta nika înan  qe pê nêdîyo.

 

‘Hesen kowt ders, çend dersîy qedyay, dersa çiharinidi îmtîhan estbî. ’Hesenî, Sosyal Bîlgîler ra weş fehm kerdê. Mihelim  kowt zerre çantê xwu masî sero rona tepîya hêdî hêdî kağitîy çantera vetîy, telebey  mehtê mihelimî mendîbî.

-Qeçêno, persî gengazê! Laberê, na vatena mi oyoki xebityayo eyrê yo. Mihelimî nê qisey vatî tepîya kağitîy vila kerdîy.

-Persan nika pêrin biwanê, çîyoki şima weş fahm nêkerd perskerê, çaxê îmtihanî perskerden çinya temam (tebî  mihelîmo hana vano laberê telebey do fina zê xwu bikrê, fina do pers kerê)

  ‘Hesenî dest kerd persan jew bi jew cevabê ci nuşna, persê tenya nêşa bikro, a jî çiçîy ame ci vîrî  nûşna.

‘Hesenî, îmtîhanê xwu qedîna. Xwura çend deqey mend bî zengil biceno. Senî zengilê ders ceneya kağida xwu da mihelimî ew vijya teber şî odeyê  mehwînê midûrî  ver, ber cena, maka çakêtê  xwu acivist û kowt zere.

Mehvînî  serê xwu hewada, zek vajo xeyro?

-Mihelîmê mi, edo ewro şira dew,  ‘hela şanî jî di dersê mi estê, kamyona dew jî rew şina ez nêresena ser, ti mîrê destûr bidêse edo rew  şira.

-Ti kancî sinif dê?

-6-F

-Ti çend sereyê, ti ze gird asenê

-Ez çarês serrêya, pîyê mi ez di serrî  berey rişta mekteb.

 Mehwînê midûrî, kağida destûrî pird kerd û da  ‘Hesenî.

                                                                                                                                                                                                         dewam kero….

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews