ÇAKÛÇ KERDENİ

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Merseley » ÇAKÛÇ KERDENİ
Paraki
dûrik : 26 Haziran 2014 - 17:10

untitled

ÇAKÛÇ KERDENİ

                                                                          ŞABAN ŞENATEŞ

 Va wextêra keyeyên beno, tayên qeçekê nînanê merezin[1]îy benê. Nê, bol qeçekandê xwu ver danê. Laberê qeçekê nînan ne benê weşîy û ageyrenê, ne jî gandê xwura silametîyê. Winî tim û tim jî nêweşê, merezinê. Şew û roj ver danê, pawokê ci benê, goreyê demserr[2]an çinayanê ci danê cira, wel’hasil hem sero vindenê, hem jî bino. Bi neya jî tim nêweşê, tim cakewte[3]yê, tim rayda nêweşxananoyê, tim rayda tixtoranoyê.

May û pîyê nê qeçekan jî rîdê nê qeçekanra kewnê pê rî, tim pê di lej kenê. Pî vano cinêkî, tîya nêşena qeçekan ver bidê, qeçekê toyê tim nêweşîy. May vana, mêrdek ‘halê mi noyo, eza tim jî Kjøp Canada Goose Parker qeçekan vero. Mi ne verra, ne jî peyra çîyêndê ci kerdo kemî. Eza vero lerzena, sero lerzena. Axirî ez deha se kerî?

Tayên şino, bol şino, rojên Qereçî[4]yên raştê nînan yena. Qereçî bi tewrdê qeçekandê xwuya yena kê nînan parse. Maya nê qeçekandê ‘halweş[5]an balê xwu nana nê qeçekandê na Qereçîyeri ser ki, nê qeçekê nay çiledê zimistanî di virt û viran û rût û repalê. Ne sero, ne jî bin di çina esto. Lingîy warway, nano wişko ci dest di, çilmo pro war yeno, şorika fekîya ‘heta cêr rêj bena. Maşallah ne sero serd(saw) bibo, ne şewate[6] ew ne jî bipişkê. Balê na cinêkerda ‘halweşi ancena, pers kena û vana:

Kjøp Canada Goose
-Wayê, maşallah qeçekê toyê nê çiledê zimistanî di warway û fekşilwal[7]î. Ellah sitar kero, ne serd bigîro û qe ne jî bipişkê! Ê ma jî ne vero, ne jî peyo çîyendê ci kemî bo. Laberê tim jî nêweşê, ti merezinê, tim kewteyê cayê. Ti senîn kena, sirrêndê ci esto?

Rîdê nê qeçekanra min û mêrdekîya ma kewtê. Se beno! Mirê jî vaji, ez jî ey bikera.

Cinêka Qereçî cira vana:

-Waya mi, no qeto. Ez torê vaja. Qeçekê ma pero çakûç kerde[8]yê. Ma qeçekanê xwu  çakûş kene.

Na cinêki şaş manena û vana çakuç kerdiş çiçîyo? Şima bi çakûçîya danê qeçekandê xwuro?

Qereçî vana, nê waya mi nê. Ma çakûç deyêno qeçekanro! Vana:

-Wexto ki marê qeçekîy benê, ma qeçekanê xwu benê erzenê dolawîda cemedî[9]ro. Îşte wexta maşallah benê zêdê çakûçîya, deha ne serd dano pro, ne qizilme[10], ne jî nêweşîni. Na qisa weşdê na cinêkerda ‘halweşi şina, vana:

-Înşaallah û re’hman eger mirê jî qeçekên bibo, ez do jî qeçekê wina çakûç kera.

Tayên şino bol şino. Nayrê jî qeçekên beno. Yeno nay vîrî, gîna qeçekê xwu cinena dolawîda cemedîro û vejena. Demende senin ki beno, qeçeken beno zatore û desta mireno. Tew cinêki bena gunakari, bena pêrîşani. Demenakî rameno, rojên fina na Qereçî yena parse. Cinêki bi hêrişêna şina Qereçîyeri ser û vana:

-Zalima bêbavi! Ti bîya sebebê qeçekdê mi, mi rîdê tora qeçekê xwu kişt. Kanî to va, qeçekê      mi çakûç kerdeyê, cora nêweş nêbene!? Zalimî qeçekê mi merd!

Ney serra Qereçi vana:

-Waya mi, mi torê nêvaki ti ji biki. Ma ê ma, ma û pîyê ci jî çakûç kerdeyê.

26/06/2014 Suwêrek’i


[1] hastalıklı

[2] mevsim

[3] hasta yatağına giren

[4] Çingene

[5] Hali vakti yerinde olan

[6] vücut ateşi

[7] altsız, altan çıplak

[8] çivilenmiş(çakûç: çekiç), tahkim edilmiş.

[9] Buz havuzu

[10] ateş

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

feyza adabeyi
26 Haziran 2014 - 14:22

mı wend, wıllı bol weş bi

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews