Çend qalî çend şîretî

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Merseley » Çend qalî çend şîretî
Paraki
dûrik : 17 Nisan 2014 - 1:52

 indir (2)

  Çend qalî çend şîretî

                                                                                                   Recep YİĞİTBAY

Ehmed:Deza dewî senîna çere weşo boka,şima terkîy,çarwa vejenê tever, vejenê gema.

Mehmet:Dezayê mi ,emser seri weşbî ,mayo  no mengê no çarwa  terkî vejenê gema,

Ehmed: Wesar bol weşo gan yeno merdimî,gan yeno tebîatî.Zimistanî  beno dar û ber beno vişki û wari.Wesarî şenemegîya erd û azmîn, heywan û nebatîya .Vewr û yaxer vareno her bena mird awzemî ber benê, waş dano tever  babet  babetî ,reng bi reng vilikî ,kolbîzey sosinî,neflî benê.Darî benê kuhoh ,Dara mîyan ra  sifte vamêrî abênê, benê ze veyw ,pê dima darê bînî, ya vengê teyr û turî,İnsan xwo ya şino.Şewi babetna bena weşi.To dî kes gema di maneno  şevîn keno, şew jî pak bo azmînî di estarey ze bi reqisyê winî kay kenê, kes vano beno  azmîno keno bêro  war.Ellah wesarî dinyay neqîşneno û babet  nehmetanê xwo marê dano tamkerdîş.Heta ki vano ma ey bisilasnê va bizanê kam  no hend nehmeta bol ercan marê rişeno.

Mehmet:Zê toya yo dezayê mi,Yeno to vîrî ma şew ortmî sero rakewtê ,to dî wesarî  estarey bol ravisênê, ma cayî mîyan di heta nîmê şew ê amordê,

Ehmet:Wesarî  Rebil alemîn,bi rehmi û kerem da xwoya ,gan dano dinyay,

Mehmet:E deza yê mi ,tîyê çi weş vanê,kes kewno xayilê dinyay,bol çî kes tew şikê ci nêbeno.

Ehmet:Dezayê mi ti zanê pexemberê ma jî Ellay na meng dayo dînya.Rojbîna ci meş nê bîroya.

Mehmet :Meşti şewnimazo,

Ehmed:Nê gorê teqwîmê mîladî ez vana.To dî hesabdê teqwîm hîcrîya tim des rojî ver yeno.Hîcrî tim virêno.

Mehmet: E,e raşto,

Ehmet:Rayberê ma, pexemberê ma ,amyayiştê e ya wesar ame dînya,sêkurê Ebdilmitelîbî,însanî şêwen da tarî û dilimat ra vetî roşnayî

Mehmet:Ellah dinya xelkerdi  û  pêxemberî rîştî ma jî şopta înan dima şirê.

Ehmet:Zeqi to va, Rebil alemînî no dînya xelkerd,va însanê  mi bisilasnê,nîmetandê mirê şikir bikerê,însana rê aqil û totik da ,Ew qulandê xwo mîyan ra tewro  pak u rindê ci weçînayî u însana kerdî rayber..

Mehmet:E dezayê mi persa to ya,Kaşka Pexemberê ma jî ma mîyan di bîya.

 Ehmet:Pexemberê ma wezîfê xwo kerd temam ,ma mîyan ra abirya û şî,înşellah axretê ma do bêrê pêhet.Labrê pexemberê ma çaxo ki merd xwo dima dî çî verdayî , Kuran-i Kerîm ew sunetê xwo.

Mehmet:Tîyê çi weş vanê dezayê mi,labrê mayê roj panc wextî nîmazî jî bi tiravitena kenê,

Ehmed:O ki Ellah vero çewt nê bo ,qota xo ero nêdo.O do nefs û qulan wero çewt bo.

Mehmet:E wili dezayê persa toya,ma kewtê nefestê xwo dim ,ok menfetê marê beno,heşa mazê kutîya  ci lêsenê, menfet çînî bo jî embrîyan dê xwo ya jî pîya  nêkenê.Ma  qandê kergê jî  embrîyan dê xwoya lej kenê.

Ehmed:Dezayê mi ,pexemberê ma vano ,Cebralî hend mi rê  heqdê embirîyaney di temey tavsîyey kerdî,mi va (Ellah Teala ) do embîrîya pêrê varîs/mîrasdar kero.

Mehmet:E dezayê mi tîyê sevanê ,însan bîyo xezeb,jewî rê deyni dano êy zî bi faîza dano  dima qayilo nêşo bido çisero hewt kati veşî bo,Ci cilda sîya sero werdo.

Ehmet:To dî zeq mîyê zinar o gino  lîngênda mîyer bişik yo ew şiwane jî ci nê vîno diha  nêşo kemera mîyan ra  bivijyo ew bahdo jî kermî leşta ci kewo , mesela deyndar u merdim o  faîzkar jî hunya.Qandê coy dînî îslamîyeti faîz bol gunayên do girdo.

Mehmet:Dezayê mi faîz tenyayo, ya êk simer kenê embara ,Elah rê duay kenê vanê boka yaxer nê varo vîşkayîbo, bahdo simerî vay vay bidê ma ew ked u cefayê ma jî xwo qir ra  wari kerê.

Ehmed:Ellah kesî xezeb u nêzanaye nê kero, Dezayê mi nêzanayiş bol çîyên do xirabo, keso winasînan  rê gerek tim vajo heta aqilê ci rind paquwo,Ti bolin rê vajê ,E do vajê mayê xo rê ticaretey kenê.

Mehmet Dezayê  to qalê zanayişî kerdî hedîsên da pêxemberdê ma ame mi vîrî ,dezayê mi ,ti mi wendêrîyê,ti diha rind zanê To dî pexemberê ma vano’’ îlim Çîn di bo zî şîrê bîgîrê’’.

Ehmed:E dezayê mi raşto,wext pexember dê ma di Çîn bol durubî,to dî niqa însanî şinê aşmî seri,zeqi  wexta jî kes şiro aşmî ser,didi yê ci, ê bislimanî nêbî labrê pexemberê ma nê vato ê gaviriyê ,bislîmanî nîyê,Marê vato şirê bigeyrê îlmî.Xora pexemberê ma hedîsên da xo di vano’’ İlîm ze malê mumînîyo vînîbîyaye bo , ey kotîdî bîvîno  geno’’.

Mehmet:Zenaye yo nezaneye zê pê beno.Zeqi to dî  êk şîyê ê vanê,  to dî ma jî telebzo nan ra vînenê.,

Sukê avrupayijan winî pakê .Mîyan di qandê însana parkê gîrdî viraştê.Zanîş ,îlîm ravey şîyo

Ehmed:E dezayê zeq ti vanê di hewna newe newe sukî benê pakî, ma newe pampulîkî/bulî ra kew pay şaro vazdano.To dî sukanê girdan di,a sixleteya  trafîqî , sukda ma di jî hunyo însanî servîsan di qelbê nê pê ,derdê servîskara tew nêancêno..

Mehmet.:   Jew fini ,qeçî benê nêweşi  ma benê newêşxane ma nişenê servîs ti vînênê kes hewna nê ronişto  ê hema vesayîtî fînenê kar,qe nê vanê tede qeç esto , tede kokim beno nêweş beno ,înan rê qe ,tew  sero tehzîlî dana însana ,

Ehmed:Dezayê  mi qisa to ya şeker birnê, finê mi belge filmê dî,Ellah zana Norveç bî,vatê a ja di cînîyê kiroşa pıtana/tutana(derguşana) kewna servîsi ,înan ra perey nêgînê .To dî  mi merak kerdi mi va eceb çîçî rayo,  dima pêşkeşwanê vernamî  va rojê qey cinêkên kena heqê servîs bido, qeçê ci senî bîyo,durî nê zera   qeçek otobos ra gunayo war merdo ,ay ra diha  pere nêgînê.

Mehmet:Ma  vanê no marê hewlo,

Ehmet: E zeqi ti vanê winyo , ma vanê ma rê hewlo, înan ehlaqê,nêşetê bislimaney giroto.ma jî vanê marê heyfo marê weşîyo.

Mehmet:Dezayê mi kes qisandê tora mirdi nêbo ,çarşi di tayên karê mi esto, Ellah û pêxember  jî to ra razî bo dezayê mi.Ellah ma boka  bîyaro rayda raşt raya misteqîm ser.Ti destur  danê ez verza.

Ehmedî  tunika xwo paliknê  xwo tunik ra kitabê veti.

Ehmet:Dezayê mi no kitab jî xelata mi bo, no kitab coy da /heyatê pexemberdê ma seroyo,înşallah ti ney bixo  zî biwani ,bidi qeçan jî înan rê jî bidê wendîş, a ti şinê pêrin silamîki ,

Mehmet:Çiman ser ,Eleykumselam ,Ellah xeyrê to qebul kero..Tî jî pêrin silamî kî,dezacînîya mi qeça pêrin silamîki.

 

 

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

Muzaffer Bayram
01 Mayıs 2014 - 23:15

Recep xoca wey Ellay şımara heminana razi bo. Ezo teberde sukta, Sukra bol duriya labri waxtaki ez ne nuştayene şıma wanena kef gena. Şıma sekenne nekenna fek meverada nuşte kerdişra u ninan vülakerdişra. Embazane selami vaşe u çiyo mı destana yenno emrde şıma da…

Recep Yiğitbay
03 Mayıs 2014 - 16:47

Berxudar bê Muzafer abê to nê qisandê delalana ma şa kerdî.înşallah zê to merdimê erjyayey ma paştî di bê ma do bi iznê Ellah i ya dewam kerê.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews