Cinya Me’hdenkarî Bi Qiymeta

Ana Sayfa » Açarnayeyê Edebî » Cinya Me’hdenkarî Bi Qiymeta
Paraki
dûrik : 22 Mayıs 2014 - 17:20

                                             indir (1)

 

   Cinya Me’hdenkarî  Bi Qiymeta

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Münevver İzgü /     Tirki ra tadok:Recep Yiğitbay                                                                                                    

                                                                                               

Estanikî  pêro wina dest  kenê pa ? ‘’Beno nê beno’’

*****************

Beno nêbeno însan zê hera bol benê.

Bol benê bol benê.

Bolî bîyê; tayênê ci cayandê xwo di,tayên erdî sero tayên erdî bindi cîwîyayê,bahdo herkesî roja xwo berda.

Roja  xwo berda ,roja xwo….wext bî temam!…wext…’’

Çoxo ki şima tersê xwo tevera daldeyên di verdayê,cayandê xwoyê nerman sero xinxardê hewnî di rakewtê….

*********************

‘’….lorî piteka mi lorî’

Bi destan dê xwo mezbut pêşyêna pîzedê xwo ro, bi  xeyreta lingi xwo arêdayê pê.

Ti bimani cadê xwo di ,vewr mirê piteka mi, ti jî şirê ez  do senî  vinderya

‘’….Ti  jî şirê!.. ti şirê,ti şîyê xelîl?

Dinyayo  bi xujîyêna  çexbeno.

Huşbê, huşbê beso.Bancê destanê xwo mi ser ra.

Ez  gerek rakewa ,piteka mi jî rakewo,Çoxo ki bîya aya menewşê morî abîyê,nergis û sosinî hema cay xwo bindi verdê.

**********************

Ze  pay ra hewn biwîna,qerqura nê şarî hewndê xwo di vînena.

Ez kendalan di bê  boy û bê nefes menda

Kutê akişt naşiştî bîya,bê derman menda

 Poxda neçarey ra,bê çare menda

 

Eza  hewnî mîyan di   hewnî vînena,kewta şopta hewna.

Kewno kendala  zengenî dano ero,  aşanena  kendalo ki gunaya pro.

Goştarey kena û destê xwo sawena leşta tersîya serdinî.

Omid  kemeyayo ,pawena   hes u veng nê  kendalan ro gino,kandalê  ki  bîye zê dê  şînxaneyo dîwane.

Rojî pê dima kût benê,Flaşê rojnemegerano kewno aci, me’hdenkarî u  reynokî(xelaskarî)  vazdanê     akişt nakişt, bi axu nalîna  mîyan di xebatê reynayişî dewam keno.

Wêrê  nêweşxanî di ker nişto  korî.Xof kewtê pêrin pîze, pawenê.

O xijbilo dî vengê ambulasa,  însanî bi çîmandê hersinana hêrişê (galayê)   keverî  kenê.

‘’Xelîll!… Ma û pî  qeç û cînî  senîn merdimê vîjênao vazdanê ci ser,  kenê merde u dibetina bisilasnê.

Meyitana sotera ,letebîya sero hawo kenê.

Cînî pirişkênê xwo    bi  hawo nalîna ,vengê qeçekê werdêkanê barî tewrê nê  hawoya beno,dima  vengê babet babet camerdan.

**********************

Mi sond werd bî bi vatbî ez  mehdenkarî nêgîna.

Leymê ğazilî nêşiwena.tim bi qaxuya nê şena bi pawa

Qandê coy bî ,ceza deya sînayen da mirê

**********************

 

Hewnî mîyan di raşta   xwo kuweno tarîya  ,  zê merdeyo  ki  mezel kewo.

Leşa xwo weşneno, rihê xwo fetisneno.

Nê kamîyê bermenê,ê yê xwo rê bermenê Xelîlî dê mi rê

Eceba/Tîrem  merdimê ciyê  ki veşayê merdê ya zî bî koreya , seketeya, felca  rojanê xwo  bi qedînê ê yê inan rê bermenê?

Rîyê xwo kena lepandê dê sînorê mabeynê wahîr bîyayen û vînê kerden di bî vînî..

Xelîlê mi nê silasnenê ,  merdimê ki kendalan   mîyan ra vîjyay  înan mîyan  di çinê bî ,mi çi omid kerbî.Çînî bîyo rîyê ci ,kol û lîngê ci cira cîbyayê,weşa yo bîyo soter.Somendê senî teqaya,….Ax Xelîlî mi ,to  piteka xwo nê dî.

***************************

 

No şirket do, êk peyra mendê bol pere da no ci.

Vey limênê ,maya  Xelîl dê mi ber eşt.

************************

 

Serê ci masoyo ,  tede   ze nigara bicenê.Perena şina deyba ver.pîye xwo ,bi aluya gonîy eştê û merdê  ew maya xwoya   genumgonî , hurna piyayê yenê ci çiman ver..Na gonîya ki şina pêrdê mina.Alu ra hend gonî nêşina.Hem çi ey binra şiro.

Na boya giran ê çîçya

Damara nê ğazilî qelişnayen û ê ğazilî qelîşa ra veten bi erbeya beno.Sebir lazimo.Hunî nîyo Xelîlê mi?

Veror  tedbîr nê gêryayo.

Kowto aci  ,odo bi veşo bi teqo xwo bi resnê ci.Kendal gunayo pro ez cayo tewr xorîda.Heme cayê mi celbê ğazilî di mendo. Xelîl, tîyê kotîdi  Xelîl bê ma bi reyni/bi xelisni.

Beso na gîrî,bidê piteka mi ,dest mesawê mira…Xelîl!

******************

 

‘’Ê yê pera hema dana, hem jî….’’

***********************

 

Rêz bi rêz mewtayê yenê.İnsanê ki qezay newe pey hesyayê  zê dê laserîya yenê,ver û peyê cîyo nêaseno.Şew  qedyê bî  biroj ,  êk nêweşxanî  vero bi ax u fîgana   merde û laj û bira  û pî û dede   xwo geyrenê  ci sero tîjî akewt.

************************

 

Egîtê mi vengê zenge nî jî nê aşnawito   …..

Leşa to nêdaryayê kendala  senî  daryê sedya.

Nêşno leymê  ğazilî,qerqureyê tim yenê hewnê mi

Rojê diha bî şan,roja ki ma ci ra tam nê dî…

**********************

Dewleta  wazîfe dê xwo seroya.A do dirbetan dê şimarê derman bo

Na oxbeta ki amyeya şima sere tede îhmakareya persdar ra bi bo, înan ra hesabê ci do pers bo.

********************

 

Ê  do bol perey bi dê bol.

Lehnetî bêro peran dê şima,Xelîlê mi ,berano kol,  piteka mi.

*********************

 

Kes çînyo ?

Bahdê coy serê ravêrdi,orte di keso nîyaseno.

Suk ra tever   koyan sero  kendalan di ,erdî bin di seyana merdimîyê fina boya to ancenê herer

ra .

Şar pêro musa,çend serra ra finê merg şewat verdano qesber  ra ma û şino.Êk dima manenê kenê xovîra ,newedîla xworê duzan nê ronanê

Riyê mi nêgîno boyna tora Xelîlê mi.Surika mina veyvîn hawna xaşêlên.Ez zî bîya înan ra Xelîlê mi.Hesrê mi bî villikî,huwatê mino veyvîn lewandê mi di cemîdya, mi mihor da fektê xwo ro.Qesba mi veşê ..Ez virar da xwo di pîtek da xwo ya nîya miya.Mi nêşa ay vindarno,  guna ero, amê to het a jî.

Ez tora mird nêbîya,ti şîyê.Labrê nê zana se vaja senî vaja ez tenya nîyamiya.

Ti do ded bê nezdî ra.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ Zemanêna senîn viryeno însan! Bewna kamcîn resmê xwu ez nîya: Kotîdê ê rojî, o qeyret, o heyecan? No merdimo


Hit Counter provided by laptop reviews