ÇOŞMANRA EŞKERA KERDİŞÊ WA’HÎY

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Coyê Hz. Pêxemberî » ÇOŞMANRA EŞKERA KERDİŞÊ WA’HÎY
Paraki
dûrik : 07 Aralık 2013 - 18:31

 

müdderis

 

 

ÇOŞMANRA EŞKERA KERDİŞÊ  WA’HÎY

Pêxemberê ma, vatişdê Waraqay serra, yeno axwu ew xwura deha vêşî emîn û bawer beno. Naya tepîya, deha vêşî kewno rayda Kodê Nûrî.  Kafdê Hîra’ydi pawokê Cebraîl’î beno. Dûmêndo derg ravêreno, labrê Cebraîl nêaseno. Kewno şik û fikaran mîyan ew tam keno şiro hewna ki, Cebraîl cira newedera aseno. Pawitişê pêxemberdê ma jî  bi no hawaya qedêno. Cebraîl, bi nê amîyayîşdê xwuya, pêxemberdê marê Sûreya Mudessîrî’ra panc ayatanê siftekênan wa’hîy keno:

çerçeve2

(1) “ Ey!  Şalpiştok!

 (2) Werzi ew bitersani!

(3) Ew girdeya Rebbdê xwu vaji!

(4) Ew  xwu pak biçarni!

(5) Ew pîsanra (pûtperestanra) neya tepîya xwu dûrî fîni!”  Cebraîl’î nê ayetîy wendîy tepîya, pêxemberê ma Hz. Mu’hemmed (‘a.s) xwu ‘huzûr û bawereyên mîyan di ‘hîs keno, qelbê ci jî ri’hat keno. Neya tepîya, Mekka di dewrên do newe dest keno pa. Yanê; însanetey sero, Tîjîya  Tew’hîdî akewna. 

 mudderis2

MUSLUMANÊ SIFTEKÊNÎY 

Cebraîl (‘a.s), wext bi wext pêxemberdê marê wa’hîy ano. Pêxemberê ma jî emr û waştena Ellah(c.c)’î, en nezdî û û bawermendandê xwurê vatê ew teblîğ kerdê. Ê dawetê dîndê Îslamî kerdê. Verê verênan Hz. Xetîca (r.a) bena muslumani. Badê coy, dedzayê ci ‘Elî, keyneyê ci, ewlad kerdeyê cîyo Zeyd ew destirmaya marda pêxemberdê ma Ummu Eymen’i şopinena. Dostandê pêxemberdê mara Ebûbekîr jî bêguman îman keno ew o jî beno musluman.

Pêxemberê ma, dawetê xwu, sifte keyedê xwura dest keno pa tepîya, helqaya teblîğî  deha keno hera. Ezbetda xwurê jew zîyafetên vrazeno ew înan dawetê Îslamî keno. Nê dawetî serra Ebû Leheb, anverê pêxemberdê ma yeno ew vano: “Tîyê ezbeta ma fînenê pê jewbînî!”

Di lajê Ebû Lehebîy, bi keynandê pêxemberdê ma Rûqîya û Ummu Gulsum’a waştîyê pê benê.  Laberê Ebû Leheb qandê duşmeneyda pêxemberdê ma, lajandê xwu sero zor/derênik vrazeno/ronano ew bizora nîşanê nînan xeripneno. 

Fina jî Muslumanîy roj bi roj zêyîdênê. Wezîfeyê teblîğî bi mîyanikîya dewam kenê.  Xusûsî cayê kombîyayişê mu’mînan kê Erkam’î bî. Muslumanîy bi nimtena ameyê, tîya di îbadetê xwu kerdê, pêxemberîra emrê Ellah(c.c)’î banderîyayê/mûsayê ew fina bi nimitîna şîyê kêdê xwu.

                                                                                                     

Faruk ÇETİNKAPLAN

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
07 Aralık 2013 - 22:17

Ti do ma sero perdeyê ğafletî zelal kerê.

faruk çetinkaplan
07 Aralık 2013 - 22:21

Ğeflet, ma heminira dûrî bo înşellah!

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA Pêxemberê ma (a.s.m) ‘hec ra ageyra tepîya, demeyêndo kilmdi nêweş kewt ew hİrg û şîyê nêweşîni sero bîyê gran.

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ Faruk ÇETİNKAPLAN Nîmgirawa ‘Erebîstan’î di, Îslameteyi heme cayandê cira vila bîya, Fet’hê Mekke’y serra jî

FET’HÊ MEKKA’Y

FET’HÊ  MEKKA’Y                                                                                  


Hit Counter provided by laptop reviews