FET’HÊ MEKKA’Y

Paraki
dûrik : 08 Nisan 2014 - 16:39

mekkenin-fethi

FET’HÊ  MEKKA’Y

                                                                                  Faruk Çetinkaplan

Peymanê Hudeybîye’y serra, di serrî ravêrenê. Grêdayeyê muşrîkê Mekkayijanra jew qebîleyên, bipaştîya muşrîkan hêrişê musulmanan kenê. Na wuqûati serra Mekkayijîy “Peymana Hudeybîye”y bi destê xwuya xeripnenê. Resûlullah (a.s.m) na wuqûatîrê bol qehiryeno ew nimitînira hadreya xwu keno.

Mekkayijîy sozdê xwu sero nêvinderdîbî. Ro xetayê xwu şikêr bê jî, tîri tîrkemanra finê vijyêbî. Tersayên ki musulmanîy hêrişê Mekka’y bikerê. Qandê coy Ebû Sufyan’î rişenê Medîna ki; newedîla jew peymanên vrazîyo. Labrê Pêxemberê ma (a.s.m), qebûl nêkeno. Ebû Sufyan destveng ageyreno Mekka’y.

Musulmanîy qandê “Fethê Mekka”y bi des hezarî jew ordîyêna vera Mekka’y kewnê ray. Mekkayijî çağanoki ordîya musulmanan vînenê kewnê ters û xofên mîyan. Çiki biserrana musulmananrê ezîyet û eskencey kerdîbî,  bol sêsî ardîbîn se’haban ser.

Musulmanan bêlej û bê’herb Mekka grotibî. Pêxemberê ma (a.s.m) Mekkayijanrê hina eman dano ew vano ki:

“Kam ki dekewê keyedê xwu emnîyetido. Kam ki dekewo keyedê Ebû Sufyan’î emnîyetido. Kam ki Ka’be di bo emnîyetido.”  ‘Hz. Pêxember (a.s.m) bahdo yeno Ka’be ew pûtan/hişkalan pêrini şikneno. Musulmanîy Ka’be’y tewaf kenê tepîya nimazê xwu kenê. Mekkayijîy bêçare pawenê ki; Pêxemberê ma (a.s.m) înanrê cezayên bido. Labrê Pêxemberê ma (a.s.m) înan pêrini ‘ef keno.

 

 

 

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
09 Nisan 2014 - 13:51

Mekka’y xetao. Çiki vengê -î yan jî goreyê wezîyetê ci -y sifr qandê vajekandê nerîyan vajêno. Mersela; Fet’hê ‘Helebî, vrazîyayîşê qerezî(vrazîyayîşê qerezi nêbeno), nimîyê Ahmed’î(mersela nimîyê Wesîla’y nêbeno). Yanê raştê ci ”Fet’hê Mekka”o. ”Emnîyetîdo” jî gereg ki ”emnîyet do” bo.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA Pêxemberê ma (a.s.m) ‘hec ra ageyra tepîya, demeyêndo kilmdi nêweş kewt ew hİrg û şîyê nêweşîni sero bîyê gran.

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ Faruk ÇETİNKAPLAN Nîmgirawa ‘Erebîstan’î di, Îslameteyi heme cayandê cira vila bîya, Fet’hê Mekke’y serra jî

DÎNDÊ ÎSLAMÎRÊ DİŞMENEYA MUŞRÎKAN

  DÎNDÊ ÎSLAMÎRÊ DİŞMENEYA MUŞRÎKAN Tîjîya Îslamî, rojbiroj virsena/beriqêna. Labrê muşrîkîy, nê ’halîra razî nîyê, ters û xofên


Hit Counter provided by laptop reviews