GULÎY ABIYAYÊ MA DEST Dİ

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Ceribekîy » GULÎY ABIYAYÊ MA DEST Dİ
Paraki
dûrik : 18 Şubat 2015 - 20:24

Savaş-ve-Barış-2GULÎY  ABIYAYÊ MA DEST Dİ

    Faruk ÇETİNKAPLAN

Nê hewrê sîyay û granîy kotîra arêbiyay ma ser? Ne aşmî aysena ne jî istarey! Awa sîya jî nêkewt bî ma çimîy. No qesawet kotîra kewt bî ma ser?

Ma roj do, qe nêakewo tîya di?

Zerqê şefaqî do qe nêçebîyo?

Tîrê rojî do nêkiwê ma çimîy?

Ma tîyana do tim hina bo Ya Rebbî?

No lejo bêma’hne ‘heta kotî do biramo?

Na gûnî  ‘heta kotî do biherikîyo?

‘Heri qe mird nêbena gûnîra? Gûnwerîy qe mird nêbenê dayê? Ma dexlê to benê  Ya Rebbî! Marê kêberêndê xeyrî aki! Ma rayi da xwura meabirni Ya Rebbî!

Însan, çirê dinyayî xwu sero keno teng? Heqet, no coy coyê kê bî? Ma kêra grot na pirûziney/na tirş û ta’hley? Însanîy qandê kê/çiçîy mirenê/qandê çiçîy kişyenê? Sebep çiçîyo? Meda ci çiçîya?

Lejê însanan qe nêqedyeno dayê? Mi çimê xwu akerdîy ki, eza lejî mîyan di. Kê ma kerdîy nê lejî mîyan?

No lejo kor!

No lejo bêçim!

No lejo bêqulbe!

No lej, no herbo kor, ma kotîra xwurê peyda kerd? Coyê jewernay, jewernayrê çirê gran yeno? Çi çağrayo însan ‘hendayê bîyo çikos? Emrê merdim kiştenî kê dabî ma? Gûnîya kê, kêrê ‘helalbî? Malê kê, jewnayrê ‘helalbî?

Welli înanro bo ki;sîle’han sero siwend wanenê! Dinyay însananrê kenê jahr, kezaletey anê milletan ser! Palûkanra jahr veradanê ‘erd û azmînan! Bi bombeyanan sûkan hedimnenê! Sî sero sî, bedenî sero beden nêveradanê!  Dinya bîyo silloyêndo/mebzelêndo gird.

Mehsûmeya dinyay sebî dayê?

Wesarîy bixwu vrazyayê ma zerî di. Destê ma resayê hewran/azmînan! Çarîy bîyê ki’ho/fişkoryayên/gulîy abiyayê ma dest di! Labrê sekera ki;Qabîlî finên destê xwu berd bî sîyeri. Gûnî rijnê bî rîyê ‘erdî di. Qerar finên deyabî, qelemi finên şikyêbî!

Fina jî dinya tim û tim do hewrin nêmano. Roj do akewo! Azmîn  zey lîlikên çimê pitekên do biberiqîyo! Şewi, bi hezarana istarey…. Aşmî do bipejmirîyo şewida tarîrê… dostey …  embazey… embiryaney hana do bibo! Zemperî jî do bibi/koza eşqî jî do bibo! Zimistan jî do bibo/wesar jî do bibo! Tîya di ‘heme çîra tim do bibo! Fina jî sebeno wa bibo! Gulîy dê abiyê ma destan!

1993

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

Qisê Roşanîyê Berey Mendey

Qisê Roşanîyê  Berey Mendey    Recep YİĞİTBAY Vengê şîîran dê Feqiyê Teyranîya mi dest kerd nûştedê  xwo ,  kelimeyê ki bi eşqa

Roşan

Vizêr bewraqa qedya,ma hewş di kavirê xwo kerdî qurban ,bi xeşîmeya  ma kerd poste , bol cayê postî bi kardiya maya bî egerin , mi vaya ma qesabê

DOLA ‘HALÎM’Î (3)

Qeçekê xwurê kay kenê, mayê geh dîn û îmanra, geh sîyaset û sîyasetgeranra qal kenê. Ma jî nê qisan û mersalan sero geh yenê werey, geh


Hit Counter provided by laptop reviews