Punê Xalan

Paraki
dûrik : 22 Ağustos 2015 - 21:37

t

Punê Xalan

Arêdoki:Feyza Adabeyi

Maya mi tim vana :

-Ez qeçekey da xwu dir bol baqil bîya , ez qeçekînda xwu dir bol baqil bîya.

Haybukî , wexta ki qalê xatiranê xwu kena kes fehm keno ki a zî zê qeçan dê bînana bol nerind bîya. Nika ez a şimarê qalê qeçekîn da ay , fek dê ay ra bikera. Qiryarî şima bidê . Hele boynîyê maya mi nerind bîya nê bîya?

 – Ez qeçek bîya. Punên dê xalan dê mi estbî. Hendê balkonên girdbî. Qandê coy mi nê şayê dekewo mîyan, wina çankalî derg kerdê hakî kaş kerdê. Kerga pê sero hakî kerdê , la destê mi nê resayê ki ez cî şira xwu rê hakên banca. Rocê imbazanê mi heminan xwu rê kergê girot şî Dolaçikî. Mi va ya ez se kera. Kergê ma çinyê, labrê ê xalandê mi bolîyê. Kergênda înana seket esta. Mi va ez ay şena tepişa. Mi xwu da bendeyê a kerger mi soyin a kerga seket tepişti. Mi kerd peştê xwu bin û mi ber di Dolaçikî.

Xalkeyneya mi Şaîba u İs ‘ a , va:

 -To na kotîra arda?

Mi va:

-Na ê xalana. Mi e bînî nê şa tepêşo.

İnan va:

-Temam ma pêrin dekerê punî mîyan wa marê hakî bikerê.

Ma ê heywanî deker dî ê pundê werdêkekî mîyan, heya şan,ma tim şinê destê xwu çarnenê mîyan di, la hakî çinyê. Dima jewerî dî kî, ma kergî tirawitê berdê wija va:

 -Herêno xalanê şima bivînê şima kergê cî tirawitê ê do şima fînê.

Ma heme bol tersay, mi zî fîna kerga xwu ya seket kerd peştê xwu bin, mi berd çeker di punî mîyan. Boka guna ê ci mi ra pers nê bo.

 

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

Keyneka miyandê Xirarer

Keyneka miyandê Xirarer                                    Feyza ADABEYİ Ez qeçek bîyase, birayê min û pêrdê min a peme karitbî.

Aşlekarî(derzîncî)

Aşlekarî                                        Arêdoki:Feyza Adabeyi   Rojna cî va :  -Derzînçî(aşlekarî) dê berê dewi(

ÇANAKQALE û NEÇAREY

ÇANAKQALE û NEÇAREY Feyza ADABEYİ Wextê seferberlixîyo. Vere ney tam se serr. Hukmat yeno dewda Helbilosi, ê ki serrê cî temamîyê înan beno


Hit Counter provided by laptop reviews