RAYWANEYA ŞEWÊN (ÎSRA Û MÎRAC)

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Coyê Hz. Pêxemberî » RAYWANEYA ŞEWÊN (ÎSRA Û MÎRAC)
Paraki
dûrik : 12 Şubat 2014 - 22:11

indir

 

RAYWANEYA ŞEWÊN  (ÎSRA  Û  MÎRAC)

Pêxemberê ma (a.s.m),  Taîf’ra bizerîyênda şikatêya ageyreno Mekka.  Çîyêki Taîf’ra positê, o çî nêdî. Dinya di xwu bol tenîya ‘hîs keno. Pêxemberê ma (a.s.m) bol betilyeno ew Mescîd-î ‘Heramî di xwuya şino.  A şewa mubareki di  hedîyeyên dê Allah û Tealay Pêxemberdê mare benê telesîyênda girdi.

Cebraîl (a.s) yeno ew na mijdîyanî dano Pêxemberê ma.  Na mijdiyanî serra, raywaneya şewi yanê “Îsra” yena meydan. Cebraîl (a.s), demeyêndo kilmdi Pêxemberê ma beno  Mescîdî Aqsa, wijara jî raywaneya azmînan yanê  “Mîrac”î  di dewam kenê.

Pêxemberê ma (a.s.m) qandê na rayweneyi şukur keno. Çağanoki muşrîkîy mesela “Mîrac”î pey hesîyenê, qerfê xwu bi Pêxemberdê maya anê. Çiki sûka Qudsî bikarwanana raya mengên Mekke’ra dûrîya, îmkan çinîyo ki şewêndê şiro ew ageyro. Ki qandê coy sûka Qudsî cira persenê.  Cewabê Pêxemberê ma raşteraştîybî. Labrê fina jî muşrîkîy nêamey îmanî ser.

Muşrîkîy şinê Hz. Ebûbekir’ira pers kenê vane: “Ya Ebabekir, mabênê Mekke û Qudsî raywaneyi çend rojîy  ramena?”  Ebûbekir (r.a) jî vano . “Mengên ramena.”  Nê cewabî serra muşrîkîy benê kêfweşîy ew vane: “Embazê to Mu’hemmed vano ez şewêndi şîya ew amaya.” Ebûbekir (r.a) jî vano : “Eger ey (a.s.m) vato raşta.”  Hz. Ebûbekir (r.a), Pêxemberê (a.s.m) ma tesdîq keno tepîya muşrîkîy qehiryenê, rîyê xwu tadanê ew şinê.

Na merselaya “Mîrac”î, Pêxemberdê marê  ‘ezm û qeyretêndo newe dana, îmanê mumînanrê jî bena quwweti.

Mîrac’î dima  Allah û Teala;

1-Ummeta Mu’hemmed (a.s.m) î pêro do şirê cennet.

2-Gunakaroki eger ‘ef nêbo, do şiro cehennem cezayê xwu bianco ew dima do şirê cennet.

3-Sûreya Baqara’ra ayetên cîyê peyneyinîy  yanê “Amener-resûlu….” Allah û Teala bixwu  raşteraşt Pêxemberdê (a.s.m) ma rê vano.

4-Ew roj panj wextî nimaz emr beno.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA Pêxemberê ma (a.s.m) ‘hec ra ageyra tepîya, demeyêndo kilmdi nêweş kewt ew hİrg û şîyê nêweşîni sero bîyê gran.

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ Faruk ÇETİNKAPLAN Nîmgirawa ‘Erebîstan’î di, Îslameteyi heme cayandê cira vila bîya, Fet’hê Mekke’y serra jî

FET’HÊ MEKKA’Y

FET’HÊ  MEKKA’Y                                                                                  


Hit Counter provided by laptop reviews