Rîsale- î nêweşan ra

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Rîsaleyê Nûr » Rîsale- î nêweşan ra
Paraki
dûrik : 06 Ocak 2016 - 21:26

indirNUKTEYA ÇE’HARÎ:

 

        Ze ki Meqamdê Vajerda Vîst û Jewîyê Siftekênî di beyan bî: Qewetê sebrîyo ki Cenabê Heqî dao însanan, eger bi kuşkuşîyayena ata nata vila nêbo, hergi mûsîbetîrê şeno bes bikero. Laberê însan bi derîyayenda kuşkuşîya, bi ğefletdê xwuya, bi ‘heyatê xwuyê fanî daîmî qebûl kerdena, qewetê xwuyê sebrî vera zemandê şîyayî û vernî ata nata xerc keno, cora qewetê cîyê sebrî qarşûyê mûsîbetan qîm nêkeno. Ney serra gazincêno, lebayêno. Wexta ti winînê ki (‘heşa) oyo ze ki Ellah’î qûlandê cirê gerre keno. Hem gîno bi sûretêndo epey neheq û xîntaneya beno gerrekar û bêsebrey keno. Çiki hergi rojênda ravêrdê, eger bimûsîbeti bo, xwura ze’hmetê ci şîyo, re’hateya ci menda; dejê ci şîyo, peynîra tamê ci mendo; çekûyê ci şîyo, sewabê ci mendo. (Cora) neyrê gazinc û gerre nê, beno ki kêfweşane cirê şukur lazimo. Cora cira qe’hrîyayeni ata verdi, lazimo ki bi xusûsa kes cirê muhabbet bikero. Gûnê eyo fanîyo mazî, cirê bi mûsîbeta kewno herûnda gûnêndê baqîyê mes’ûdî. Bi şikdê jan û dejdê kuşkuşîya sebrê xwu ata nata vilakerdeni bûdeleyîna. Narra rojê ki vernî dê, madamo ki hewna nêameyê, nikara şikê nêweşînan û mûsîbetandê ci bîyayeni ew bi bêsebreya cira gerrekar bîyayeni axmaxeya. Senîn ki merdim vajo ‘’meşti bîrro ez do veyşan, ez do teyşan ba’’ û nikara nan bûro, awi bişimo, bena axmaxey; ‘eynî bi o babeta jî, eger nikara mûsîbet û nêweşînê ki hewna peyda nêbîyê, înanrê kes biveşo, înanra bilebayo, bi bêsebreya na poxira xwu încîrağî kero, ca’elamat nêbo û xwurê zulim bikero, fina bena axmaxey, na axmaxey cirê bena sebebê weriştişdê mer’hemetî û şefqatî.

       Wel’hasil senîn ki şukur ne’hmetî zeyîdneno, bi o babeta gerre jî mûsîbetan zeyîdneno. Hem beno sebebê weriştişdê mer’hemetî jî.

      Serra siftîya ‘Herbdê Umûmîyê Siftekênî di Erzirûm di merdimêndo bimbarek kewt bî bi nêweşînênda bêbavo. Ez şîya ci heti, zerrîveşane lebaya û mirê va:

     ‘’Se şewo ki mi ‘sereyê xwu balişna nênao û ez nêrakewta.’’

      Zerrîya mi bol pey veşê ew nişkêra ame mi vîrî û mi va:

      ‘’Birak, se rojê toyê çekûdarê ravîyardey, nika herûnda se rojandê toyê kêfweşan dê. Înanra mewinî û melebayî, bewnî cira û şukur biki. Rojê vernîy, madamo ki hewna nêameyê, bi re’hmetdê Rebdê xwuyê Re’hmanîrrahîmî’ya bawerî biki, xwu bierzi bextdê ci, xwuro medi û mebermi, tew metersi, (bi kuşkuşîya) nameyê çinêbîyayî ‘’estbîyaye’’ meni pa. Şikê na se’hati bi, qewetê sebirdê to, besê na se’hati keno. Zêdê ê sereskerdê dîwanî meki ki: Kişta çepê eskerandê dişmenî gîna kewna kiştda eskerandê eyê raştî mîyan û cirê bena qewet û gonîyênda tezê, ew kişta çepîra jî hewna eskerê dişmenîyê kiştda raştî nêamêyê, o gîno qewetê navikî ata nata vila keno û merkezî ze’hîf verdano ew eskerê dişmenî bi qewet û eskerêndo tayêna navikê ci keno virt û vila.’’

      Mi va: ‘’Birak, ti zêdê ney meki. Qewetê xwu pêrkoy bidi paştîda na se’hati. Şik bi (û wa bêro to vîrî) ki, tîyê bi no babeta re’hmetê îlahî û mikafatê uxrewî fînenê xwu destî û gûnê xwuyê fanî û kilmî, açarnenê gûndê dergî û baqî ser. Herûnda nê gerredê tamsalî di şukrêndo tamweş biki.

     Ey jî seranser boyênda hera groti û va:

‘’El’hemdûlîllah, nêweşîna mi desra kewti jew.’’

tadok:Şaban ŞENATEŞ

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTUBA DIWÊSINI RA

MEKTUBA DIWÊSINI RA * Birarê minê ‘ezîzî, ……… PERSA ŞIMA YA SIFTEKÊNI: Ḥîkmetê ci çî yo ke Hezretê Adem (‘e.s.) Cenet ra ameyo

Mektûba Vîst û Newî (4)

NUKTEYA ÇE′HARÎ NUKTEYA ÇEHARÎ Vajerda Vîst û Pancî di îspat bîyo ki açarnayîş[1]ê Qur’andê Hekîmîyo heqîqî qebûl nêbeno. Hem,

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo


Hit Counter provided by laptop reviews