Risalê Nêweşa(3)

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Rîsaleyê Nûr » Risalê Nêweşa(3)
Paraki
dûrik : 21 Ekim 2014 - 16:59

images            LEMAYA VÎST Û PANCÎ

 

Açarnok:Şaban Şenateş     

            DERMANÊ ÇEHARÎ

            Ey nêweşo gerrekar! Heqê to gerre nîyo, şukro, sebro. Çiki ganê to, letey û hacetê gandê to, milkê to nîyê, to ê nêvraştê ew to dezgeyandê bînanra jî neherînayê. Dêmağ kî milkê kesnakîyê. Whêrê înan senîn ki qayîl bo, şeno bigurwêno, serf kero.

            Zeki Vajeya Vîst û Şeşî di nêva, ‘’mersela sene’hetkarêndo epey zengîn, epey hunermend, qandê modêley, qando ki sene’hetê xwuyê weşî û hebûna xwuya qîmetdari bimojno, bi heqdê xwuya, ‘hendê se’hatekên dûmên kilmî di jewêndê feqîrîrê kurdikên yan jî çinayêndê xwuyê xeylên sosinî û epey bisene’hetî gîno dano pra. Ci sero me’hmele keno, şikl û bîçimîy dano bi ci. Qando ki babet babetî sene’hetanê xwu bimojno, gîno birneno, virneno, keno kilm, keno derg. Tirim no keso mîskîno yewmîyekar nê kesîrê vajo, ‘’tîyê ze’hmet danê mi, tîyê bi çewtbîyayîş û weriştişîya ezîyet bi mi kenê, tîyê na kurdika mina ki mi kena xaseki, bi birnayîş û kilmkerdişa a xasekey mi serra benê’’ bi no babeta şeno heqên qezenc kero? Ma şeno vajo ‘’to mirê bêre’hmey kerdi, to mirê bêbextey kerdi?

Îştê ey nêweş, pişk zêdê nê zekokî, Sanîyê Zulcelalî bi şikildê kurdikênda ganîya sosini û nûranî torê ‘hacetê çimîy, goşîy, aqil ew qelb dao ki, qandê motenda neqşandê esmadê husna, qandê xeylên ‘halan do to doş kero, bivirno, bibirno û zêdê nînan xeylên babetî ‘halîy bi to do. Senîn ki tîyê bi veyşaneyda xwuya nameyê Eyê Rezzaqî zanê, pişk bi o babeta jî bi nêweşînda xwuya nameyê Eyê Şafî bizani. Qando ki tayên belay û çekûy û mûsîbetîy ‘hukmanê esman xwu sero çarnenê, înan mîyan di ‘hîkmetîra xeylên zerqîy, re’hmetîra epey şewqê tîrêjî ew roşnaîra bol hewley û rindey û xasekey vîneyêna. Eger perde abîyo, peynîda ci di nêweşîna ki tîyê cira qe’hrenê û nefret kenê, ti do me’hnanê weş û xasekan bivînê.

DERMANÊ PANCÎ

            Ey nêweşo ki kewto merezî dest! No wext di bi cerribîyayîşa mi fehm kerdo ki, nêweşîni tayênirê îhsanê îlahîya, xelatênda rehmanî’ya. No hewt-heşt serrî[6]yo ki, wezîyeto ki ez leyaq nîya jî, tayên gencîy amey mi heti, qandê nêweşînandê xwu ez dîyê. Mi balê xwu da bi ci, ez winîyaya kamcîn genco nêweşo ki qandê nêweşîni oyo yeno mi heti, goreyê gencandê bînan deha bol şikê axretda xwu beno. Tey serxwoşeya gencey çinîya. Oyo bi payeyêna ğeflet di hewesandê heywanîra şeno xwu bireyno. Ez jî winîyayê, mi dîyê ki ê do bişê te’hemmûl bikerê, mi vatê na nêweşîni şimarê îhsanêndê îlahîya û mi ardê ci vîrî. Mi cirê vatê ki: Birak, ez na nêweşînda to vero nîya. Qandê neweşînda to, zerrîya mina bi to nêveşena ki, ez torê di’hay bikera. ‘Heta ki nêweşîni to tam kena haydar, sebir biki. Ew wexto ki nêweşîni wezîfeyê xwu ard ca, înşaallah Xaliqo Re’hîm do torê şîfa bido. Hem mi vatê:                                                                         


 

[6] Binvaje: Orjînaldê ci di Ustda vano ‘’ ‘heşt-new serrîyo’’. Laberê Dimilî di no bîçim vatiş çinîyo, cora mi herûnda ê vatişî qando ki tey vêşîkerdiş çinêbo, mi va ‘’ ‘Hewt-‘heşt serrî’’yo. Açarnok: Şaban ŞENATEŞ.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTUBA DIWÊSINI RA

MEKTUBA DIWÊSINI RA * Birarê minê ‘ezîzî, ……… PERSA ŞIMA YA SIFTEKÊNI: Ḥîkmetê ci çî yo ke Hezretê Adem (‘e.s.) Cenet ra ameyo

Mektûba Vîst û Newî (4)

NUKTEYA ÇE′HARÎ NUKTEYA ÇEHARÎ Vajerda Vîst û Pancî di îspat bîyo ki açarnayîş[1]ê Qur’andê Hekîmîyo heqîqî qebûl nêbeno. Hem,

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo


Hit Counter provided by laptop reviews