Rîsalê Nêweşan ra

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Rîsaleyê Nûr » Rîsalê Nêweşan ra
Paraki
dûrik : 15 Temmuz 2015 - 16:51

indir

DERMANÊ HEWTÊSÎ: Hey nêweşo ki rîdê nêweşînira nêşeno xwurê xeyr û bêr bikero û na poxira gazincêno! Şukur biki! Çîyo ki torê kîberê xeyr û bêrê tewrê xalîsî akeno, nêweşîna toya. Nêweşîni, senîn ki qandê rîzadê Ellahî nêweşan û verdayokandê cirê tim û tim sewab dana qezenc kerdiş ew fina bi o babeta jî qandê meqbûleyda dihayan jî wesîleyênda tewra raveya.[1]

Belê, nêweşan verdayîş, qandê ehldê îmanî sewabêndo tewro raveyo. ‘Halê nêweşan pers kerdeni, laberê bi şertdê ‘’nêweşan zîyaret kerdiş di ‘eciz nêkerdiş’’ sunnetêndo senîyyeo, gunayandê cirê beno ‘ewêzî(keffaretu’z-zunûb). ‘Hadîsê Şerîfî di esto ki, vano: Di’hayanê nêweşan bigîrê, di’hayê înan meqbûlê’’.[2] Bi xusûsa eger nêweş merdimê to bo, hele hele eger may û pî bo, civerdayîş beno îbadetêndo ravey, kesîrê sewabêndo qîmetdar dano qezenc kerdiş. Zerrîya neweşan groteni û weş kerdeni, înanrê tesellî dayeni  herûna sedeqeyên gîno. Ewlado bextîyar oyo ki[3], wextdê nêweşîni di mar û pêrdê xwu het di beno û ê ‘haldê nazikî di, înan tenîya nêverdano, înan razî keno, kêfê înan ano, di’haya înan gîno.

Belê, ‘heyato îctîmaî di, heqîqeto tewro muxterem oyo ki, hemberê şefqat û mer’hemetdê mar û pêrê tewrê ravey di, nêweşînida înan di ewladê cîyo wefakar, bi ‘hurmet û şefqatêndo tewro raveya, bi wezîyetên û însaneyênda epey weşa ‘ewêzî keno. Îşte nê ewladîrê vanê melaîke jî vano ‘’maşaallah, barekellah’’ û cirê çepikîy ceneno.

Belê, wextdê nêweşîni di, çoşmedê ci di, şefqat û mer’hemet û pîzeveşeya ki epey janê nêweşîni bişikno, bikemêno esta. Meqbûlîyetê di’hada nêweşan merselayênda mihîma. Mi, hîris çewres serrîyo, qandê nêweşînida xwuya qolinci, xwurê qandê şîfay di’hay kerdê. Mi fe’hm kerd ki, nêweşîni qandê di’hayan deyêna. Di’ha  bi di’haya, yanê qando ki di’ha xwu bi xwu nêwerzena, mi fe’hm kerd ki netîceyê ci uxrewîyo,(Binnûşte)[4] nêweşîni bixwu jî babetên îbadeta ew kes bi nêweşîna kemaneya xwu fe’hm keno û xwu erzeno kîberdê Ellah’î. Cora, goreo ki hîris serrîyo, eza qandê şîfay di’hay kena ew bi teberra dîyayîşa asayîşo ki oyo aseno, di’haya mina qebûl nêbîya, fina jî terkkerdişê ci mi qelb nêameo. Çiki nêweşîni wextê di’haya; şîfa netîceyê di’hari nîyo. Bêguman ki eger Cenebo ‘Hekîmo Re’hîm şîfa bido, fezldê xwura dano.

Hem eger di’ha, goreyê waştişdê ma qebûl nêbo, ‘’di’haya ma qebûl nêbî’’ nêvajêno. Çiki Xaliqo ‘Hekîm deha weş zano; O, goreyê ne’hfetdê ma, ne’hfetdê marê çiçî bixeyro, ey dano. Jû fini di’hayanê mayê ne’hfetdê nadinî, fina qandê ne’hfetdê ma, açarneno adinî ser û winî qebûl keno. Herçi ki, di’haya ki poxida nêweşînira tey îxlas peyda bîyo û bi xusûsîyeta ze’ef  û ‘ecz û feqr û tezellul û îhtîyacîra te’hsîl bîya, bol nezdîyê qebûlîya. Nêweşîni sebebêndê di’hayênda wina xalîsa. Hem gereg ki nêweşo dîndar, hem jî gereg ki verdayokê nêweşano mu’mîn na di’hara îstîfade bikero.

[1] Bw. Rîyazu’s-salî’hîn; 2/272, 273.

[2] Îbnê Mace, Cenaîz: 1

[3] Werrekê mi bi ê nêweşî ki,

[4] Binnûşte: Belê, tayên nêweşînîy sebebê bîyayîşdê di’hayanê. Eger di’ha bibo sebebê şîyayîşdê nêweşîni, wexta di’ha bena sebebê şîyayîşdê xwu. No jî (raşt) nêbeno.

Tadok:Şaban ŞENATEŞ

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTUBA DIWÊSINI RA

MEKTUBA DIWÊSINI RA * Birarê minê ‘ezîzî, ……… PERSA ŞIMA YA SIFTEKÊNI: Ḥîkmetê ci çî yo ke Hezretê Adem (‘e.s.) Cenet ra ameyo

Mektûba Vîst û Newî (4)

NUKTEYA ÇE′HARÎ NUKTEYA ÇEHARÎ Vajerda Vîst û Pancî di îspat bîyo ki açarnayîş[1]ê Qur’andê Hekîmîyo heqîqî qebûl nêbeno. Hem,

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo


Hit Counter provided by laptop reviews