Rîsaleyê Nêweşan ra

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Rîsaleyê Nûr » Rîsaleyê Nêweşan ra
Paraki
dûrik : 28 Haziran 2015 - 14:35

anemon

DERMANÊ ÇARÊSÎ: Hey nêweşo ki perde ameo çimandê ci ser! Eger ti bizanê peynîda perdedê çimandê ehlê îmanî di çi nûrên û nezerêndo manewî esto, ti do vajê; ‘’Bi ‘hezarana finîy rebdê minê Rehîmî’rê şukur bo.’’ Qandê îzah kerdişdê nê dermanî, ez do merselayên vajê. Wina ki:

Wextêra, ’emênda Suleymandê Barlayîjî esti bî. Ay, mirê ‘heşt serrîy  bêeger[1], ew bi nêqe’hirnayîşa bendeyane xîzmet kerd. Dima çimêndê ci gêrîya. A cinîyera salîha rojên ez kîberdê camî di tepişta û bi îsrara, se qat payedê mi serra mirê ‘husnê zan kerd û va mirê di’ha biki, wa çimê mi abîyo. Mi jî, a salîhîna a cinîyerda bimbareki û meczûbê di’hada xwurê kerdi şefaatkari û ez ci vero geyraya û mi va: ‘’Ya Rebbî, qandê ‘hurmetdê salîhîneyda a cinêki, çimekê ci aki.’’ Dîna rojîya tepîya Burdur’ra tixtorêndê çiman ame, çimê ci akerd. Çi gunao ki, çewresna rojîya tepîya, çimê ci fina gêrîya. Ez bol pey qe’hrîyaya, mi cirê bol di’hay kerdîy. Înşaallah û re’hman ê di’hayê mi axretda cirê bîyê ‘ewêzî. Eger wina nêbo, ê di’hayê mi, bîy sebebê xeyr û bêrdê ci. Çiki ’emrê ci çewres roji mend bî. Çewres rojîya tepîya-Ellah bi re’hmda xwuya şa kero- merdi. Îşte a re’hmetîyeri, pîreyda xwu di, nadinî di bi tersdê abirrîyayîşîya vera temaşe kerdişdê rezandê Barlayê çewres rojan, mezeldê xwu di bi çewres ‘hezarana rojîy temaşe kerdişê baçxedê cennetî qezenc kerd. Çiki îmanê ci mezbût, salîhîneya ci şidîyayê bî.

Belê, eger mu’mînên perde biancîyo çimandê ci ser û çimê ci grotey şiro, goreyê derecedê xwu, goreyê ehldê qebrî deha bol vêşî şeno temaşeyê ‘alemdê nûrî bikero. Senîn ki nadinî ma deha bol vêşî şenê çîyanê dinyay bivînê ew nêşeyê çimanê mu’mînîyê nêşenê bivînê, eger ê nêşeyê çiman[2] bi îmana şîyê adinî, ‘eynî bi dereceya ê do goreyê ehlde qebrî, deha bol bişê bivînê. Dûrbînê ki tewro dûrî mojnenê, zeki bi înana bivînê, goreyê payedê xwu zêdê temaşe kerdişdê perdandê sîneman, baxçanê cennetî temaşe kenê û vînenê. Îşte, wina epey ‘halêndo nûranî û bi ‘erdî bin di bîyayîşîya, perdedê nê çimî peynî di, ti çimo ki cenetê serdê azmînan bivîno û temaşe kero, ancağ ti şenê wina bi şukr û sebrîya bivînê. Îşte o ki do ê perdî to çiman verra werzano, o ‘hekîmê çimano ki do çimanê to akero, Qur’ano ‘Hekîm’o

[1] Bêqusûr

[2] Nêşeyê çiman: Kor. O ki çimanra nêşeo, nêşeno bivîno.

        Açarnok:Şaban ŞENATEŞ

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTUBA DIWÊSINI RA

MEKTUBA DIWÊSINI RA * Birarê minê ‘ezîzî, ……… PERSA ŞIMA YA SIFTEKÊNI: Ḥîkmetê ci çî yo ke Hezretê Adem (‘e.s.) Cenet ra ameyo

Mektûba Vîst û Newî (4)

NUKTEYA ÇE′HARÎ NUKTEYA ÇEHARÎ Vajerda Vîst û Pancî di îspat bîyo ki açarnayîş[1]ê Qur’andê Hekîmîyo heqîqî qebûl nêbeno. Hem,

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo


Hit Counter provided by laptop reviews