SÎPÊYA QATIRÎ

Ana Sayfa » Edebîyato Kehan » kuşatîy » SÎPÊYA QATIRÎ
Paraki
dûrik : 06 Şubat 2014 - 17:06

SÎPÊYA QATIRÎ

Nîyaj Gewri[1] şî bî sîpande qatiran ver, sîpeyênda ci bî bî vinî. Pey ‘hesîyay bîy ki sîpêya ci şî bî Qetîne. Pîyê Nîyaj Gewri Mûradê Mûran şino Qetîne ki sîpêya xwu bîyaro. Qetînijîy sîpa ci nêdanê. Mûrad ageyreno, yeno Tuwêrek’i[2], yeno keye.  Nîyaj Gewri[3] vana bao kanî sîpêya ma, to çirê nêardi? Mûrad jî vano keynaya mi, eger ki nêdê mi, eger ki nêşîya ûja, wel’hasil înan va tîya di nîya, nêdê mi.  Nîyaj Gewri jî vana, bao sîpêya ûja di, findi ez şira hele senîn sîpêya ma nêdanê! Şina kêdê ‘Husdê nêzana çiçîyekî, vana sîpêya mi vejê teber. Ê jî vanê sîpêya şima tîya nêamêya. Nîyaj Gewri vana, vindi hele ez şirî axuri. Şina axuri ki sîpêya cîya axuri di, sîpera xwu şanena xwu ver û ana. Dewijêndo Qetînij winîno ki Nîyaj Gewra Sîpera xwu gîna û bena, mêrdek qisanê xwu wina dano dûzan:

Awa Qetînî bola

Çirrana verdê dola

Gewra Mûradê Mûran

Qatir ‘Husîra grota bizora.

Wel! Wel! Wel!

gewr

SUWAR

Nîyaj Gewri kê ci Qelîştek’i di bîyo, rojên xwupay kewna ray ki şiro Sûk’i, vana mi dî ki suwarêno bi estora yeno. Vana mi va:

Suwaro ‘heyran suwaro

Ti suwarê xêrêyî?[4]

Ti suwarê şerrêyî?[5]

Vana ey jî va:

Ez suwarê xêrême[6]

Ez Me’hmûdê Bişêr[7]’im[8]

Ez kekê Rebî’hê me[9]

Ez pismamê Gewrê me[10]

Va ew ez eşta xwu pey ey û ez arda Sûk[11]’i. 

 

                                                                  Fatma ŞENATEŞ(Fatmaya Zifqardê Xelikan) fekîra

                                                                                              17/12/2013

                                                                                             Suwêrek’i

                                                                                              Arêdok:

                                                                                        Şaban ŞENATEŞ    [1] Nîyaj Gewri: Maya Re’hmetî Ap Remzan’î, pîrika ‘Emerdê Ap Remzandê Nîyaj Gewri.

[2] Beno ki jî Ğerzino bo.

[3] Nîyaj Gewri wexta keyneki bena, hewna veyva ma nêbîya.

[4] Ti suwar/esparê xeyrî?

[5] Ti suwar/esparê şerrî/xrabeyê?

[6] Ez suwar/esparê xeyrîya.

[7] Me’hmûdê Bişarî, Kosanra’yo, xalê Nîyaj Asîyada Kê Ap ‘Elîyan’o. 

[8] Ez Me’hmûdê Bişarî’ya.

[9] Ez Kekoyê Rebî’ha’ya.

[10] Ez dezayê Gewrê’ya.

[11] Sûki: Suwêrek’i. 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

BENftSdCQAIGjWB
MA MI TORÊ VATO PA ŞO MERDIM BIKIŞI?

MA MI TORÊ VATO PA ŞO MERDIM BIKIŞI? Dewijên dano piro şino Sêwregi ki; xwurê  debançeyên bigîro. Aşt naşt persê debançan keno. Kam roşeno

535243_771151799656966_2383650514157191739_n
MÊRDEKÊN Û CİNÊKA Cİ

            MÊRDEKÊN Û CİNÊKA Cİ             Vanê wextêra mêrdekên xwurê bi cinêkêna zewijêno. Herga ki şino mabeynê

leblebi_neden_yapilir_oglum_h311
QEÇEKO QEYSERİJ Û LEBLEBÎY

QEÇEKO QEYSERİJ Û LEBLEBÎY          Qeçekêndo Qeyserij bi marda xwuya dûkanêndê leblebîyan verra ravêreno. Destê xwu dergê leblebîyan


Hit Counter provided by laptop reviews