TI LÎLIKÊNDÊ MINO ME’HNEDARÊ

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Ceribekîy » TI LÎLIKÊNDÊ MINO ME’HNEDARÊ
Paraki
dûrik : 21 Mart 2014 - 1:32

images (3)

TI LÎLIKÊNDÊ MINO MEHNEDARÊ[1]:

Jewî va, ‘’ti lîlikêndê mino me’hnedarê’’.

Çirê lîlik nê, lîliko me’hnedar?

Eger lîlik tenîya bo, wexta qîmetê hember[2]î bixwu çinêbeno. Wesfê kesî tenîya tey asenê, wesfê ê kesdê bînî, wesfê hemberî, wesfê o ki bîyo lîlik, ê ê şexsî çinîyo. Mersela, ti biwinîyê lîlikîra, lîlik to bimojno, wexta lîlikî di çi çîyo ki oyo aseno, ê mojnokîyo, kiramata lîlikî kesên yan jî çîyên mojnayena.

Pekî ya o merdimo ki tîyê cirê vanê ‘’ti lîlikêndê mino me’hnedarê’’ ma qe wesfêndê ey çinîyo? Ma o, sirf kesî mojneno?

Haybûkî çirê oyo vano ti lîlikêndo me’hnedarê? Me’hnedarey çiwext ew senîn ‘hasil bena?

Eger merdim bişo bi hemberdê xwuya pîya pişk xwu jî bimojno, îşte wexta beno lîliko me’hnedar. Yanê şik û fîkrê minê to sere asenê, ha ez, ha ti. Tîyê bi şik û fîkrandê xwuya, mi jî mojnenê. Ma zêdê pêyê, ma jewê, ma jewaneyê, ma zêdê pê vanê, ma bol û bol bi pê manenê. Eger ti xwu vajê, zeki ti mi jî vajê, eger ti biasê, zeki ez jî biasa ew z.n.

Filan çîy û vatişê mi tora vijîyayê, willahî mi jî winî vatê, ez jî winî şikêr bîyê, mi vatê ez tirim senîn îfade bikera? Nê qiseyê ki ê do mi fekîra bivijîyayê, to fekîra vijîyay. Ti bîyê açarnokê mi, ti mirê bîyê lîlik, hema lîlikêndo me’hnedar. Çiki ti vatiş û şik û fîkrandê mira haydar jî nêbîyê. Cora ê şikîy hem ê toyê, hem jî ê minê.

Eger mi bivatayê ti lîlikê minê, ez do to di biasayê, qedr û qîmetêndê to do nêmendayê. Feqet ki mi bi vajekênda me’hnedara heq û huqûqê to resna bi to, da bi to. Mi qelbê to nêşikit, mi zerrîya to groti. Mi heqê nefsan da bi ci, ez zulimkaranra jî nêbîya.

Cora senîn ki qûl lîlikêndê rebdê xwuyo me’hnedar[3]o, winî jî ti jî lîlikêndê mino me’hnedarê.

Şaban ŞENATEŞ/19. 03. 2014

Suwêrek’i


[1] Qandê kes û çîyandê marîyan, beno ‘’ti lîlikênda mina me’hnedara’’.

[2] Hember: Karşı, kendisine hitap edilen kimse.

[3] Eger bême’hne bîyayê, îradeyê ci do çinêbîyayê. Qûl bi lîlikeyda xwuya me’hnedara, hem beno whêrê îradî, hem jî xwu sero Ellah’î mojneno. Bi no babeta hem beno persdar(mesûl), hem jî wesfê Ellah’î ci sero tecellî kenê.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

Qisê Roşanîyê Berey Mendey

Qisê Roşanîyê  Berey Mendey    Recep YİĞİTBAY Vengê şîîran dê Feqiyê Teyranîya mi dest kerd nûştedê  xwo ,  kelimeyê ki bi eşqa

Roşan

Vizêr bewraqa qedya,ma hewş di kavirê xwo kerdî qurban ,bi xeşîmeya  ma kerd poste , bol cayê postî bi kardiya maya bî egerin , mi vaya ma qesabê

DOLA ‘HALÎM’Î (3)

Qeçekê xwurê kay kenê, mayê geh dîn û îmanra, geh sîyaset û sîyasetgeranra qal kenê. Ma jî nê qisan û mersalan sero geh yenê werey, geh


Hit Counter provided by laptop reviews