TING Û RING- TING Û RING

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Merseley » TING Û RING- TING Û RING
Paraki
dûrik : 17 Aralık 2014 - 16:29

indir

 

TING Û RING- TING Û RING

                                                                                                          FEYZA ADABEYİ
Bantên dê êgandê mi esto, cire vanê erebesko çiçyo nê zana . Tim ano kê ma di ceneno. Nano ser û vano ting û rîng tîng û rîng winî ceneno.
Rocê ez ameya keye êganê mi keye di çînyo. Wexta ki keye di beno tim ê kasetî nano ser goşane mi beno.

Mi va:

-Vindi ez nê qasetî sero dêrî bikera wa no bant bi herimyo deha ney nêşo goştarey kero.
Mi teyîb akerdi. Mi tayên tîya di va, tayê wija di va , mi tayê sere di va. Her fin dêrên teydi va, mi va wa bant bi herimyo. Mi bant herimna û mi bant wija di rona  û ez xwu rê şîya dûkan.
Êganê mi yeno keye ancîna bantî nano ser ki:
– Ha hoooo! Xaloy bant herimnayo.

Bol beno hêrs. Xalcînîyer da xwu rê vano :
-Xalcinî kê no bantê mi wina kerdo

Vana:
-Oğil mi nê kerdo. Şo xwu rê xal dê xwu ra perski. Ma ez çi zana? Vengê xaldê to yo nîyo teyb di?
Vano: Temam.
Bi o hêrsa yeno dûkan.Dûkane ma zî qesaban(çarşîyê Qeseba) mîyan do wexta.
O hêrsa ame dûkan. Ez zana o çîçî rê ameyo o yo çîçîrê bîyo hêrs.

Hama va :
-Xalooo? To bante mi çirê winî kerdo?
Mi cî va: Ma oğil ez tore ‘ara(pîsa)? Tore no bant weş nê bî?
Va: Mi rê weş bî!
Va: Xolo to mîyan di vato ‘’ le le- lo lo ! ‘’To pêro herimnayo.
Mi va : Êganê mi , to va no bant mi rê weşo , ez cira hes kena.Mi cî mîyan di dêrî kerdî, mi va ti mi ra zî hes kenê. .Ti xwu rê, mi zî goştarey kerê.
Va: Xalo? Ti çîyen dê Milla Nasirdîn’î yenê,

Dima ame ma het va:

– Ez şîya  ,Xalo ya lej bikera. Xaloy tayê qisey kerdî. Mi deha nêşa, fek pêro do, ciwabê xwu,  bido.Mi peyê milê xo wirêna ,ez pey di ageyraya.

Zeliqokîy :zazaki ,

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews