VîRNAMEYÊ PİTEKÊN

Ana Sayfa » Açarnayeyê Edebî » VîRNAMEYÊ PİTEKÊN
Paraki
dûrik : 03 Mayıs 2014 - 20:32

indir (1)

VîRNAMEYÊ PİTEKÊN

Tadok: Recep Yiğitbay

5 Adar:

Ez ewro xelki bîya Tîyada  .Esta, no bol hîsên do weşo.Ma û pîyê mi hewna nê nêzanê, mi ra haydar nîyê.Ez dendikên da sayêr zî werdêrîya.Qe teba nê beno.Ez, ez esta.Hewna rîyê mi çînyo .Ez zana, ez a pedevejena ez esta.Ez do keynekê ba, ew wesarî viliki ,sosinî arêda.

19 Lîsan
Hebekê bîya girdi.İmkan çînyo ez xwo biluna.Maya mi hewna nêzana labrê ez bi gonîya aya warî bena.Gonîya germeka qelbê cira geyrana û yena mirê.Ez a nikara estişê qelbêno ki mi bisîno pedevejena/hîskena.Ez do qandê marda xwo bol mîjdîyanên da weş ba.
23 lîsan:
Destêno ki mi qe nê dîyobi şekil dano mi,Ez a lewandê xwo sero savitişê Ê destî pedevejena.Cayo ki O  dest  yeno piro,  lewe mi , azmînê fekê mi virazyêno .Finê şikê ci bê,desto nika leşta mi serra geyreno, huwate do aja ro gino.Lewani û ziwandê mira qisey do bi herikyê.Qey ez do verî vaja dayê.Maya mi vengê mi no yeno to ez do to ya qisey bikera, ez do torê bihuwa.Gorê tayê na, ez hewna çînya .Senî beno! Ez esta  ew lewê minê  ki torê bıhuwê  pira pira virazyênê.Hem letê nani(verekê nan,piranê nan) çend verdî bo zî nano.Winî nîyo maya mi?Ax mi bişayê  tayên qisey bikerdê.

27 Lîsan:

Ewro bol kêfê mi cado.Mî mîyan di çîyên do weşo erzîyêno.Qelbê mino erzîyêno.Hetanî merg o do wina bierzîyo.Ez do qelbê xwo sînayiş û şefketa  degîra.Pîşk zê mar da  xwo.Maya mi nika to bi zanayê bi qelbdê toya  piya, di qelbîyê  to mîyan di erzîyênê ti do bol şa bîyayê.Maya mi vengê mi no yeno to,tîya mi aşnawena?

2 Gulan
Ez a roj bi roj bena gird.Qol u lingê minê fesilênê.Hele finê kolê mi girdî bê ,ez do senî bi pêşyaya virara da to, maya mi.Beno ma do pîya şirê mekteb.

12 Gulan: 

Wi, nê çîyên dê weşê  ew şîrênê, Ya Rebbî giştekê minê jî vijênê.Ez do nînana vilikî arê da,destê marda xwo tepişa,bano şîîrên da weş binuşna.maya mi tîya aja di.Eza êtir nêkena  ez do çiwext destanê xwo destan dê to mîyan kera.

 

20 Gulan:

Oxi maya mi şî dixtor,Aya zana ez a tîya di.Dixtorer bi hacatên do hususîya dî.ultrason vanê neyrê.Fotoğrafê mi jî ant.Maya mi tîya kêf kena.Ez do serna nêreso virardê to di ba.
25 Gulan
Diha pîyê mino jî zano eza tîya di.Labrê hewna  ê yê nêzanê ez keyneka.Ez do înan rê suprîz bikera.
10 Hezîran
Ewro rîyê mi bî temam,diha di çîmê mi û zîncîyekên da mina werdêkek û lewî ew gumê mi estê,Mirê ki ez a marda xwo ser şina.
13 Hezîran:  Eza diha şena bi winiya xwo çoşmera.Çoşmê mi bol tarîyo labrê ez a bol kêf kena.Eza cîwîyena û ez esta..Ez do Nezdîra tîjî bivina,ez do renga vilika bisilasna.Mi hewnê xwo dî dîbî,dinya di bi namedê mundiya eyş fatmaya çîyê esto.Eza ey bol merak kena.Maya mi pîyê mi ez do rîyê şima zî bîvîna.Ma do pê jewbînî bisilasnê.Ma do piya şa bê ,piya bi wiyê.

24 Hezîran   Goşê minê diha rind aşnawenê.Maya mi eza  vengê eştişê qelbê to aşnawena?Tî jî vengê eştişê qelbê mi aşnawena.Eza wengê to jî silasnena.Vengê to çi şîrîno maya mi.Mi qe wengê to nê aşnawit bî.Ez do keynekên da xasek u delal ba.Ez do, to virara rakewa.ez do biwinya rîdê to ra ew ez do goştereya to bikera.Dayê ti do mirê lorî vajê ? Teqes tîya jî bêrîya mi kena dayê.Ti do mi boy kerê,ti do bol mira bi hes bikerê nê?

28 Hezîran:

Dayê tîya di çîyê no beno.Dixtorer çirê rîyê xwo kerdo tal û tirş.Zeq cayên dê toyo teweno.Vengê estişê qeldê to virya.to ra veng nê vijêno,Tîya çirê mina qisey nêkena,maya mi dayê.Çîyên do winî serd ame rîdê miro.Hewar!!! Dayê ê yê rîyê mi kenê lete.Dayê dayê xwo biresni mi .Dayê ê yê qolê mi ancenê.Dayê ganê mino teweno,dayê ê yê linganê mi kenê lete,Dayê tamara ki mi girêdano ,êyê ay birnenê,Dayê  êyê zerya mi kenê lete,dayê,dayê..da…

Ax! Kurtajê şima temam bî…..Kefaret bo!!!

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ Zemanêna senîn viryeno însan! Bewna kamcîn resmê xwu ez nîya: Kotîdê ê rojî, o qeyret, o heyecan? No merdimo


Hit Counter provided by laptop reviews