Xutbeya Xatir waşteni

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Nûşteyê dînî » Xutbeya Xatir waşteni
Paraki
dûrik : 23 Aralık 2013 - 21:06

 

veda hutbesi

 

 

Xutbeya Xatir waşteni

Bîsmîllahîrrahmanîrrahîm

Ey Merdimî:
Qisanê mi rind goştarey bikerê. Ez qe nêzana ki, Beno na serra tepîya ezo şimaya pîya nêba

Ey Merdimî:
Ney rocê şima senî rocê weşîyê se. neyî mengê şima senî mengê weşîyê se, Na sûka şima (MEKKE) senî bimbarek jû sûka se. gan, mal û namûsê şima zî hend mûqqadeso, heme çîra star bîyo

Eshabêno/Dostêno:
Şimadê mûhaqqaq biresê haqtê xo. Odo zî şima ra rindîn û xirabîn perskero.
Mira tepîya rayser mekewê û seranê pê mecikerê. No wesîyetê mi, ê ki tîyadê, wa berê biresnê êyê ki tîyade nîyê înan rê. Beno ki, o ki tîyade qisanê mi rind fam kerdo, Neyî qisanê mi resneno merdimandê deha zanaya

Eshabêno/Dostêno:
Kê het jew emanet esto se, wa rew bero bido wahîrdê ci, Bizanê ki her faîz hewadeyayo, Ellay wina hûkm kerdo. Faîzo sifteyêno ki mi hewadayo, Laco ki deddê mi Abdûlmûttalîb ra bîyo, ê dezadê mi Abbasyo.
Hema pereyo heq ê şimayo, Ne zûlm bikerê, ne zî meverdê wa kes şima rê zûlm bikero

Eshabêno/Dostêno:
Adetê ki wextê cahîley ra mendê, xeyal kerê ki heme hewadeyayê, lingda mi bindê. dewrê cahîley ra ki mendo heyfê gûnî giroten, o zî hewadeyayo, gûnîya sifteyîna ki mi hewedaya, torinê deddê mi Abdûlmûttalîbî, ê Îlyas bîn Rabîyayo

Eshabêno/Dostêno:
Mûhaqqaq şeytan neyî erdandê şimade, cirê îbadet kerden ra omidê xo birnayo, Hema şima tayn girweyê werdîde xo bidê bendedê ci se, nodo ey zaf/boll şa bikero, Şima qaîlê dînê xo starkerê se, înan ra zî dûrî vinderê..

Eshabêno/Dostêno:
Haqê cenîyan starkerê û qandê ney malûmatê Ellay ra bitersê
Şima cenîyan Ellay ra emanet girotê û namûsê îna şima rê emrê Ellaya helalo
Heqê cenîyan şima sero, Heqê şima zî înan sero esto
Heqê şimayo ki cenîyan sero;
Cayê şimayê rakewtenî kesî nêgîrê û merdimê ki şima hes nêkenê bêşima keyandê xo nêgîrê.
E ki bêşima jew girot keye se Ellay şima rê vato, jew şew cadê xora dûrîkerê
E kİ fina kenê se, vêşî nê, şenê tayn prodê ki fina nêkero.
Heqê cenîyano ki şima sero;
Örf û adeta mîyande çina û werdena cİ kemî nêkerdena

Ey Mümînî/Misilmanî:
Ezo şima rê di(2) emanetî veradana, ek şima rind bipêşîyê ê emaneta se, şima raya xo şaş nêkenê
Ê emanetî zî kitabê Ellay Kûran û Kerîm û îtretî Ehlîbeytê Pexemberîyo (a.s.m)

Mümînî/Misilmanî:
Qisanê mi rind goştarey bikerê û rind fam bikerê, misilman birayê misilmanyo, qandê coya heme misilmanî birayê pêyê.
Gûnî û malê jew misilmanî birardê cirê helal nîyo. Labirê malê xo zerrî ra dayo se, o zewmbîyo

Ey Merdimî:
Cenab û heqq, her wahîrdê haqî rê, haqê ci dayo. her merdimî rê mîras ra haqê ci abirnayo
Mîrasbazî rê wasîyet kerden rê lizûm çinîyo. Qeçek cadê kê sero bîyo se, ê eyo.
Keso ki zîna keno, qandê ey mahrûmîyet esto.
O ki essl’lê pîyê xo nê, zewmbî essl’la xorê keno essl se, bêesslo.
Ya zî koleyo ki bêwahîrdê xo, zewmbî kesî xorê efendî keno,
wa raştê lahnetê heme meleka û heme merdima bêro,
Ellah u Teala merdimanê winayîna, ne tewbanê ci ne zî adalet û şehadetanê ci qebul keno

Ey Merdimî:
Rabbê şima jewo, Pîyê şima jewo. Şima pêro qeçekê Ademyê , Adem zî herre/lincî ra bîyo
Ereb, o ki ereb nîyo. O ki ereb nîyo, erebî sera girdeya ci senî çinîya se, O ki ganê ci sûro, sîyay sera. O ki ganê ci sîyayo, sûrî sera girdeya ci çinîya. Girdey teqwada û Ellay ra tersayenda. Ellay hette tewr qîmetkar o ki cira zaf/boll terseno, oyo.

*Ezaya ci cikerdê jû koleyo sîya, şima sero server bo û kitabê Ellaya şima îdarekero se,
eyrê goştarey û îtaat bikerê*

Merdimo sûçin, sûçê zewmbî merdimana sûçdar nêbeno. Pî, sûçê lacîya. Lac, sûçî pîya sûçdar nêbeno.

Xeyal/Diqqat Bikerê !
Ney çhar çîya qatî mekerê

* Ellay rê, qe jew çîrê wertax meramê* Ellay gan giroten heram kerdo, bîlleheq ganê kesî megîrê
* Zîna mekerê
* Xirxizey/Tirawetene mekerê

Merdimî heya ki vacê *Lâîlahe îllallah* heta wexta, înana pîya cîhad kerden mirê emr bîyo.
Îna çi wext no va se, gûnîya xo, malê xo star kenê, hesabê îna zî aîdê Ellayo 

Merdimî:
Ê do meşt mi şima ra perskerê, Şima do se vacê..?
Saheb-î keram, hemina finê ra wina va:
To pexembereya Ellay kerd, to wezîfey xo arde ca, to marê wesîyet û nasîxatî dayî. ma torê şahadet kenê
Neyî qisan ser ra, Pexemberê ma Resul-î Ekrem (s.a.v) gişta xoya şehadetî werzena
dima doşê cemhatî ser kerd

û wina va:
Şahît be, ya Rab.
Şahît be, ya Rab.
Şahît be, ya Rab.

Zazaki Açarnayen / Zazaca Çeviri: Celal Nergiz – 28.11.2010 (Siverek)

woolrich parka
Make career in Glamorous World
woolrich rot and will add some leather

Make career in Glamorous World
woolrich frankfurt and will add some leather
Cindy Crawford launching a collection with German retailer C
coach outlet 10 fashion slipups grownup men acquire

Does Skin Moisturizer Kill Germs
replica shoes exactly that means

Dick’s Sporting Goods celebrates Grand Opening this weekend
orologi replica How to Dress as a Japanese Harajuku Girl

Beautiful Young Female Models of Asia Emerge in Fashion World
borse replica Enjoy the whole thing

Best fashion movies on Netflix right now
Coach Outlet Bake on the center rack of the oven for approximately 20 minutes

Upscale Retailer Neiman Marcus Exits eBay
Christian Louboutin Canada but a great deal of the time

Platinum Watches Of Vacheron Constantin With Complicated Functions
power inverter for car duck offer

Our Favorite Looks at the H Conscious Collection Launch
pandora australia pattern get because has on through the bottoms within your respective pair of shoes
Zeliqokîy :zazaki

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

DERDÊ PÊXEMBERÎ

DERDÊ PÊXEMBERÎ Tenîya…  Quncikênda kaînatî di…Quncikênda dinyayên di… Quncikênda Koyê Nûrî di… Kâfa Hîrayî di… derdê dinyay

Xutbeya Xatirvaştişî

Xutbeya Xatirvaştişî  Açarnok:Faruk Çetinkaplan Hemd û şukur mexsûsê Allah’îyo. Ma Ey’rê hemd kenê, Ey’ra yardim wazenê, ‘efkerdişê


Hit Counter provided by laptop reviews