HZ. PÊXEMBER (A.S) Û MUSLUMANARÊ ZORDAREY

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Coyê Hz. Pêxemberî » HZ. PÊXEMBER (A.S) Û MUSLUMANARÊ ZORDAREY
Paraki
dûrik : 30 Aralık 2013 - 19:58

HZ. PÊXEMBER (A.S) Û MUSLUMANARÊ ZORDAREY

Pêxemberê (a.s) ma, Mekkeyija veyndano jew Allahî ew pûtanrê ‘ebdey û ‘îbadet nêkerdişî teblîğ keno tepîya, bolini cira anverê pêxemberê ma vijyenê. Qismên dê ci qandê menfe’etî, qismêndê ci jî qandê ‘urf û ‘edetan dê xwu nêamey raya tewhîdî. Serokê nînan jî Ebû Cehîl bî. Ebû Cehîl û Ebû Leheb dişmenê Îslamîyê en girdî bî ser. Nê teblîğî serra qandê muslumana rojên tengîy dest pa kerdi bî.

hz bila

Muşrîkê Mekkay, pêxemberê ma û muslumanarê herg û babetan ezîyet û îşkence kerdê. En vêşî ezîyet û îşkence bêçare muslumanê koleyanrê kişta wihêrandê cira ameyê. Wihêranê ci ê mergî dayê pro, cirê işkence kerdê.  Yasîr û cenîya ci Sumeyye  îşkenceyan bindi bî şehîdê siftekênî.  Na şehadeteya siftekêni lajê înan Ammarî çiman vero yena meydan.

Bîlalo ‘Habeşij zî muslumanên do koleyo ew kişta wihêrdê xwura îşkence vîneno. Wihêrê Bîlalî çoldi, rojî bindi, kerreyênda girdi nayên sînedê ci ser. Fina jî Bîlal, dîndê xwura nêageyrayê. Hz. Ebûbekir (r.a) nê ‘halê Bîlal’îrê  damiş nêbeno, warzeno ey herîneno ew azad keno.

hamza-ebu-cehil

Muşrîkîy, bi nê kerdenandê xwuya nêmendê, pêxemberê mare jî ezîyet û ta’hda kerdên, raya ci sero tellî ronayê, çaxano ki nimaz kerdê pîseya ‘hûr dê devan rokerdê seredê pêxemberdê ma ser. De nê ezîyet û ta’hdayandi jî dedê ci Ebû Leheb û cenîya ci Ummu Cemîli sere antê. Ebû Cehîl jî nê ezîyetkar û ta’hdakaran ra jew bî. Fina rojên Ebû Cehîl û embazandê xwuya ta’hda ro pêxemberdê ma kenê, cenîyên jî nînan vînena ew xeberi bena dedê pêxemberê ma Hz. ‘Hemze’yî. Hz.’Hemze (r.a), seydvaneyra newe yeno ki, xebera pêxemberê ma yena cirê.  Hz. ‘Hemze (r.a) hem qe’hiryeno hem jî bol ‘hêrs beno. Bi ‘hêrsa yeno nezdîyê Ebû Cehîl’î  ew tîrkevanê xwu dano seredê Ebû Cehîl’îro, sereyê ci şikneno tepîya ê meydanî di vano: “Ez jî dîne Mu’hemmed’î qebûl kena. Zerîya kê estase wa bêro mi ver!”  Na xeberi serra Hz. ‘Hemze (r.a) jî beno musluman.                                                                                                  

  

NÛŞTOK:Faruk ÇETİNKAPLAN

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA Pêxemberê ma (a.s.m) ‘hec ra ageyra tepîya, demeyêndo kilmdi nêweş kewt ew hİrg û şîyê nêweşîni sero bîyê gran.

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ Faruk ÇETİNKAPLAN Nîmgirawa ‘Erebîstan’î di, Îslameteyi heme cayandê cira vila bîya, Fet’hê Mekke’y serra jî

FET’HÊ MEKKA’Y

FET’HÊ  MEKKA’Y                                                                                  


Hit Counter provided by laptop reviews