AWA ARWÊŞÎ

Ana Sayfa » Açarnayeyê Edebî » AWA ARWÊŞÎ
Paraki
dûrik : 19 Ekim 2013 - 23:36

images (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AWA ARWÊŞÎ

Vanê rojên dewijên Milla Nesredîn’îrê arwêşên ano. Milla Nesredîn jî dewijî xwurê keno meyman. Meymanî bi weşeya hewadano û ronano, cirê werd û şimîyandê xwuyê rindanra îkram û tekellûf keno, dima jî bi xasekeya rişeno dewda ci. Cinîya Milla Nesredîn’î arwêşî “emaret kena, goştê arwêşî werdî û pak kena ew awda goştdê cira şorbayênda tamweşi vrazena. Welhasil Milla Nesredîn’î û xatûnda xwuya bi kêf û “afîyeta şorba û arwêşê xwu wenê. “Heftenakî dewij fina yeno û vano:

–          Xwoca yeno to vîrî, ez “hefteo bîn amê bîya, torê bî bîya meyman? Ez amêya to vîrî?

Milla Nesredîn vano:

– E. Ame mi vîrî. Ti ame bîyê, to marê arwêşên ard bî, ma jî ti xwurê kerd bîyê meyman. Milla Nesredîn gîno ano zerre û ci fina xwurê keno meyman, cirê şorbayên dano şimitiş, cirê nan û werd tekellûf keno, pîzekê ci keno mird û nano ser, vano:

–  Şorbaya ki ma torê dê şimitiş, ma bi arwêşdê toya dê bî vraştiş.

Dima “heftenakî ravêreno, dîrina merdimîy yenê kêdê xwocay, vanê:

-Ma, merdimo ki di “heftey verê ney şimarê arwêşên ard bî, ma hemberîyanê eyê.  Xwoca nînan jî gîno xwurê keno meyman, cirê nan û werd û şamî û şimî ronano, pîzekê nînan jî keno mird û nînan jî zêdê meymanandê bînan rişeno kêdê ci. Nînana dima, ser”heftî di tana merdimîy yenê cirê benê meymanîy. Xwoca nînan jî hewadano û ronano, cirê werd û îkram keno. Nînanra pers keno, vano:

– Şima kamê, şimayê kotîra yenê? Şimayê sera şinê?

Nê jî vanê,

– Ma hemberîyanê hemberîyanandê whêrdê arwêşdê toyê tekellûf kerdîyê.

Ney serra, Milla Nesredîn gîno awênda xalî nano nînan vera. Nê mêrdekîy şaş benê ki se kerê û sera se vajê! Welhasil vanê:

–          Xwoca to marê şorbayênda senîni ardi ronê? Ne tey tamo, ne jî tey sola!

Milla Nesredîn şepirneno pra û vano:

–          A şorberda arwêşîra na awa xalî tenîya mendi.

(Bi Tewsîyedê MEB. ya. 100 Eserandê Weçîneyeyanra, Qandê Sinifandê 1 an).

Açarnok: Şaban ŞENATEŞ

12. 09. 2013 SUWÊREK’i

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ Zemanêna senîn viryeno însan! Bewna kamcîn resmê xwu ez nîya: Kotîdê ê rojî, o qeyret, o heyecan? No merdimo


Hit Counter provided by laptop reviews