LA NA SHÎYA KORAN NÎYA LAA!(1)

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » kuşatîy » LA NA SHÎYA KORAN NÎYA LAA!(1)
Paraki
dûrik : 23 Kasım 2013 - 11:59

LA  NA  ‘SÎYA  KORAN  NÎYA  LAA!

 

 parsek

(BEŞA 1.)

Çêrmûgijên, xwurê şino xurbeti, Îzmîr’di xebityeno. Panj şeş mengî tepîya, nişeno otobozi kewno ray. Sêwregidi çaxano ki ‘ereber ra yeno war, azanê şewdiray waneyeno. Qerar dano, şino camî. Ewdazê xwu geno ew îmamî dima nimazê xwu keno, tizbanê xwu anceno, duayanê keno ew camîyeri ra vijyeno teber. Firûni ra nanênda germ geno ew weyneno ki hafizêno dêsî vero ronişteyo, zerya ci, ro hafizî veşena gîno nana xwuya germi dano hafizî. 

Hafiz xwu pîzedi vano:”La ‘heta nika kesî mirê nanênda tûmalî nêdaya, no kamose bipereo!” ew a deqadi cira pers keno.

‘Hafiz: “Pers ‘eyb nêbo tê kotîrayê?”

Çêrmûgij: “Ti kenê sekerê?”

‘Hafiz: “Rewnarayo, kesî mirê nanênda tûmalî nêdaya, ayra eza tora persena”

Çêrmûgij: “Ez Çêrmûgrawa”

‘Hafiz: “Tîyê kotîra yenê?”

Çêrmûgij: “Eza Îzmîr ra, xebatra yena”

‘Hafiz: “Ê to qe perey ardî nîyardî?”

Çêrmûgij: “Ê ma ‘hendê xwu ardî”

‘Hafiz: “Ka hele finê peran mi dest ki, to xeylê perey ardê yan nê?”

Çêrmûgij jî xwu pîzedi vano “Çîyê nêbeno, wa ‘hafiz jî taynê paya şa bo. Feqîrê Ellahî! Câra ‘hendayê perey nêkerdê xwu destî, wa kêfê ey jî tayn bêro”  Ew xwu tûnikira vejeno, peran keno  hafizî desti.

Hafiz kewno heyecan û finêra peran keno xwu tûnik. Çêrmûgij vano “La ‘hafiz perekanê mi bidi, tîyê se kenê? Çirê peranê mi kenê xwu tûniki?”

‘Hafiz keno haho û vano “Haho! Haho! No merdimo keno perekanê mi mira bigîro! Haho! Haho! Biresê! Qandê Ellahî mirê yardim bikerê!”

Çoşmedi çend camêrdî arêbiyenê pêser  û bêîfade tifîyê rîyê Çêrmûgijî kenê , sero jî ci şermaynenê cirê vanê “Ti qe nê şermayenê! Ti Allahîra jî nêtersenê ki ti kenê perekanê nê ‘hafizî ci ra bigîrê? Mesela xwu çend vano jî kes ro ci ‘emel nêkeno. Weyneno, çend bilûno do dihana zirar bivîno.  Çêrmûgijê ma şaş û mat maneno, safeyda xwurê veşeno labrê destra jî çîyê nîno. Qurişê pere tûnikidi nêmaneno. Veyşan teyşan ortedi maneno. Xebata xwuya şeş mengan, finêdi kerdbî vinî. Bi no ‘hala do senî şiro keye.  Senî kêberî biceno nêzano. Şaş û mat maneno.

Çêrmûgijê mayo feqîr, şino anverdê ‘hafizîya cayêndi paweno. Heta şan, aşt û naştidi veyşan teyşan geyreno. Labrê çimê ci ‘hafizî seroyê. Qey şan bibo, do şiro keyedê xwu. Beno şan. Hafiz çiwê xwu geno ew warzeno şino vera keyedê xwu. Çêrmûgijê mayo feqîr jî kewno ci dimi. ‘Hafiz reseno keyedê xwu ver tepîya, kêberê xwu akeno hema kewno zerre ew bi lezêna çanqal keno. Verînanê ma vatê “Xaîn xofino”  Zano ki Çêrmûgij do ci finêra nêverado.

Beno roja diyîni, ‘hafizê ma fina yeno, firûneri kişta dismala xwu akeno ew pawê xeyr û beran beno. Feqîrê ma jî tebera cayêndi keno şewra, fina şino firûneri heti ki, ‘hafiz fina wijado ew ronişteyo. A roj jî veyşan teyşan keno şan, fina kewno dimi ki; dekewo keyedê ci, peranê xwu cira bigîro. Labrê hafiz jî tayn nîyo! Fina bi lezêna enûgi akeno ew peyra çanqal keno, feqîrê ma fina destveng ageyreno çarşîyê Sêwregi.

Beno roja hîrini, ‘hafiz fina yeno cadê xwudi roşeno, dismala xwu akeno. Feqîrê ma jî weyneno ‘hafiz fina ameyo. Fina çoşmê cidi şino yeno, aşt û naşt, bindê çimanra taqîb keno. ‘Hafiz û Çêrmûgijê ma a roja xwu jî çarşîdi ravîyarnenê, kenê şan. ‘Hafiz raya keyî tepşeno, Çêrmûgijê ma jî kewno ci dimi. ‘Hafiz, destê xwu erzeno xwu tûnik ew mefteri vejeno, enûgi akeno, kewno zerre, berê odeyî jî akeno tepîya yeno ci vîrî ki enûgi çanqal nêkerdo. ‘Heta ageyreno enûgi, Çêrmûgijê ma kewno ‘hewş, ‘hewş ra şino ode ew geyreno perekandê xwu. Hewneno ki pereyê ci ew ‘hafizî verî çiçî arêdayêse pêro êyê teqadi pêseroyê. ‘Hetanî peran pêrin geno keno xwu tûnik , ‘Hafizê ma kewno zerre. ‘Hafiz xwu’b xwu vano.”Ez vana qey, boya xerîbana tîyara yennaaa!”   Ew hima bê’hemd xwu erzeno teqada peran. Hewneno ki çîyê nêmendo. çiweyê xwu erzeno aşt û naşt jî çîyên nêkewno çiwedê ci ver. Çiki, Çêrmûgijê ma tim xwu erzeno peydê ‘Hafizî  ew bi fersendêna xwu erzeno teber, raya çarşîyî tepşeno, şino kêdê xwu. ‘Hafiz, haho bavo keno jî fayde nêkeno, vengê ci kesî nêşino.

 

 

parsek-275x300

                                               Nûştok:Farûq ÇETINKAPLAN

                                               Vatok:Dewa Çêrmûgi cemhetê  Meğmûri ra.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

WIJA KOTİYO?

           *WIJA KOTİYO? Feyza ADABEYİ Deha o mirê bî bî weswese.Çimkîya mi roje, sebebên ra rojê xwu şikitbî.Mi tim vatê eceb îcab

NETÎCEYÊ ÎMTÎHANÎ

 NETÎCEYÊ ÎMTÎHANÎ                 Rojên wendekarê unîwersîta dekewnê îmtîhanandê peyanserri tepîya, wendekaranra jew hembazandê

QEYSERIJ Û PEREY

QEYSERIJ Û PEREY Qeyserijên pêrdê xwura perey wazeno. Vano: -Bawo pancseyên danê mi? Pî vano: -Widî, ti somande nêmanê! Senîn çe'harsey?


Hit Counter provided by laptop reviews