MERRÎ Û Bİ BEQÎYA

Ana Sayfa » Edebîyato Kehan » Estanikîy » MERRÎ Û Bİ BEQÎYA
Paraki
dûrik : 03 Aralık 2013 - 21:38

BEQ

Vanê rojên merreyên û beqêna pêya benê dostîy. Nê di dostîy derî vero xwurê doş benê. Noqra beq[1] awi di, merre jî awi vero coy[2]êno. Cora pêhet amîyayîşê nînan çetin beno. Rojên merre, beqîrê vano:

-Dostê mi, ez yena ki xwurê bi toya qisey bikera, ti çinîyê. Ti tim awi mîyan di benê[3]. Cora ma qe nêşenê bêrê pêser[4], ma nêşenê xwurê qe dîrê qisekîy jî bikerê.

‘Hurna hembazîy fikirênê, şik benê ki do se kerê û nê grî[5] senîn ‘hal bikerê?

            Wel’hasilê kelami, dima qerarê xwu danê ki, ‘hurdina jî do xwu bi resenêndo derga bi mîyanedê xwuya ew bi pêya grêdê. Kam ki qayîl bo bi ê bînîya qisey bikero, do bi no babeta ê bînî bianco û pa qisey bikero. Nê ‘hurdina dostîy do bi no şikla jî nê grî serra bêrê[6].  

Nê qerarî serra xeylên wext ravêreno, merre yeno derî ver ki resenê hembazdê xwu bianco û xwurê pa dîrê qisey bikero, winîno ki qijikêna xwu corra verdana cêr ki merrî perro û merrî bigîro, xwurê bero bûro. Qijiki bi pêtêna xwu verdana vera cêr û xafildera[7] bena bi merrîro û merrî werzanena, bena. Noqra senîn ki merre kewno dîyar, beqê mao ki bi resendê cîya grêdeyao, o jî awi mîyanra pa vera cor ancêno û kewno dîyar[8]. Ê  ki ney vînenê, şaş manenê. Şarê çoşmî vano:

            -‘Ecêba grana! ‘Eceb qijiki çi feqi ronê ki beq wina mîyanra vet û berd?  Çiki beqî awida ğorîyeri mîyanra vetiş û berdiş, do ‘hend jî gengaz[9] nêbo. Wel’hasil, qijika to vîstên cor di firrena tepîya, raştê ro[10]yên yena. Ûja di veyndana hembanazdê xwu û vana:

            -Hey hembazêno! Bewnîyê, mi di seydîy finêra tepiştîy. Şimayê nêvînenê ez çendên ercîyayê[11]ya? Senîn ki qijika to qisey kena û nê pesn[12]anê xwu dana, seydê cîyê delalîy ci fekîra şeqit[13]ênê û vera cêr ray gînê.

Merre û beqîya gunenê awi mîyanro. Beq xwura awi mîyan di coyêno, qando ki merre awi mîyan di nêfetisîyo[14] gîno beno roy vero verdano. Dima aqil yeno nînan ser, gînê resenê mîyanedê xwu akeno. Çiki sebebê şîyayîşdê beqî no resen bî. Dima beqê to şino xwu verdano ğorîyeyda awi bin ew merreyê to jî xwu erzeno qindirğan[15] û qirş û qal[16]dê verdê roy ew çiman verra beno vinî.

Wel’hasilê kelami, beqî û merrîya bi no babeta qijiki û mar û morîrê werd bîyayîşra reyênê.    

Dosteya beqî û merrî fina dewam kena. Laberê finakî xwu winî bi resenêna pêya nêgrêdanê, qederê xwu jew nêkenê.

        Açarnok:

              Şaban ŞENATEŞ

          12/09/2013 SUWÊREK’i

BİNVAJE: No eser, mi ‘’Bi Tewsîyedê MEB.îya, 100 Eserandê Weçîneyayanra 28, Qandê Sinifandê 1’an, Weşanandê Zambak(înan jî Mesnewî’ra)’îra açarnao.                  


[1] Qirencle: Kurbağa

[2] Co, coy: Ciwî, ciwîn. Yaşam, hayat. Coyayeni: Ciwîyayeni. Yaşamak, hayatını sürdürmek.

[3] To dî Dimilî di vanê, ‘’Qaz bi qazîya, baz bi bazîya’’.

[4] Pêser amîyayeni: Bir araya gelmek, birlikte olmak, toplanmak.

[5] Gre: Sorun, proplem, mesele, düğüm

[6] Serra amîyayeni: Üstesinden gelmek, halletmek, çözmek

[7] Xafildera: Nişkêra, nişkêdera, be’hend, finêra. Aniden, ansızın.

[8] To dî Dimilî di vanê, ‘’Kuwa awi, rayda awi di şikêna’’ da! Winî bî.

[9] Gengaz: Qolay, re’hat. Kolay, basit.

[10] Ro: Şet, awa girdi. Nehir, ırmak

[11] Ercîyayê: Başarılı, yetenekli, yararlılığı olan dişil şey veya kimse. Ercîyayeni: Yararlı olmak, yaramak, işe yaramak, başarılı olmak.

[12] Pesn/pesnîy: Medihler, övgüler.

[13] Şeqitîyayeni: Kaymak, kayıp gitmek.

[14] Fetisîyayeni: Xeniqîyayeni. Boğulmak.

[15] Qindirğe: Su kenarlarındaki kalın, çiçeksiz, çubuk şeklindeki otlar.

[16] Qirş û qal: Çör çöp, su kenarlarındaki her tür çalılık

 


Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

faruk çetinkaplan
03 Aralık 2013 - 21:03

Dima aqil yeno nînan ser, gînê resenê mîyanedê xwu (akeno)xelet bîyo. gerek “akenê” bibîyayê!

dest û lingê to weşîbê! Ellah bi sihetê toya bo!

şaban ŞENATEŞ
04 Aralık 2013 - 12:57

Raşto Xoca Farûq, balîra vijîyao.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida

ETAR(2)

Ettar Recep YİĞİTBAY Çoşmê nîm seet ray dima durî ra xeyma sîya kerdê dîyayişê xeymana pî jî lajekî jî  kêf kerd  ,a gam her zî zira

ETAR

ETAR Recep Yiğitbay  Germî tîyana girtim kerdo palax  renga erdî kerda ze çol jew fin vayêno  germo yeno  bi  nê vayîya vaş hebekê hêl


Hit Counter provided by laptop reviews