Bêrî

Ana Sayfa » Genel » Bêrî
Paraki
dûrik : 22 Ocak 2014 - 14:57

paca                  Bêrî

Varan vinder tepîya pencera akerd, boya ‘herri ameyê teberra, vayên do honik kewt zerre pişika xwu nê vayîya kerd pird.Laberê zerrê banî zê teberî nêbî îstragê banî rodabî, bîbî sim u sîya .Şelpê temaşê teberî kerd tavênda weş varabî, çiranikanra hewna aw çilkayê. Roj jî hewra peyra vijyabî, wesarê rojî zek kesîya qukla kaykero. ‘Hesen ‘edizyabî.

 

-Mahmûûd, ma îstiragê banî çaputa besterê,hulqê mino beno teng.

-‘Heseen, tîyê nêzanayişra vanê, tîyê mi vênê, mina qelfî kenê. Cayê nîyo didi nîyo, ma biterê dima kirêç cisawê fina nêbeno, soxe serê banî zê  pirojinîyayo, çilkê varan vareno o jî zeredo. Ti şikir biki no çîyê ma pêro henikî nêbeno.

 

 -Mahmudo bira,  ez nê banê zivinge di diha nêşena bi’hewiya, ez do meşti şîra dewî. Tayên boya mi bêro mi ver, xwura çend mengîyo eza tîyanandi, ez nêşîya waredê xwo, mi bêrîya keyî kerda, bêrîya Keko’y, bêrîya dayê, berîya dewda xwu kerda.

 

-Tido çiwext şirê?

-Ez do meşti, badê nîmazdê ênî şîra, qamyona dewda ma çoşmê didi û nîm-hîrê diz verra kewna ray.

-Ti şinê pêrini silamîy biki. To ard mi vîrî jî ‘heftena îmtî’hanê mi jî qedênê, nêza ‘‘heftena e jî şira peyanheftî aja ravêrna. Ti raşt perskerê mi jî bêrîya dewi kerda. Na meng jî dew bol bena weş.     

 -E, nika awa Zengçûra sera şina, hela çaxanok yaxer varenno, zimmî kewno lada Zengçûr ser… Nika mîyê awroyî, bizên awroy jî zayê. Verekîy, kidikîy wextê bêrî arêbenê marandê xwu ser şinê şîtê mar aspawenê. To dî  dewdi bî, ma verekîy kerdê xwu virara ma şîyê bêrî. O çax mi vatê:  “No çiçyo hina rojbiroj bêrî benna, mîyanê kesî kewno kesî ver.” Eza nikajî vana kaşka ez nika vereka verobîyayê. İnsano, qay rojên bêro mado bêrîya tîyajî bikerê, bêrîya şorbada mercuya,berîya nê bandê zivîngê boyinî, hele boynî azmîndê  banîra   heme ca bîyo sim û sîya banî rodao. Qenê ‘her bîyayê mado çendêna lox kerdê ‘hendibî, Nika oyo rodano Sûkijî vajê mayê banandê betonandi roşenê, no hina qe lazimê ci nîyo.

-Ma ti vanê banê sûk pêro hinayê. Dezayê mi, no banê feqîrano, neçarano, zê min û to telebandê bêperano. Hele şo şaro çi banandi roşeno, çi kêf kenno.

-Willi ez nêzana mi bêrîya dewi kerda, mî banê mayo ‘herin, banê bimaxa hezar fini, nê bana vêrêrîyo, nê bana vêşêrîyo.

-La weşa weşa dew bol veşa. Labrê merdim tayên banco ki rehetey kewo. Ma karê dewi bol gengazo? Şiwaney,  palî…. Babay vatê  ma rojana ciwen çarnayê, dima pawitê ki va bêro, ma do vaydayê. Ya vaş  çînayiş?  Dayê tim vana: “Ma şîyê vaş çînayê, wexta baba înan newe keyera  bîbî cîya, vatê: “ Min û warda mi Fatma ya ma hinî ê vaşî mîyandi bî. Dayê vatê:

– Finê ez amaya winyaya şimara ki; şimayê  pîya bermennê, qaşto mi ti  pawê Fatma verdabî.  Zek Fatma  qaytê mi bo, ay dî ki eza bermenna  û eza nêvindena, a ji hinî mina bermena. Dayê ameya  winyaya mayê bermenê, hema pêşyaya maro, ay jî dao  bermîro. Çaxanok qalê rezîley da verî bîyê, dayê na mesela tim vatê.

– Ezanê şanîyo veyndano, to dî ma hinî kewtî qisan.

-Ma sekrê, awdazê mi çinyo, awdazê to esto ?

-E , awdazê mi esto.

-Hunî ez ‘heta awdaz gêna, ti jî şorberi serni, ma dima pîya nimaz kennê.

                                                                                                          dewam kero….

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo

RÎSALEYÊ REMEZANÎ(2)

NUKTEYA DIDÎY Rojeyê Remezanîyo bimbarek, kişta şukurdê ne′hmetandê Cenabê Heqî ra, xeylên ′hîkmetandê ci ra ′hîkmetêndê ci no yo

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida


Hit Counter provided by laptop reviews