DÎNDÊ ÎSLAMÎRÊ DİŞMENEYA MUŞRÎKAN

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Coyê Hz. Pêxemberî » DÎNDÊ ÎSLAMÎRÊ DİŞMENEYA MUŞRÎKAN
Paraki
dûrik : 23 Mart 2014 - 17:52

 

DÎNDÊ ÎSLAMÎRÊ DİŞMENEYA MUŞRÎKAN

Tîjîya Îslamî, rojbiroj virsena/beriqêna. Labrê muşrîkîy, nê ’halîra razî nîyê, ters û xofên înan zeredi vrazyeno. Çiki musulmanîy herg û şinê zêdyenê. No jî tim û tim Mekka’rê te’hlûkeyêno. Qandê coy dînê Îslamî geresk wertera wedaryo. 

Muşrîkan, çoşmeyê Medîna di çend qebîleyên ‘Ereb û Yahûdî estêse, anverdê musulmanan tim û tim dişmeney û fêsadey kerdê ew înanrê vatên. “Ek şima hêrişê musulmanan bikerêse ma do jî şimarê yardim bikerê.”   Na dişmeneya muşrîkanra ‘herbên do biwelidîyo. No ‘herb ‘Herbê Bedirîyo.

indir

‘HERBÊ BEDİRÎ

 Allah û Teala  qandê ‘herbî, îzin dano Pêxember (a.s.m)î.  Musulman û muşrîkîy, “Bedir” di hêrişê pê kenê tepîya, musulmanîy kewnê ser, ‘herbîy qezenç kenê. “’Herbê Bedir”î, qandê musulmanan serkewtişo siftayino. Muşrîkanrê jî “’Herbê Bedir” î beno şîn û tazîye. Çiki, her keyîra en tayn jew merdimê merdbî. Bi ’Herbê Bedir”îya, muşrîkîy tewr benê ‘hêrs û ‘heyfgrotena benê pir, qandê ‘heyfhewadena jewbînîrê siwendan wanenê.

images

‘HERBÊ U’HUDÎ

Bi fîtne û fesadeya Yahûdîyana, muşrîkên Mekkeyijî serna tepîya ‘hadreya ‘herbî kenê ew qandê ‘herbî yenê ‘heta Koyê U’hudî ver ew bimuslumanana kewnê lejî mîyan. Nê ‘herbîra musulmanîy, derbênda gran wenê, bol şehîdîy danê. “Pêxemberê ma şehîd bîyo” dîye jew zûrîyên, musulmanan mîyandi çağanoki vilabena, musulmanîy jî tayn manenê ki pêro pîya vilabibê. Na vilabîyayeni serra, Pêxemberê ma(a.s.m), xwu bellî keno ew musulmanîy newedîla yenê pêser, labrê musulmanan nê ‘herbî di vêşî şehîdîy dabî. Nê şehîdan mîyandi apê Pêxemberê ma (a.s.m), ‘Hz. ‘Hemze (r.a) ew mamosteyo siftayîn ‘Hz. Mûs’ab jî estibî.

indir (1)

 

‘HERBÊ XENDEQÎ

‘Herbê U’hud’î ra tepîya, muşrîkîy cesaret û zerîy gînê. Demeyêna ravêreno tepîya muşrîkîy, qandê ‘herbî ‘hadreya xwu kenê ew ‘eşîr bi ‘eşîr geyrenê, lejkaranê xwu çoşmanra arêdanê. Medaya muşrîkan, hêrişê sûka Medîna’yi, bi Yahûdîyana pîya bikerê ew dînê Îslamî wertera hewadên. Labrê çağanoki yenê Medîne, şaş û mat manenê. Çiki çoşmeyê Medîna di xendeqêndo hera ew xorîn vrazyabî. ‘Erebê Mekkay cara mudafaayêndo hina nêdîbî. Birojana cehdkerdînî jî înan nêşa xendeqan ravêrno. Ûmid û da’fê muşrîk û Yahûdîyan şikîyay. a Vvîzikêndo bol werişt tepîya muşrîkan nêşa çandiran di vindero. Bado jî ageyrenê sûka xwu Mekkay.  

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
24 Mart 2014 - 12:16

Weş bîyo.
1. Dimilî di ‘herb, cengo.
2. Nê koşan di nûştan bi renknakîya mekerê, çiki weş nêbeno.
3. Rojbiroj bi şikildê ”roj bi roj”îya gereg ki binûşîyo.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA Pêxemberê ma (a.s.m) ‘hec ra ageyra tepîya, demeyêndo kilmdi nêweş kewt ew hİrg û şîyê nêweşîni sero bîyê gran.

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ Faruk ÇETİNKAPLAN Nîmgirawa ‘Erebîstan’î di, Îslameteyi heme cayandê cira vila bîya, Fet’hê Mekke’y serra jî

FET’HÊ MEKKA’Y

FET’HÊ  MEKKA’Y                                                                                  


Hit Counter provided by laptop reviews