EMŞO ŞEWA CAMÊRDANA

Ana Sayfa » Edebîyato Kehan » Estanikîy » EMŞO ŞEWA CAMÊRDANA
Paraki
dûrik : 25 Aralık 2013 - 23:06

 

DEV

 

 

 

 

 

EMŞO ŞEWA CAMÊRDANA 

mêrdekê û jû cenîya ci bena mêrdek boll tersanok beno, her şew cenîya ci, ci bena teber (kenûf) şew ci wext keno bivicîyo teber se cenîya ci, ci bena, şewê boll serd beno no cenîya xorê vano; cenêkî emşo boll serdo emşo şewa camêrdana, cenîya ci vana her şew ezo to bena teber tîyê vanê emşo şewa camêrdana, gêna ci erzena teber û keverî sero gêna, vana şo şewa camêrda bivîne..

no şew şino şino, şino welatê dêwa û sinedê xo sero nûşneno mi (dıwês/12), dêwî weynenê jewo yeno û sero jû nûşte vanê no kamo ecêb, ney çorşmeya doş benê vanê bra ti kamê ?no vano ez filankesa, dêwî vanê o çi nûşteyo to sîneya, no vano mi heyan nika çend dêwî kiştê se xo sîneya nûsnayo, dêwî tersan ra vanê bra bê ti brayê mayo pîl be ma zî benê brayê toyê werdî, ti bê ma hetek marê girdey bike, ma xorê pîya biciwîyê no vano temam

ew ney gênê benê keyedê xo, no şew dêwa hetek rakewten ra terseno şino banî sero rakewno, dêwî cirê areya ci anê ci ver, no çend rocê wina dewam keno îna hetekde beno meyman, hefteyê ravêreno dêwî vanê mayê girweyenê madem tîyê zî maya pîya wenê û şimenê tido zî bigirweyê, vanê ewro zî ti na meşker bigî şo marê bîrra aw bîya, no weyneno meşk ra, meşk meşka mangaya û hîrê bi cîya, no şino bîrrî ser, bîrra hendê di tasî aw anceno keno meşk mîyan û meşk pûf keno masneno ze ki tededi aw esta

no meşk, mîyanê cî pirê hewa û di tasî awera pîya erzeno xo doşî û şino vera dêwa, senî yeno nezdîdê dêwa se meşk ra ze ki aw şimeno fekê meşk keno xo fek û hewayê meşker veradano,

di tasê awa kı mîyande veradano xo çorşme û xo ser vano; meşkê aw mirê bes nêkena, mirê wijara hûwe û zengenî bide ezo şira bîrrî aşena û kok ra biqilayna bîyara,
no çi çîyo wina vano..

dêwî weynenê şaş benê vanê haho neyî meşkê aw senî şimite dêwi vanê heyra ti fina meşo aw meya ma torê anê, ek ti bîrrî kok ra biqilaynê mado bêaw bimanê,
dêwi xo be xo vanê no çi belayo ma kewtî mîyan no marê kotîra vicîya

beno şand dêwî vanê ma şinê kolî arêdenê ewro zî ti şo marê kolî arêdi, no vano la ez nêşena şira di hîrê kolî bîyara hele mirê wijara dirê resenî bîyarê ez bera bipêşa (ormanî- birr) ro birrî hemî kok ra biqilayna bîyara şima rê,

dêwî vanê nodo noqir ma bêdar verdo, vanê keko to meşo ma şinê kolî zî arêdenê, beno şew dêwî xo be xo vanê ma senî bikerê ney xo sera defkerê, vanê ma hele perskerê kesîndê ci esto se, ma berê ci wija veradê,

ew cira pers kenê, vanê; keko kesê to çi nîyo ?, ma to berê merdimandê to hetek, no vano felan cade key pêrdê mi esto vano hema rîyê mi nêgino ez şira, mi pîyê xo rewnaro nêdîyo û ez nêşiya pêrdê xo hetek qandê coy mide rî çi nîyo ez şira

dêwî vanê tayn altûnê ma estê ma bidê to şo beri bide pêrdê xo o wext pîyê to, to ef keno…
no vano wa bo .. dêwî ney û dorê altûnî erzenê xo doşî benê ney heta keydê ci zerre benê ronanê erd, dêwo jew edizyayo û nefesê xo veradano vano ûffff, ûfînda dêwîya, no perreno şino maxana dûskêno,
dêwî vanê tîyê wija çi çî geyrenê ?

no vano wextê wextade şemşêra pêrdê mi tîyad bî, ezo geyrana ay ki şima bikişa
dêwî aman hewar vanê û xo pey nêweynenê remenê û şinê benê vinî cenîya ney senî yena se, no cenêrda xorê her çi vano û vano bewn cenêkî şewa camêrda winaya
bewnî mi torê dorê altûnî ardî

Nuştox: Celal Nergiz (15 Mart 2012 – Estanika Sêwreg)

 

woolrich arctic parka
Less Known Facts about Wool Socks
woolrich made in italy Direct image links REQUIRED

Less Known Facts about Wool Socks
woolrich arctic parka xs Direct image links REQUIRED
Protective and quality motorcycle clothing is biker
replica watches how to make a attire companies

Peplum jacket and flirty skirt the look of a lady
replica watches and I think that’s why mine never seems greasy

The Next Generation Fashion Symbol and Brahmin Purses
orologi replcia and it turned out as poorly as you’d expect

6 Brilliant Inventions That Look Like Gag Gifts
woolrich outlet When choosing the dominant color of your outfit

What Kinds of Earrings Make Your Ears Sag
burberry scarves Jackson’s album covers from

How to wear coated denim
clutch bags uk call for a few gift ideas to cosmetic and process minded 7 year old

Sunday School Adult at All Saints C
asics kayano but we won the Coty Award that year

What Is Your True Suit Size
bridestowe to locate fashion trends
Zeliqokîy :zazaki

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida

ETAR(2)

Ettar Recep YİĞİTBAY Çoşmê nîm seet ray dima durî ra xeyma sîya kerdê dîyayişê xeymana pî jî lajekî jî  kêf kerd  ,a gam her zî zira

ETAR

ETAR Recep Yiğitbay  Germî tîyana girtim kerdo palax  renga erdî kerda ze çol jew fin vayêno  germo yeno  bi  nê vayîya vaş hebekê hêl


Hit Counter provided by laptop reviews