ETAR

Paraki
dûrik : 17 Şubat 2016 - 11:31

2422002-eski-kapi

ETAR

Recep Yiğitbay

 Germî tîyana girtim kerdo palax  renga erdî kerda ze çol jew fin vayêno  germo yeno  bi  nê vayîya vaş hebekê hêl bano,  zeq telî û  palax zî bi betilyo êyê nê vayî ver bi zorê  leqenê .No cayo bêhes û bê veng di çirçirokên cayên di anişta û aya veyndana,  zeq juyo keman biceno ,musîkîyên do weş bila beno kemanwanê ma yo tim jew qeyde dano piro labrê zeq her finê çiyê vajo,  na deşt  cirê bîya sahne mêş, mor  kezik û hermuşik û  reywanê mayê cirê bîye goştarok aya zî cenena, zeq êyê zî bi veng  têl di kemana  xaşxaşênê   her çî şîyo kewto qulda xwo , ew  kewto derdê xwo. Germ û nê vengdê çirçirika zeq bîye embaz înan heme çî kerdo xayîs û bêhes. Labrê  ê kî payra yê zî estê nîna ra jew zî no maro ,  marên do sîyayo puş palaxî sera xuş xuş oyo   çîvî şino dano xwo. Qey veyşaney ver nêşa o bi hewiyo,  kewto  rizqê dê xwo dim , kam çî zano  oyo na şopa barîya çîvranik xwo dima  verdano   sero şino , beno çend rojîyo çîyê ci qirra war nê  şîyo ,dindanî nê xwoyê bi xezeban  goştên dê heywanetên di war nê kerdo  beno  qandê coyo  hêrs bîyayê. Çaxo ki şino zeq erra bi raşaneyo  sere cîyo şino cayên bocika ci ya şina cayên oyo no germê amnanî   di bi heybetêna xwo erra kaş keno.  Zeq mehqumo bêemano rextê xwo girêdayo kardî kerda xwo ver tifing zi eşta paştî û neqebêra şino. Çoşmê ciyê zî pêro dişmenê o ki  ci vîneno xof gêno ,labrê o bi xwo zî  terseno ,siyê kerre ra lêrîbo vano‘ ka dişmen’. Na deşti bi herên do barbiyaye piya di raywaniyê estê .Barê ci   di qufey engura şîrêya .Qufêy  xwo naya herî sero ê şînê ,bişew saat hîrê ra dew da xwo ra vijyayê çend çayan di roniştê tayên aresneyê xwo giroto labrê nika no hîrê seatîyo hewna nê vinderdê, herekê qergun pî lajek pêro efter kewtê çoşmera qe darên   cayêno ki kes do ci bindi roşo tayên boya bîgî ro çînyo ,  erdo bê telî  puş palaxî çîyên nê asena.

       Herî finnê ra hûlo bî,marê kewto lingan dê herî mîyan ,her ju  hetê na  şî   marê sere verzana ,pî û lajîya şaş mendî  lajî dest di çiwên est bî ,pî zî geyra sî ,labrê mar  ze qe nê terso sere hewadayo ze qaqubo vano, no xijbilo di hendê gamên pêro bê hes vinderdî û vinyayî pê jewbînî,  nişkê ra destê verişt va vinderê wahîrê nê destî  kam bî kotîra amebî  kesî nê zana .

-Vinderê mekşê nê mehluka tî o zî zê şima kewto rizqi xwo dim, verdê şiro rayda xwo meveyê nê mehmurê Ellah bixezebî ,

Ew xwo fekra dua yê vend duayêna bitilsim ,marî sere xwo rona zeq o maro hêrişoko gala keno o mar   nêbo ,verê xwo tada ew puşî mîyan di bî vinî şî.

Rayra  bîbî hîrê embazî ,eceb no kam bî jew dîwanê Ellah no  derwîş ..

-Bira ti kame , ti zî zê ma no germ di tîye sera şinê…

-Ez şiwanêna

-Kanî çarwê to nê asenê,

-Şîyê bêrî , eza înan pawena ,

-Ma bi xwo şinê

-Şima vînenê vajê ,vajê wahîrê şima bîyo hers rew bêrê

İnan va

-Va bo… (Tebî înan nê girwî ra çîyê fehm nêkerd.)

Şirê mehzîwan  xwo rê zî sila mî bikrê       ….dewamkero

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida

ETAR(2)

Ettar Recep YİĞİTBAY Çoşmê nîm seet ray dima durî ra xeyma sîya kerdê dîyayişê xeymana pî jî lajekî jî  kêf kerd  ,a gam her zî zira

Insan

                                                            INSAN Cînîyên û camerda bî vanê bol ehle Ellah bî,e ki


Hit Counter provided by laptop reviews