ETAR(2)

Paraki
dûrik : 18 Şubat 2016 - 22:28

engur

Ettar

Recep YİĞİTBAY

Çoşmê nîm seet ray dima durî ra xeyma sîya kerdê dîyayişê xeymana pî jî lajekî jî  kêf kerd  ,a gam her zî zira zeq herekî zî fehm kerd bî   ê resayê ca dê xwo . Po po  resayê nezdî dê xeyma .Na kiştê xeyman di tuwerênda ruçikyayê   bindi çend cinî asayê,   cinîyan  bîrra aw antê  ,çaxo ki ê resay  nezdî dê bîrî , cînîyan zî  quyê xwo kerdî pir  şîyê ê jewer paştîya ci di pitekê est bî ,juyên da sûreka kejeka  por gijalik bî. Pitek , gumandê xwoyê sur û girdana vinyayê înan ra û paştîya marda xwo di hêl bîye û şîyê.Merdekî bi elba bîr ra aw ant û  lajekî dê xwoya pîya çend herdosî aw şimit dima na herî ver, her zî bî quluç ey zî elbê ra awa xwo şimit.Bi na awa tayên gan kewti înan pêrin.Tijî ver peyşay bî  teşt merdî bî german ra. Pî kufe ra goşê engur vet û bi awa şit ew lajîk dê xwo  ya pîya gil bi gil eştî aver engur xwo verd.Engur xwo ra weş bî,na deşta vişk û war di bol diha bîbî şîrin û şeker.Merdekî tunika  xwo tevdê  dismala xwo vet arıqê xwo besterdi û  va ya Ellah û veriştî xwo ser  va oğıl hadê ma verzê.    Vera  xwo kerdi vera  xeyma  .No çoşman di kesî rezî baxçey nê ronay bî ,qandê coy bol dewan dê dimlîyan ra şarî ameyê xwo rê tîyanan di engur, say, miroy rotê  heruna ci zî peşmî xelle grotê  bi eya îdare xwo kerdê. Senî resay qeçan çoşmê înan grot .Bi vengên do pêta finê  lajekî finê pîyê ci qirayê û wesfê  engur da  xwu dayê finê vatê zê hingimîya finê vatê zê şekerîya  . Xeyma binra  cinî  vijyayê , înan bi peşmî û engura tirompe kerdê .  Qeçan senîn dîyê mayanê cî engur herînaya, înan hema mayandê  xwo dest ra engur remnayê .  Ettarî engura xwo kerd  nîme nêkerdi  dîyayişo ki dî lajekêno ver jewa ci  dima; Cînêkêna şanayo lejekî dim aya lejekên do hewt heşt serî fetilnena. Lajekî dest di  hakê esto,qurp binra veto keno qey bi nê hakîya xworê goşê engur biherîno .Lajek hewna nê resayo , cinêker  ju kuwe pa û haki ci dest ra grot,lajekî zî xwu bî zora lepan dê cinêk mîyan ra reyna û xwo kerd vinî  . Cinêki  xwo bi xwo vajyê û bî hêrsa peydî ageyrê şî .Lajek gamekna fina asa durî ra vînder bî û vinyayê înan ra.Merdekî dî  çend finî veyn da  va bê zî lajekî zeq kerraney xwoyano  hes nêkerdê.

Pîrên da qozik miyane çewt a zî înan ra ruta  xeyma  xwo vero roniştê,  rêşta rêştê ,hunî hêrsa vengê xwo kerd pêt va

– Şima nêzanê o lajek sêkurê bi ma û pîyo ,a ki şanayê ci dim zî qurfiyayê nîyaja ci bî. Maya ci no hîrê serîyo qehrîyaya şîya  ,a tuling  gama verî amê engur herînê berd da qeçan dê  xwo qey ê lajekî qergunî rê nêda  a mîya qalika miluka qeçandê xwoya  ma şar qeçanê kesî  beşir keno ,ma verîn de vato maya qeçî çînê bo va qe qeç zî çinê bo . Bavkal û dapîra ci  Eyşxan û  Emerî ya zî keye di çinyê  aya zî qerfanê xwo kena. Qergunê mi sekro ey jî xwo zor resnao qurp bin  .

 Mêrdek ageyra laj dê xwo ser  va lajê mi ti na goşa engur bigî ber bi  di lajekî qey tamê ci şîyo sekro.Lajekî senî engur grot huwate kewt bi ci rî, şermok şermok engura  xwo û verd çiman ver ra bî vinî….dewam kero

   

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida

ETAR

ETAR Recep Yiğitbay  Germî tîyana girtim kerdo palax  renga erdî kerda ze çol jew fin vayêno  germo yeno  bi  nê vayîya vaş hebekê hêl

Insan

                                                            INSAN Cînîyên û camerda bî vanê bol ehle Ellah bî,e ki


Hit Counter provided by laptop reviews