EZA WEXTÊ VERÎ Dİ GEYRENA

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Weşbestey » EZA WEXTÊ VERÎ Dİ GEYRENA
Paraki
dûrik : 19 Ocak 2014 - 23:47

 

 key ma

 EZA WEXTÊ VERÎ Dİ GEYRENA

Eza wextê verî di geyrena

Ez hewna qeçek bîya

Mirîçikan sornîya halûnîy vraştê

Dewda ma vero erqi şîyê

Qeçan lincîra qamyonîy vraştê

Şivda ‘hennalewrîra tîrikvanîy

Ez geyrena demê verî di

Deştan di geyrena

Dedê mino citi keno, dikda xwu di

   Ariqo rêj beno ci çare ra 

 Bi dismala ariqê xwu besterno,cayê ra jî qahr û qotikê xwu kewêneno

Şîya dîyardê koy ver, şuwaneo çarwan vero

Bizîy kewtê çarwan ver

Diskîyayê mêşanro, lingîy vernî di anverro

Cêrra bêrîvanê yenê, her kerdo xwu ver

Dergûşîy bi mîyaneo piştê

Wext ameo, ê do çarwan bidoşê

Menga Gûlan’îya, gema cemed esto

Lajekê virara vereko des roje,

Dest di jî çuweyê ci,

Oyo rayo şino, cemedî şikneno

Zeki şopa xwu nîşan kero

Ez gam bi gam geyrena demê verî di

Ez resaya Înîyê Bêbin’î ser,

Mi awi dê xwu rîro, rîyê xwu şit

Awa ze vewri şimiti mi,

Mi zerrîya xwu kerdi honiki

Ewro roja pirênan bî, cinîy amey bî pêser

Lênîy roneyay bî, bin di adir wekerd bî.

Cinîyan vero teşt, êyê çinay şuwenê

Eza demê verî di geyrena

Dewda Feqî da

Destirmayê keyîyê bi hera awi kirrêşenê înî serra

Pîrê rêşta rêsenê, kebanîyê keyîyê adirganî vero

Êyê şamî vrazenê

Eza demê verî di geyrena.

Roşanê ‘Hacîyan’o, tîya verê dewo

Keynanê diwês serran bi daro hêlikîy vraştê

Êyê şinê yenê, kenê hêlikra biperrê

Zêdê meşkda doy hêl benê

Eza wextdê verî di geyrena

Eza nika gema, menga Gûlan’î qedîyayîş da

Dewijê vaş çînenê, hêle di mendê mergan di

Ti vanê beno merg qedîyao mergan di

Vaşra dêzîy vraştê, vaş nao pêser

Wextê cuwênan ame, şêlig arêbîya pêser

Êyê palî kenê, kom kenê ğellî cuwênan sero

Nîre eşto mildê gayan, mişon grêdao bi gayanan

Lajek jî nişto mişonî ser

Gao doş beno cuwênî sero

Ğelle û simero pêra abirrêno

Eza wextê verî di geyrena

Dewijîy sekû sero soqî danê pro

‘Enti ‘enti kewta gencan ser

Ğelle do şorbarê kuwate bo,

Şamîrê birğul.

Ariş lazimo, ğelle do bite’hneyo

Wesarê herî deyao gencêndê şenikî dest,

gencî verê xwu dao vera arîye

Tedarîkê zimistanîyo vîneyêno

Eza wextê verî di geyrena.

Nika payîzo, eza rezan mîyan di

Şefaqra werişto, şêligê keyî

Êyê engûri arêdanê

Tayênê jî kirrêşenê kurni ser

Şaltorbey kerdê pirr, fekê ci grêdao

Ronayê kurni sero

Xortî lingê xwu şitîy, vijîya kurner ser

Çirranikda kurnerra şîreyê engûro rêj beno

Lênîy roneyayê, şîreo grêno.

‘Herri dano dedê mi, nîyaja kefî serra gîna

Eza wextê verî di geyrena.

Wextê payîzîyo, eza nika ‘erdî mîyan di

Şamikîy arêdana veyva newê ‘erdan mîyan di

Zincîra zernî pêşîyê lemda şamikiro

Veyvi tersê, zincîri do biqurifîyo!

Şeytanê xwu kerd recîm

Werişti xwu ser, winîyê xwu peyra

Ci dima vistirî amê

Tersê ci vistirîya estûri bî

Eza wextê verî di geyrena.

Ez hewna qeçek bîya

Seya tuwêri honiki bî

Keynan çapûtra pitekîy vraştê

Lajan bi cînciqa gulley kay kerdê

Nanê Sûk’i şîrin bî

Pîyê mi wexto ki şîyê Sûk’i

Vera êrê ma qamyon pawitê

Do biameyê Doldo Sîya’ra

Eza demê verî di geyrena.

Adirge çinêbî, keyera adir vazîyayê

Delalîy estîy bî, ortmera veyndayê

Keynanê werdêkan qandê qirpan hakîy arêdayê

Nobeta dewarî esti bî, nobeta awi

Estaranra wext bellî bîyê

Nîmê şewi ‘erd awdeyayê

Eza wextê verî di geyrena.

Ceyran newe ame bî dewi

Şematê telewîzyonî kemî bî

Bindê tûwêrano roniştê dewijîy

Bi kuşat û qeşmereya ravêrdê wext

Eza wextê verî di geyrena.

Eza nika dewi vero

Tuwêran bin di ronişta

Xal Sef’o Tewênî di ling û postalanê xwu şuweno

Postalê xwu kerdê xwu dest

Warway sîya serra vera dewi yeno

Ap Me’hmûd’o dewra veyndano

Vano, ‘’Sefo, meyê, eza torê herî rişena’’

Xal Sef ‘hêrs beno, xwuver vajêno, lengîy çîneno

Eza demê verî di geyrena.

Derd û qotikîrê qe’hrêna

Weş û rindeyrê kêf kena

Eza demê verî di geyrena.

 

Gûlan 2011, Suwêreg’i

Recep YİĞİTBAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
20 Ocak 2014 - 11:48

Ti tenîyayê demdê verî di nêgeyrenê, to ma jî bi xwuya demdê verî di çarnay. Weşbesteya to bol bîya weş û delali. Boka dewamê ci jî bêro, wa ters çinêbo, kêfê teresî nêro.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

TEQAWITEY

TEQAWITEY “Însan” vaji Ew çend finî bifikiryi Awadê gayêndo zexelîya Ge xwu dano ‘erdro Ge xeta çewti vrazeno Ge xeta barî Teqawît

ez berîwanên da xaseka

Ez Berîwanên da Xaseka  Recep Yiğitbay ez berîwanên da xaseka bi meşka şina bêrîya verekê  mi virara ez  ey xoya bena danga   ez berîwanên

EWRO ROŞANO

    EWRO ROŞANO! ROŞANÊ ROJEÎYANO! EWRO ROŞANO! ROŞANÊ NIMAZKARANO! EWRO ROŞANO! ROŞANÊ KAL Û PÎRANO! ROŞANÊ QEÇ Û QÛLANO! EWRO


Hit Counter provided by laptop reviews