EZBETA PÊXEMBERDÊ MA

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Coyê Hz. Pêxemberî » EZBETA PÊXEMBERDÊ MA
Paraki
dûrik : 01 Kasım 2013 - 16:53

 

 

p

 

 

 

 

EZBETA PÊXEMBERDÊ MA

BERA  HAŞİMAN

Ezbeta pêxemberdê ma, ‘eşîra Qureyşan, bera Haşîman’ra yena. Nameyê na beri, kalikê pêxemberdê ma Haşîm’îra yena. Haşim, merdimêndo comerd ew bi’hurmet bîyo. ‘Edetê bazirganeya amnanî û zimistanî viraştiş jî kalikê pêxemberdê ma Haşîm’îra ‘Ereban’rê mend bî.

Di îdareyê sûka Mekke’y di, Haşîmîyan wahirê hukm û sozî bî. ‘Hecîyan’rê ca dayiş, nan û aweka ci hadire kerdiş di Haşîmîyan sero kes çinêbî. Ew xwura Haşîmîyan no xwurê kerd bî wezîfe. Lajê Haşîmî ‘Ebdulmuttelîb jî ameyê ‘hez kerdeni. Ayra Mekkeyijan ‘Ebdulmuttelib xwurê kerd bî serokê xwu. Merdimêndo pak û delal û xas bî. Mabeynê însanan vînayê, werey ardê, meseleyê înan ‘hal kerdê. Qisa ci, kesî ‘erdo nêverdayê, goşdareya ci kerdê. Hewnên serra newedera Zemzemî vejeno orte ew dano xizmetdê ‘alemî.

QURBANÊ ‘EBDULMUTTELÎB’Î

‘Ebdulmuttelib çaxo ki Zemzemî di xebitêno lajêndê ci tenîya beno. ‘Erebîy ney kemaney û bêqeweteyrê cirê serevde kenê. Ney serra ‘Ebdulmuttelîb nezrê keno ew vano ki:”Eger des lajê mi bibê, ez do jewerî Ellah’rê qurban kera.”  Nê sozîya dima Ellah cirê des lajîy dano.

Goreyê ‘edetandê ‘Ereban do des lajan mîyanra do peşki bierzyo ki; nameyê kê bivijîyo o do qurban bo. Peşki erzenê ‘Ebdullah vijêno. ‘Ebdulmuttelib xemgîn beno ew nêzano ki se kero.

Sozdê xwura jî ageyrayiş çinîyo.  A gam merdimêndo aqilmend fikrên erzeno orte. Vano: “Des devan û ‘Ebdullah’î ser, peşki bierzi, ‘heta ki peşki devanrê vijîyê, peşki eştişî dewam ki.” Nê fikrî serra peşki erzêna, ‘heta se deve şinê tepiya, se û desî di peşki devanrê vijêna. Herkes kêf keno, Mekke di se deve qurban beno ew şamî û şênemegî virazêa, bi şew û rojana na mesela qal bena.

‘Ebdullah bi se devana qurban biyayişîra reya bî. ‘Ebdullah xortêndo biaxlaq û bedew bî. ‘Ebdullah pîyê pêxemberdê ma bî. Pîyê pêxemberdê ma Medîna’ra, keyna Wehbî bi Amîna’ya  zewijya. Amîna û ‘Ebdullah pê di bol weşîy. bî. Şeş mengîy tepiya bi bazirganana şino Şam, raya Şam’î di jî nêweş kewno ew wefat keno.  Pêxemberê ma hewna nêamebî dinya bêpî mend bî.

 

 

 

 

 

WELİDÎYAYENA PÊXEMBERDÊ MA EW QEÇEKEYA CI

WELIDÎYAYENA BÊHEMTA

571 di menga Lîsan’i di Amîna, Mekke di jew tûtên ard dinya. Ardimkara Amîna, Ummu Eymen’i bi heyecanêna mijdîyanîya welidîyayena tûtî dê ‘Ebdulmuttelîb’î. ‘Ebdulmuttelîb torinê xwu gîno beno Ka’be ew aja di nameyê ci “Mu’hammed” nano pa. ‘Erebîy şaş manenê.

Ew vanê: “To çirê namedê kalikanra nameyên nêna pa, to no name na pa.” ‘Ebdulmuttelîb jî înanrê wina ciwab dano: “ Qando ki ’erd û azmîn di herkes pesnanê ci bido, mi no name na pa.”

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

Leyletul Qedrê Şima Bimbarek Bo

Leyletul Qedrê Şima Bimbarek Bo , na şewa bimbarek bislimanan rê sebebê reyayîşî bo.Ewro  bislimana miyan di xijbiloyên do gird  esto hema

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA Pêxemberê ma (a.s.m) ‘hec ra ageyra tepîya, demeyêndo kilmdi nêweş kewt ew hİrg û şîyê nêweşîni sero bîyê gran.


Hit Counter provided by laptop reviews