GENCEYA PÊXEMBERÊ MA

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Coyê Hz. Pêxemberî » GENCEYA PÊXEMBERÊ MA
Paraki
dûrik : 09 Kasım 2013 - 19:15

 

 

images (2)

GENCÊNDO BİBAWER

Pêxemberê ma, dedê xwurê paştiyênda girdbî, cirê yardım kerdê. Ey hetidi bibî gird, eyra mûsabi tucarey. Serrê xwuyê vîstandi, Mekkedi en tucaro emîn û bibawer pêxemberê ma Hz. Muhemmed(s.e.w) bî. Ayra, leqebê ci “Muhemmed-ül Emîn”, yanê: “Muhemmedo bibawerbî”. Bêguman û bêters, Mekkeyija male xwu emanate pêxemberê ma kerdê. O, zengînanrê jî feqîranrê jî bi’edalet û raşteya meh’mele kerdê. Çi soz bidayê, do miheqqeq biyardê ca.  Mazûbanêndo comerdbî. Biaxlaqdê xwuyê weşiya, herkesîya weşbî, rîbeşbî tim û tim.

Mekkedi rojbiroj xirabey bîyê vêşî, gûnî bîleheq bîlesebep rijyayê, heqê insanê zeîfan nêdeyayê ew sero jî cirê neheqey û heqaret bîyê. No hal, tamê fektê hebê insanê rindan remnayê. Rojên, hebê rîsipeyê Mekkeyija pêserokên virazenê ew “Hîlf-ul Fudûl”, yanê: “Komê Însanê Kamila” saz kenê. Mexsedê nê kombiyayenî: Bindestî hetidi, anverê zalimandi bibê jew ki;heqqê bindesta biparêznê. Nê merdimê kamilan miyandi, pêxemberê ma jî cayê xwu siftera geno.

 

522810665_2afc67ec96_o

 

 

 

KARWANÊNDO BIKÂR Û BÂR

Pêxemberê ma, zey  gencandê bîna, çimê ci (‘heşa) zewq û sefa û ‘herameydi nêbî. Çi ki, wextê xwu bi xebata ravyêrnayê. Çîyo ‘heramîra dûrî kewtê. Rojên fina karwanênda tîcaretî do raykewo. Xetîca jî qandê maldê xwu merdimêndo bibawer geyrena.  Xetîca, Mekke di vîyayênda bi’esl û fesl ew zengîni bî. Meysera jî xizmikara ciya en nezî ew wahirê sire keyedê ci bî. Meysera jî geyerena jewêndê emîn û bibawer. Dima jî pêxemberê ma sero qerarê xwu dana. Xetîca jî nê qerarî qebûl kena ew nê karî teklîfê pêxemberdê marê kena. Pêxemberê ma jî şert û şûrtanê xwu vano tepiya, nê teklîfî qebûl keno ew bi Meysereya kewno ray. Karwan vera Sûrîye hereket kena. Na raywaney di çimê  Meysera, hereketê pêxemberdê ma seroê. Bi yardimey, fedakarey ew saxlemeyda pêxemberdê marê qusûrên nêdîbî. Bi ‘edalet û biqerarên heqîya qerar dayên, ‘hurmetê insana ante xwu ser. Raywaney qediyê tepiya, karwan ageyrena Mekke. Pêxemberê ma malê Xetîca pêro rotibî ew çiçî waştibîse o jî girotibî. Na raywaney biqezencêdo bol ew bikar û bar ravêrd bî. 

images (1)

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA

WEFATÊ PÊXEMBERÊ MA Pêxemberê ma (a.s.m) ‘hec ra ageyra tepîya, demeyêndo kilmdi nêweş kewt ew hİrg û şîyê nêweşîni sero bîyê gran.

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ

XUTBEYA XATiRWAŞTİŞÎ Faruk ÇETİNKAPLAN Nîmgirawa ‘Erebîstan’î di, Îslameteyi heme cayandê cira vila bîya, Fet’hê Mekke’y serra jî

FET’HÊ MEKKA’Y

FET’HÊ  MEKKA’Y                                                                                  


Hit Counter provided by laptop reviews