HERÊ AWKARÎ

Ana Sayfa » Açarnayeyê Edebî » HERÊ AWKARÎ
Paraki
dûrik : 29 Mayıs 2014 - 18:00

esek-2

Mesnewî’ra Weçînaye
                                                                                                         HERÊ AWKARÎ
Wextêra awkarên û herekêndê ci beno. No mêrdeko awkar, kuçe bi kuçe geyerno û xwurê awi roşeno, pa diligê xwu keno. Qando ki pereyê nê awkardê kalekî çinêbenê, nêşeno herekdê xwurê êm jî biherîno. Graneyda barî bin di mîyaneyê herekdê ci dirbetan mîyan di maneno. Qando ki herekê ci weş warî nêbeno, bêtaqet û bêmecal û bêhêle maneno, efter kewno.
Kalo awkar û hembazê seyîsdê padîşay beno. Rojên seyîsê padîşay ‘halê nê herekdê hembazdê xwuyê kalî vîneno, zerrîya ci bol pey veşena. Seyîs, whêrdê herdê kalekîra pers keno û vano:
-Hembaz, no çi ‘halê nê herdê toyo, ti nêşenê tayên werd bidê nê herekdê xwu?
Hembazê seyîsî seyîsrê vano:
-Hembaz, eza nêşena pîzekê xwu mird kera, ez do kotî herekdê xwurê êm bivîna?
Nê qisan serra, seyîs vano:
-Nê herekê xwu demeyên bidi mi, ez bera axurda padîşay di, estorandê ci het di warî kera, wa no herekê to tayên bêro axwu.
Hembazê ci pey razî beno, dano ci, gîno beno axurda padîşay ki herekê kaldê awkarî axuri di çiçî bivîno! ki axurda padîşay di estorandê ci vero babet babetî êm; ti cewra vanê, ti simerdo sûrra vanê, ti simerdo sipera vanê, ti kuşnira vanê, ti kepegra vanê, ti çiçîra vajê, çiçîra nêvajê, ‘heme çî esto, çîyo ki çinîyo çinîyo. Hereko qergûnek nê ‘halîya tepîya kiştênra winîno ‘haldê xwuyê pêrîşanîra, kiştênra jî ‘halê nê estorandê bicisnîyan vîneno ew xwu bi xwurê vano:
– Ya Rebbî, no ‘halê min û nê ne’hmetê axurda padîşay! Vano, teqdîrdê tora pers û guman nêbeno, laberê hele biwinî nê ‘haldê minê pêrîşanîra û nê ne’hmetandê verdê estorandê padîşayra. Pîzekê mino veyşan, eza nêşena destayên vaş bivîna. Tew sero mîyanekê mi jî barandê granan bin di dirbetan mîyan di mendo. Kiştênra axurda padîşay di werdo ki çinîyo, çinîyo. Welhasilê kelam, herekê kaldê awkarî demeyên axurda padîşay di warî beno, yeno axwu, beno kedî kerde. Kêfê kêfê herekîyo, kêfdê cirê kemaneyên çinîya.
Rojên no kêfê herdê kaldê awkarî dewam keno, xeberên yena qesrda padîşay, vanê ‘herbî dest kerdo pa. Adir kewno pêrini, bi tewrdê estorana eskerê padîşay pêro hadireya xwuya ‘herbî kenê. Winîno ki nê estorê padîşayê bicisnîy pêro şidîyayê, êyê kenê şirê ceng. Emrên yeno, vanê pêro ray kewê, ma şinê ‘herb. Estorê bicisnîy axurira vijênê, serê ci pêro şidîyao, kewnê ray û şinê kewnê pîzi pîzida tîr û tîrikvanan û şeqi şeqida gurzan mîyan. Atra natra tîrîy û tîrikvanîy û gulley û gurzîy erzênê, gunenê çaredê cînandê zîqanro, nê estorê bicisnîy pêro dirbetan mîyan di manenê. Estorê bicisnîyê ki mirenê, ê ki benê dirbetinîy, ê ki jî; seqet manenê. Herb di lepên alef nêkewno ci dest, bolê ci jî tew gestdi mirenê.
Qedîyayîşdê ‘herbî di herekê kaldê awkarî nê ‘halê nê estorandê padîşaydê bicisnîyan vîneno tepîya, vano:
Ya Rebbî, biraşt ki teqdîrdê tora pers û guman nêbeno. Ti ne mi nê ne’hmetan mîyan ki, ne jî mi raştê nê ‘herbandê însanan mîyan ki. Ez ‘haldê xwura, neçareyda xwura, feqîrey û çinêbîyayenda xwura razîya.
Bêterê bêteran jî esto.
MEB Tavsiyeli İlköğretim 100 Temel Eserden seçmemeler-20, ‘’Sucunun Eşeği’’ ve Zambak Yayınları adlı eserden çeviridir. 2011-Ekim, Yenibosna, İst.
Tirkî’ra Açarnok: Şaban ŞENATEŞ Suwêrek’i

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
29 Mayıs 2014 - 15:25

awkar cayên di bi şaşîna bîyo wakar

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ Zemanêna senîn viryeno însan! Bewna kamcîn resmê xwu ez nîya: Kotîdê ê rojî, o qeyret, o heyecan? No merdimo


Hit Counter provided by laptop reviews