Hîrê Wahdî

Ana Sayfa » Edebîyato Kehan » Estanikîy » Hîrê Wahdî
Paraki
dûrik : 19 Nisan 2015 - 20:48

images

Hîrê Wahdî

                                 Feyza ADABEYİ

Cinekên bena, qeçêcî benê tim keyneyê tim keyneyê.Millet serevde kena cire , vanê :

-Qeçekê to pêro keynekîyê.Ocaxê to koro.

 Merdeyê cî zî tim kehrîyêno cira. Vano

Ez a wesnî bîyara to serdi.

Na cinek bol pey qehrîyena.

 Vana:

– Ellah’ê mi! Ehd bo ki ti mirê hîrê lajî bidêse eza nepakey bura, zînya bikera û şira hîrê şewî mezelliğ di rakewa. Serrî kewnê orte  heqîqete Ellah cî hîre lajekî dano na cinêker. Na fin sire ame vahdê xwu herun ardiş.

 Cinek vana:

Ez a senî nepakey bura? Senî zîna bikera ew mezelan mîyan di rakewa? Se kera se nêkera,

Vanê:

Şo filan alîmî het, ey ra perski.

Vana :

Wabo û şina. Şina alîmî rê merseleya xwu vana:

-Alîm dişmiş beno vano:

-Ti nenguyanê xwu burêse to zek nepakey werda.

Cinek vana:

   – Ya zînya?

 Alîm vano:

-Hîre têlî porê xwu ber çarşi di darêna ki wa herkes bivîno, to zek zîna kerdo.

-Ya mezel?

Ti dê mecbur şirê hîrê şewî zî mezelan mîyan di rakewê.

Cinek vana:

-Temam, ya Ellah ya sebur ez a ney cî bikera.

Şina mezelan mîyan. Şewa sifti wija di mezelên abîyeno. Mîyan ra keynekê vijyena. Zerreyê mezelî eynî ze keye, ze ode bo. Mîyan di heme çî esto. Şamîyê weşîyê peyşenê. Hemme çî bolo. Beno meşterê cî şewa ê didî mezelna abîyeno.mezelî mîyan ra keynekna vijyêna. Mezelê ay cî roşin o û xasek o û hera o.mîyan di hemme çî esto. Roca ê hîrîn cî, şew fina mezelna kîabîyeno.Nafin mîyan ra pîrêna pirpiryayê vijyêna. Mezelê ay tengo tarîyo ew veng û varito. Tenya tayên hurika rizî esta , werdîye nanî esta ew piranê aw esta. Cinek ê nanê wişkî cenena awer ro û wenna. Na cineka ma şaş manena.

Vana:

No mezel çire winayo? Na pîr kama? Ê mezelê bînî çirê hend xasekî bî .Çire no mezel hendayê pîso?

 Pîra ê mezelî yena ziwan, vana:

Ez dinya di bîyase bol çikos bîya. Mi destandê xwuya çîyen nê dayê. Mi ancağ nan mano beyat, şamîya beyat dayê.Mi meymanan rê çimê xwu kerdê teng. Ez qaîl nêbîya kes bêro keydê ma.Coka qebra mi hendayê tenga. Ê keynekê bînî cî keyneyê minê. İnan dinya di tim destan dê xwu ya xeyr kerdê înan coka qezenç kerd.Qebre înan coka winî roşno û xaseko.

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida

ETAR(2)

Ettar Recep YİĞİTBAY Çoşmê nîm seet ray dima durî ra xeyma sîya kerdê dîyayişê xeymana pî jî lajekî jî  kêf kerd  ,a gam her zî zira

ETAR

ETAR Recep Yiğitbay  Germî tîyana girtim kerdo palax  renga erdî kerda ze çol jew fin vayêno  germo yeno  bi  nê vayîya vaş hebekê hêl


Hit Counter provided by laptop reviews