Insan

Paraki
dûrik : 15 Ağustos 2015 - 20:35

                                Yasam_Insan

                            INSAN

Cînîyên û camerda bî vanê bol ehle Ellah bî,e ki va camer dî zî nimaz kerde e ki vatê Ellah û Ekber Qabeyê Şerîf ci ra asayê,cinêk zî o hesaba nimaz kerde vatê Ellah û Ekber Qabeyê Şerîf ci ra asayê,va neyse kes sirê xwo kesî rê nê vano,aja şewê nimazê şanî nimazê mirxibî sero,va mêrdek vano Ellah û Ekber Qabe nêaseno vano Ellah û Ekber Qabe nêaseno,hîrê finî  tekbîrî dano cira Qabe nêaseno,nimazê xwo keno bengz erzeno bengzê merdan yeno ci.

Cinêka ci yena ay zî bengz eşto vano merdek:

– To çirê hana bengz eşto

 Vano:

– Ma to zî bengz eşto

-Mêrdek vano villi mi kerd vinî cinêk.

Vana:

– To çîçî kerd vînî mi zî o kerd vinî.

Vano:

– Cinê kî torayo mi ra nîyo,vano tew midi çîyê çînyo.

Cinêk vana:

-Mi di zî çîyê çînyo.

Vanê kêra beno?Ez a ti û keyneka maya,ma keyneker ra pers kere.

Keyneker ra pers kene keynek vana ‘’mi ra o.Vana ez diha bîya gird mi ra o.Ez resaye’’.

Vano cinêkî

-Şewra kes mesê qal bikro ma do na keynera xwo bidê ma ra Qabeyê Şerîf biaso,ma nimaz kenê ma ra Qabeyê Şerîf nêaseno.

Şewra beno jew vano  Silamûeleykîm eleykîm  eleykîmselam.

 Vano

– Tîye çîçî geyrenê.

(Juyên do xerîbo ci nê silasnenê ma vajê şarê ya riha ya diyarbekirîyo ,  xerîbo  yeno neyse )

Vano:

– Tîyê çîçî geyrenê

Vano :

-Eza geyrena cinî.

Vano  :

-Keynera ma bîgî.

Keyner beno,la ki şino se merdek vano cînêkî:

– Qe ma çirê ew nê va,ma nê va ti kame çi cisnê çi usnê,tîye nay bene kotî.

Cinêk vana:

–  Va to bi vatayê.

Merdek vano :

-Va  to bi vatayê.

Merdek vano:

– Ez heyecanî di bîya kokra tew çîyê mi vîrî nîyame.

Cînêk vana:

-Ey heyecanê mi zî estbî.

Neyse hana çend rojî maneno,la va bêrîya keyneker da xwo kene vanê ma senî bikre vano cînêkî:

– Mirê tayên nan û  awa min  û a estora mi zîn ki ez do cînîşa şira belkî Ellah keno raştê juyên yena, cayên di ju mirê vano ez vînena keyneke ra xwo.

Va şino şino jewo cayên di kolî keno jew do zê min o ,va cemanê xwo nano pêser kew no ver nêşeno hewa do va şino cemena ano cemena kolî ano nano derzedê xwo ser, fina kewno ver nêşeno verzano,va fina cemena anao nano ser,merdekê suwarî(pîyê keyneker) vano:

-La vano birayê mi dezayê mi ti xîntê,ez xînta vano,vano tîye nê şene verzanê ê derzî tayên ron, e ki ti bind bişê werzê,derze to verî girano tiyê hewna nane ser.

La va :

-Ravêr şo perse keyner da xwo bik torê alaqer nê keno ti çî girwedê mi.

Neyse şino şino ju yo palî keno silam dano silam û eleykî eleykîm selem merheba kene, o jî  ( palî kerda) gêno keno gîdîş gîdîşe xwo bi xwo adir verdano po û veşneno xwo rê juna keno,la vano birayê mi:

– Tî xîntê ti baqilê tî yaw ti çi palîyer çînenê ti nurî Elllah adir verdanê ci û veşnenê ti kene gidîş û veşnenê tîye çirê hunî veşnenê fina. Ti xintê ti çiçyê yanê..

Vano:

– Ravêr şo to aleqeder nêke no xworê şo persê keyner da xwo bik.

Vano’’ diha na rayra şira qethen ez  silam nêdana kesî vano na ray ze şifelîya(şifedara) na ray di  nê senî însanîye. Şino jewo aja di cit keno silam nê dano ci ravêreno. Va citêr veyndano:

– Hey suwarîyo ma xeyro ma ti kirî nêkene silama Ellah bi dê kesî ma ti niştê estor da xwu.

 Yaw vano:

 -Ez kirî kena kena vano ez kîrî kena yaw vano hal medê mi hana bî ez ameya jew kolî keno nê şeno verzano,ano cemana nano ser û va vinyaya jewo palî keno gêno gidîşê xwo veşneno nurê Ellah veşneno vano mi va diha na ray ra ez şira kotî kesî rê silam nê dana qandê coyo .

Vano:

– Bê mi het bê vano ez torê kê(keyê) keynerda to vaja to rê sirê înan zî vaja va o ki palî kerde mesela o ki nêşayê derzî bindi werzo sirê înan vaja vano vaj yaw vano o ki derze xwo nêşayê wedaro vano guna kerde towbe nêkerdê va şîyê qatna ardê nayê ser û  vano xwo ra o palî kerde zikr u îbadete xwo kerde zîkayê xwo daye nimazê xwo kerdê hece xwo kerde  bi çîyê xwo kerde ,qeybet kerde  xwo rê veşnayê ey dest çîyê nê mendê,vano înan no hana sîno vano.Va no kê keynerda tozî ma vajê zeq şo suk da dîyarbekirî filan mehla di yanê kişta qulbî kerandês kerdeyo kişta bîn kerandês nê kerdeyo banê ci şo ti doğri şinê kê dê ci ,şinê kê keyner da xwo.

Va:

-Ti keyner da xwo hetek ra, o kij ra bêrê,keyna to ,to rê çiçî dekro,ti do ma nîmekerê?

Vano:

– Va bo.

Neyse şino kê keynerda xwo ,doğrî şino kê keynerda xwo hîrê rojî aja di beno roja çiharî ênişte dê xwo rê vano :

-Eza kena şira îzne mi bid .

Va no zama şino cinêkerda xwo rê vano:

– Cirê heqîbeyê ci pirê altunî ki ,fekê ci biderz û çek estor da ci ser nan ê ci û  awa ci çîyê dek.

Şino şino citêr dê xwo het .Şino citêrî het ‘’silam eleykî  eleykîm silam’’ .

Citêr vano:

– Ti ameyê .

Vano.

-E .

Vano:

 -Keynera to torê çîçî dekerdi .

La vano :

-E qe nê vinyaya,ez nê zana.

Vano :

-E ma boynê to çîçî ardo.

Vinê nê ci, e altunê.

La vano :

-Ê mi zî sirên dê mi esto.

Vano:

– Çîyo ê to.

Vano

 -Ê mi zî ciftên da min a vano a cifta mi altunan ra pir bo ê altunêk mendi ê toyê. Pir nê bo jî heta cifta mi do pir bo ma do dekrê tey.

Vano:

-Cift qul nîya çîyê nîya.

 Altunê dekenê pir nê bena didin dekenê pir nêbena desin dekenê heqîbî kedênenê pir nêbena,vanê xwo hetra  tayên her gêno verdano tey bena pir .

Vano :

-Beso ti mirê sirê na cift vaj mi lazime altunan  çîyên nîyo ,nika vano na qul nîya ma dekenê nê dekenê pir nêbena.

Vano no:

– Sirê na cift zî çimê însanîyo çimê însanî maldê dinyay ra mird nê beno.

Va xwo hetek ra teneke her gêno keno tey a cif ta ci bena pir .To dî wexto ki  însan mireno se gênê xocay hana tayên her erzenê çimandê însanî ser yanê vanê diha çimê to mird bî nê bî.Çimê însanî mal dê dinyay ra qetîna mird nê beno.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
17 Ağustos 2015 - 14:58

Tey xetayê gramerî bolê. ‘Heyfo ‘hendayên xebata tepîya, ‘hendayên xetayê gramerî.

Anonim
04 Ekim 2015 - 09:34

Mesela to wes bi

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo

RÎSALEYÊ REMEZANÎ(2)

NUKTEYA DIDÎY Rojeyê Remezanîyo bimbarek, kişta şukurdê ne′hmetandê Cenabê Heqî ra, xeylên ′hîkmetandê ci ra ′hîkmetêndê ci no yo

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida


Hit Counter provided by laptop reviews