lû a rojê

Paraki
dûrik : 15 Ağustos 2015 - 14:56

images (1)

Lû a rojê

Herê mi rojê vergî kişt,eza herên dê mino bê ey herên dê mi çînyo ju herên dê mi tenyao,Hesen şîno aja cîkanî pey di vergî herê ci kişto,Hesen o  ju herdê cîyo Hesen sekro,feqa Hesenî esta,vano Hesenê P. berd feqa xwo ronê,goştê herî hendayêno goştê herdê xwo na ser ame keyeki verg dekewo bêro vergî tepişo.  Kerayê mi  Hesen şî  heta şewra xwo akışt nakışt tada , va edizya werişt cadê  xwo sero ronişt şewdir bo Hesen şiro feq da xwo ser, vano çiwêno Hesenî viraşto ci kinara o,şewra roj akewt Elhemdîlîlah Hesen çiwê xwo zompikê xwo girot şî,şî ki luya tede, herunda vergî di lu kowta feq,hema goş dîyo dekewta feq sero ameya pê. Kerayê mi Hesenî grot feq pêra akerd mihînê ci kuway fina feq kerd doğri,vano perra ling da lûwer hîrê misilba ser hana vera cîkan eşt,vano lû zî tinê vanê merglû naya xwo ya ,zeq merda , ti nêvanê weşa,feqet merglû nao xwo ya,vano fina goştê xwo na ser vano senî ki Hesenê P. vera kellexan ra  ame lû a mi werişt çoşmê xwo vinyê Hesen çînyo vano lûyer xwo vera da şî hetê roya,hetê bînîda hedroya girgomeza ma vajê dêsmanya geyrê şî vergê dî verg şikefti ruçikyao pîs bîyo nêweş bîyo serda ra hunî zuzikyao şîyo peynîda şikefti vinder do.

Lû veynda vergî va:

-la hele bivjî bivijî ..

Verg yeno vano

– xeyro vayê

Lû vana

– Hadê hadê mi tayên goşt dîyo ma şirê pîya burê.

 Vanê lû vergî şanena xwo dim  gêna yena,vano yeno heqeten goştê herî hendayê na o ser vanê lû hena durî vindena qena xwo hana şanena erd  tutîkî roşene u ew goşanê xo hana kena  dîq .

 Verg yeno vano:

– Bê bê ma burê,

Lû vana:

 -Qey mi biwerdê ez nê geyrayê  to,eza roje,

Lû vergî rê vana:

-Eza roje, roje ez roje nê bîyayê ez hendayê geyrayê to, mi va qe tinê nêşro va qe birayê mi bêro buro.

Birayê, mi verg senî bî piro  feqa Hesenê P. şirank amê piro linga vergî kewt de,kewt de,vano goşt fekra erzîya,holbî nezdîyê lûyer kewt.Vano vergî finê hana roj helat xwo da  piro  xwo bireyno ,

 Lûwer va:

– Mi emşo hunî zî kerd,

 Finê xwo vera qulbe da piro,

– Lûwer va mi hetê hunî ra zî  xwo da piro,Çihar heme koşe a mi da piro nê bî.

    Verg tede halîyle vinder,vinderse kerayê mi  lû şî cor di pençe  xwo nayî goştî ser fek dekerd başlê goştê xwo werdişî kerd.

Vano vergî va:

– To çi mirê va ez rojêya.

-Va eynî birayê mi zê to bî mi hesibna ewro beno hîrusu jew,ez ewro bîgîra beno vêşî ezo goştê xwo bura.

Arêdok:Recep YİĞİTBAY

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida

WIJA KOTİYO?

           *WIJA KOTİYO? Feyza ADABEYİ Deha o mirê bî bî weswese.Çimkîya mi roje, sebebên ra rojê xwu şikitbî.Mi tim vatê eceb îcab

ETAR(2)

Ettar Recep YİĞİTBAY Çoşmê nîm seet ray dima durî ra xeyma sîya kerdê dîyayişê xeymana pî jî lajekî jî  kêf kerd  ,a gam her zî zira


Hit Counter provided by laptop reviews