Meymanê Adinî

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Merseley » Meymanê Adinî
Paraki
dûrik : 22 Ağustos 2015 - 22:22

 images

 

 

 

 

 

 

Meymanê Adînî

Arêdoki:Feyza ADABEYİ

Cinekên bena, merdekê ci her roj şino kar ,kar çinyo. Rocê vano:

– Cinêkî ma sekerê kar çinyo , ma dê veyşaney ra bimirê.

Merdek şino cayên, jewên ci veyndano kar.

Cinêk vana :

-Merdek ti şine marê qesbekê bîya.

Merdek vano:

Temam,

Hîrê rojî girweyêno qesbayên gîno ano. Vano:

Ho tore cinêkî, mi tore kesba ard. Cinek vana:

Merdekî , to na qesba arda ma tenya nêwerê. Veyn di ya merdimên ya di merdiman ma pîya burê.

Merdek vano:

Ya îlahî ya Rebbîl Alemîn. Ez a no hîre rojîyo şina kar, kar çinyo .Mi zor qesbayên fînaya xwu dest tiya se vana? Ya Allah ya sabur neyse ti qesbe ra xwu serni ez şira veynda kesî veynda camerdan. Vano ez a nê veynda kesî labreyê wa sondê mi bêro ca. Şino mezelan mîyan. Vano:

Ya ahlî qebir! Şewna berê meymanê ma bê. Winîno ki finê ra vengê ame. Vane:

Temam, ti şo madê şewna berê. Terseno vano:

Ya rebbî no çiçî bî? Eza cinîyerda xwurê kasto vaja, yanê mi veynda însanî însan nîyame. Nê zî xwu ra nê şenê berê.Neyse ez şira keyê xwu.

 Beno şewra, beno şan winêno ki nê merdey amey. Selamün aleyküm, aleyküm selam. Serweşî merweşî kenê nan manê xwu wenê dima vane:

-Berxudar bê şima veynda ma şamî. Şewna zî şima berê meymanê mabê. Cinek wexta akilyêna xwu vana:

-Merdek to şî veynda kê?

Merdek vano:

 -Ez şîya mi veynda mezelan. Ê zî amey. E nika zî êyê veyndanê ma. Ya madê sekerê?

Cinêk vana:

-Madê zî şirê, çîyên nê beno. Beno meştêrî şinê duştê ê mezelî.Mezel abêno, qulikên ra şinê zerre. Winînê ki wija di banên esto zeno ze xan,sifrey ravistê. Bol keyekên do weşo. Merdek û cinêk  vanê:

 No mîyanê mezelano, no nan no dezge kotîra ame? Senî beno?

Vane :

-No çî heme ma xwurê o dinya ra ardo. Nane xwu ronanê nan wenê. Winînê kî ting rîngêna zî mezğen ra yena. Labreyê çîyêno nîno zerre sifrî ser.

Vane :

-Ya no çiçyo?

 Vane :

-O zî , o ki ma merdê tepîya deyao oyo. Çime ma nê guneno ê çîro.Kam dinya di xwurê sekeno se xwu di ano na dinî zî deha nanê xwu wennê werzenê şine keyande xwu. Mersela ma cî tîya di kedêna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
27 Ağustos 2015 - 18:45

Yazıda bazı hatalar vardır:
1. Olumszuluk ifade eden bütün nê- önekleri (nêbeno, nêşino, nêkeno ew z.n.) bitişik yazılır.
2. Tavsiye ve emir anlamına gelen bütün bi- önekleri (biki, bûri, bişi, birişi, binûşi, bişimi ew z.n.) bitişik yazılır.
3. Bitmek anlamına gelen ”qedîyayeni” Q harfiyle yazılır, ”kedîyayeni” şeklinde yazılmaz.
4. Kendi, kendisi ve bizzat manasına gelen ve yer yer ”xo, xwi, xwo” kelimelerinin ”xwu” şeklinde yazılmış olması isabetli olmuş.
5. Bu güzel yazılar bir bölümde değil, üç ayrı bölüm halinde yazılmalıydı.
6. Zazaca’da ”aşle ve aşlekar” denmesine rağmen bu kelimelerin yerine ”perpûn, perpûnkar, darpûn ve darpûnkar” kelimelerinin yazılması en uygunu olurdu.
Feyza Hanımı tebrik ederim.

Anonim
04 Ekim 2015 - 09:40

Ne verdiysen elinle
O gelir seninle!

Anonim
04 Ekim 2015 - 09:41

Ne verdiysen elinle
O gelir seninle!

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE

HEWT KERD HEŞT ,HEŞT JI HELÊNAYE                                                        Feyza Adabeyi Namedê  X ya axayê

……

(…)                                                                      Murat Çiçek Pîrika Alî, Gulîzare

‘HEWTIKÎY

‘HEWTIKÎY Vanê rojên di cinêkîy benê, nê pêra pers kenê, pêrê vanê: -Qeçekê to çendê? A jewi vana: -Qeçekê mi ‘hewtikê[1]. Whêra


Hit Counter provided by laptop reviews