NA MÎYA, BİZA?

Ana Sayfa » Açarnayeyê Edebî » NA MÎYA, BİZA?
Paraki
dûrik : 23 Eylül 2015 - 12:43

hakli1

            Vanê welatên di ağayêndo zalim beno. Vanê wareyê nê ağadê zalimî rayên feko beno.  No ağao zalim winîno ki birayo kesêndo rêwîyo yeno, mîyênda xwu gîno û şino vernîda ney.  Mîya xwu nano ci vera, mojneno bi ci û vano rewî:

-Na mîya, biza?

Rewî huweno û vano:

-Bira ma nayrê şahîdên lazimo? Na tabî ki mîya.

Ağa vano:

-Widî, ti bi kor nêbê! Ti somande mendê? Kotîyê nay mîya? Tîyê nêvînenê na biza!?

Dano pro, dano pro, ci me’hkem fîneno û verdano. Rewî senîn ci destîra reyêno, xwu pey jî nêwinîno û remeno şino keye.  Wexto ki reseno keye, merseleri şînasîyandê xwurê vano, vano ‘hal mede winao.

Rojna yan jî wextnakî ûjara rêwînakî ravêreno. Ağao zulimkar senîn ki ney dûrîra vîneno, noqor bizênda xwu gîno û vijêno rayda nê raywanî ser. Raywan yeno reseno ci, silam ‘aleykum, nîmçera ‘aleykum selam. Raywan wexto ki yeno nezdîdê ci, cira fe’hm keno ki tenekên rîçirço, tabî ki ‘hend vêşî jî aqilî merseleri ser nêbeno. Ağa bizeri mojneno ci û neyra jî pers keno, vano raywan:

-Na mîya, biza?

Raywanî rî di vilîy abenê, vano:

-Eza me’hneyê na persi nêzana, hema ti jî, dinya ‘alem pêro jî zano ki na biza. Ferqê mî û bizeri qe qeçekên jî şeno fe’hm kero.

Asas ti raşt pers kerê, qerarê ağadê zalimî xwura verînderao bellîyo. Ew tew sero oyo ağayrê jî dersîy dano, cirê aqil dano. Ağa kotî, nêzanayîş kotî!? Hele hele merdimêndê netebadê winayrê ağayrê dersdayîş kotî!?

Zeki mi nêva, ağa qerradayeo, zano o do se kero. Ağa vano:

-Ellah’î çimê kor kerdê? Kotîya nay biza? Na mîya deha! Ağa nê raywanî jî xasekî gîno şaneno payan ver û ci me’hkem fîneno, helisneno û rişeno keye.

No raywan jî cao ki şino, ûja di na merseleri welatîyandê xwurê vano. Deha welat di keso ki nê zulmê ağay nêzano, nêmaneno.

Wel’hasilê kelam roj roji, wext wextî fetilneno; serrên, di serrîy, hîrê serrîy ew merdim winîno xwu peyra ki mabeynra xeylên serrîy û zeman ravêrdo. Nameyê nê ağadê zulimkarî fekan fekî welatra vila beno, beno zalimo namdar. Kam ki pey ‘hesîyao û raya ci zano, qet’han ûjara nêravêreno, ûjay gam nêkeno. Laberê to dî vanê keso nişkavde û xafilde û nêzanaye û bêxebîr bolo. Welat di pêrini jî namdareya nê zalimî şinawita. Laberê pêro ca û raya ci nêzanê, îlla kî gunenê pro.

Çi bêtali’heyêna ki vajo mîya, bizi vijêna, vajo biza jî mî vijêna. Qet’han zêdê rêwîyan nêvijêna. Çiki îlla kî do kotekîy bûrê ya!

Rojên fina merdimnakî rayda ağadê zalimîra ravêreno. Ağa dûrîra winîno oyo yeno, mîyênda xwu gîno û vijêno ci vernî. Nê merdimîra jî pers keno, vano:

-Na mîya, biza?

Rêwî wexto ki mîyeri vîneno, şuffeyêno, nameyê ağadê zalimî yeno ci vîrî. Laberê to dî kes qayîl nîyo şuffeyê kesî bêro kesî ‘seredi. Wexto ki na persi jî cirê pers bena, wexta zeki lênên awênda grênayê verdeyo ci ser. Rêwî na persi serra deha zano çiçî do bêro ci ‘seredi. Cora rêwî zano ki vajo mîya jî do kotîy bûro, vajo biza jî do kotekîy bûro. Rêwî verpers keno û wina vano:

-Ağa, willî a ne mîya, ne jî biza. Belayêno û ameo ‘seredi[1]!

Şaban ŞENATEŞ

                                                    09/08/2014 Suwêrek’i            

[1] Babetnakî wina vajêno: Belayêno û kewto ma vîye/mil.

zoloft generic equivalent100mg of zoloft for anxiety
ivermectin tablets for dogsStromectol 3 mg tablets
prednisone to buy uk Prednisone natural alternative
arimidex anastrozole buyAnastrozole generic cost

Zeliqokîy :zazaki

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ Zemanêna senîn viryeno însan! Bewna kamcîn resmê xwu ez nîya: Kotîdê ê rojî, o qeyret, o heyecan? No merdimo


Hit Counter provided by laptop reviews