NIMÎYÊ MÎYANDÊ TEBAĞİ

Ana Sayfa » Açarnayeyê Edebî » NIMÎYÊ MÎYANDÊ TEBAĞİ
Paraki
dûrik : 26 Mayıs 2014 - 22:27

44v2wsid

NIMÎYÊ MÎYANDÊ TEBAĞİ

Wextêra welatên di qerralêndo zanaye beno. Vanê xebara nê qerralî Dinya’y ‘hemîra bena.

Vanê fêlêndê nê qerralîyo ‘ecêb beno. Goşdarêno, vanê nimî nimî mîyan di, dinya di vanê xeylên çîyê ‘ecêbîy benê.  Vanê hergi şan şane tebağên yena şaldê ney ser, wexto ki no tenîya beno, bixwu lewik(qapağ)ê na tebağeri werzaneno. Wel’hasil no ‘hal xeylên wina kudên(ramen)o. Laberê xizimkarê nê qerralî na tebağeri meraq keno, vano tirim nê lewikî bin di, na tebağeri mîyan di çiçî esto?

Rojên qerralîra mîyanikî bişew no xizimkar na tebağeri gîno beno geçada xwu û kîberî xwu sero kilît keno. Lewikê tebağeri werzaneno, çiçî bivîno!? Marrêndo pewteo tey der. Meraq keno, winîno tamdê cira. Tam no hengame di vengê tayên çîyan yeno. Xizimkar şino paja ver, balê xwu dano nînan ser, winîno ki vengê, mirîçikano. Goşanê xwu nano nînan ser, goşdareya nînan keno ki, nêyê o çîyo ki nê pey’hesîyayê, êyê eyra be’hs kenê.

Ti nêvanê ki, marro ki xizimkarê qerralî werdo, cira tam kerdo, cirê zuwanê mirîçikan dao mûsatiş/pey mûsnao.

Meştêrî cinîya qerralî giştaneyê xwuyê altûninî kena vinî. Na, xizimkardê qerralîra şufeyêna. Dehkaya xwu qerralîrê akena û vana bê xizimkarî kam do zerrdê kêdê mara haydar bo! Eger kerdo, qey xizimkarî kerdo. Qerral veyndano xizimkarî, cirê vano:

-Xizimkar! Ti ki ‘hetanî şan nê giştanî nêvînê(nêarê), ez do bierza zîndan.

Wel’hasil û kelam çendi ki xizimkar vano ez me’hsûma, ez bêgunaya jî, qerral goş nênano bi ziximkarî.

Ney serra xizimkar beno xemgîn, beno kelagrî û vijêno şino ‘hewş û milî keno çewt ew şikêr beno ki tirim do nê grekorîrê çi çare bivîno?

Xizimkar na dalğûney mîyan di gam bi gam po şino, wel’hasilê kelami ‘hetanî dere şino. Şino ki di ordegê gevezeyê ûja di xwurê pêya quti quti kenê, êyê pêya çenge kenê. Goş nanê înan ser û goşdareya ci keno. Înanra jew vano:

-Ordega way, arîyekê mino bol teweno! Vana mi no şewra giştaneyê qerralîyo altûnîn werd.

Ney serra, xizimkar hema şino ordegeri tepêşeno û beno meğzeni, winîno werdkarîra, cirê vano:

-Werdkar, ez zana ti şaş bîyê ki ti do ewro çi şamî bikerê.  Îşte torê kergênda kedî kerdê, nay ‘sere ciki û qerralîrê bipeyşni.

Werdkar gîno ordegeri senceno, vano:

-Heqet(biraşt) ki kerga to xeylên grana û nano ser, vano:

-Arîyekê xwu kerdo pirr, pîzekê xwu kerdo mird, mirdîya xwu qutê xwu werdo, bîya kedî. Vano na do ma ‘heminirê bes bikero, gereg ki ma nay hema ‘sere cikerê û bipeyşnê.

Werdkarê qerralî kergeri gîno ‘sere birneno, pûrtî keno, pîzeyê ci qelişneno ki çiçî bivîno! Giştaneyêndo altûnîno, xizimkar merseleri werdkarîrê vano tepîya, nê giştanî gîno beno dano qerralî û vano:

Îşte biewnî, ez me’hsûma, ez bêgunaya.

Qandê sinifandê 1 û 2’îyan

Tirkî’ra açarnok:

Şaban ŞENATEŞ

Suwêrek’i 2014

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
26 Mayıs 2014 - 20:43

Ê lewikdê s tebağeri bin di çiçî esto?

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MA EY’RA BOL ‘HES KERD

MA EY’RA BOL ‘HES KERD ÇİKİ O MARA  BÎ O… Keyna xwu Fatîma’rê pîyêndo bişefqet, Raywaneya coydê/heyatdê Enesî’rê jew dostêndo

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ

WEŞBESTAYA SERRA HÎRIS Û PANJÎ Zemanêna senîn viryeno însan! Bewna kamcîn resmê xwu ez nîya: Kotîdê ê rojî, o qeyret, o heyecan? No merdimo


Hit Counter provided by laptop reviews