Rîsale -î nur

Paraki
dûrik : 13 Aralık 2015 - 18:36

images

NUKTEYA SIFTEKÊNI:

 

         Vera kul û dirbetandê Hz. Eyyûb Aleyhîsselamîyê zahîrî[1]yan, nêweşînê mayê batinî[2] û ruhî û qelbîy estê. Eger ma dîmlaştîy bê[3], ma do Hz. Eyyûbî bolêrî kul û dirbetin û merezin[4] biasê. Çiki hergi gunao ki ma kerdo, hergi şuffeo ki ameo ma aqil, qelb û rihdê ma di kul û dirbetên verdaya.

         Kul û dirbetê Hz. Eyyûbî, sirf êyê nadinîya cîya dûmkilmeki tersanenê. Kul û dirbetê mayê manewîy, êyê adinîyaya maya ebedî tersanenê. Ma ê munacatdê Eyyûbî’rê ‘hezar qor ê Hezretî raveyêrî mihtacê.

        Goreyê na merseleri, senîn ki kermê ki kul û dirbetandê ê Hezretî’ra peyda bîyê, veyayê qelb û zuwandê ci, ‘eynî bi o babeta jî kul û dirbetê ki êyê gunayandê mara yenê ew weswese û şuffeo ki nînanra peyda beno(ne’uzûbîllah), reseno cadê zerredê qelbîyê îmanî û ê cay keno dirbetin ew reseno zewqê rihdê tercûmandê îmanîyê zuwanî û ci zîkrîra bi nefreta fîneno dûrî û vengê ci birneno. Belê. Guna kewno qelb, herga ki şino ûjay keno sîya; ‘heta ki cira nûrê îmanî vejo û wişk kero tey maneno. Hergi gunayên di rayênda kufrî esta. Eger kes ê gunayan bi îstîğfara tavilên nêbestero[5], bi şikildê kerm[6]êna nê, qe beno ki bi şiklêndê marrêna qelbdê kesî perro.

          Mersela: wexto ki kesên gunayêndê şermezarî[7] mîyanikî[8] keno, terseno ki şar do pey bi’hesîyo, cora pey şermayêno. Ney serra estbîyayena melaîkî û ru’hanîyan cirê bol gran yena. Wexto ki nîşanêndo nêercîyaye[9] kewno ci destî, qayîlo înan înkar kero.

          Hem mersela, keso ki gunayêndê ‘ezabdê cehennemîyêndê girdî qewimneno[10], ey keno, herga ki gef[11]anê cehennemîyê granan aşnaweno, eger ki hember[12]dê ci di bi tewbe û îstîğfara koziki[13] jî nêkewto, wexto ki nîşanêndo nêercîyaye û şuffeyêndo werdî ci destî kewo, do bi rihdê xwu pêrkoya çinêbîyayîşê cehennemîrê xwu di cesaretên bivîno û biwazo.

         Hem mersela: Kesêno ki ferzanê nimazdê xwu nêkeno ew wezîfeyê xwuyê ubûdîyetî ca nêano, wexto ki amîrêndê xwuyê werdîra poxida ca nêardişêndê wezîfeyêndê werdîra te’hzîl[14]ên bêro bi ci, wexta ver kewno[15]. Îşte no merdim emranê Sultandê Ezel û Ebedîyê fini bi finan tew nêşo bîyaro ca ew no wezîyet cirê bi tembeley û ‘eczeya gran yeno, o do xwu zerrî di ze ki vajo: ‘’Kaşka o wezîfeyê ubûdîyetî çinêbîyayê’’ ew dima jî nê waştişîra zerrîda ci di babetên ‘hîssêndê înkarêndê dişmeneyênda îlahî peyda beno. Eger heqdê bîyayîşdê îlahî di şuffeyên bêro ci zerrî, wexta do zêdê delîlêndê teqezî[16] mêldar[17]ê ci bo û xwu po bidiskîyo[18]. Îşte wexta cirê kîberêndê helaketêndê girdî abêno. O bextxrabo nêzano ki, oyo bi rayda înkarîya mûsîbet û greyêndê epey werdî vero, bi wezîfedê ubûdîyetîra remayîşa xwu bi mîlyonana nano mûsîbetan û greyandê manewîyandê bixof[19]andê girdan ver. Oyo ziqitnayîş[20]dê mêş û moran[21]ra remeno, xwu nano dindanan û ağûda marr û moran[22] ver. Ew zêdê nînan. Wa bi nê hîrê mîsalana pêveranê ki, sirrê

[23]قُلوُبِهِمْ عَلٰى رَانَ بَلْ î fe’hm bo.

[1] Nêweşînê zahîrîy: Nêweşînê ki benê sebebê ‘heyatdê kesîyê Dinyay. Nêweşînê maddîy.

[2] Nêweşînê batinîy: Nêweşînê manewîy. Nêweşînê qelbî û rihî û zêdê nînan.

[3] Dîmlaşt(dîlmaşt): Zerre teber ew teber jî zerre açarîyayeni.

[4] Merezin: Çîyo ki, keso ki tey nêweşîni esta, tey ‘hîle esto.

[5] Nêbesterdeni: Temizlememek, silip süpürmemek.

[6] Kerm: Lolik. Çîyo weşeo werdîkeko ki kewno dirbetan û gandê weşan mîyan û zirar dano bi ci.

[7] Çîyo ki şerm û ‘eyb û ‘aro û rîyê kesî pey beno sîya.

[8] Nimî, nimîyaye. Çîyo ki, keso ki eşkera nêbeno(qando ki tey zirar û ‘eyb û ‘ar û şermên esto) bi nimitişa beno.

[9] Şenik, bêqîmet. Çîyo ki, keso ki nêercêno,  qedr û qîmetêndê cîyo gran çinîyo.

[10] Qewimnayeni: Gereg kerdeni, cirê îhtîyac peyda bîyayeni.

[11] Tehdît, tersanayeni. Kesên yan jî çîyênrê ‘’ez do(ma do) to wina wina bikerê, ma do to bikişê, ma do zirar bit o dê ew z.n.’’ vatiş.

[12] Qarşû, ver. Hemberê ci: Ci vero, ci qarîyo, dûşnedê ci di.

[13] Sîper, cao dalde. Cao ki qandê beşirîyayeni kes dekewno de ki zirar nêvîno, derbîy bi ci nêrê.

[14] Tekdîr, qisaya grana ki kesî tembe kena.

[15] Verkewteni: Pey qe’hrîyayeni, qe’hr û qotikênra moral xeripîyayeni.

[16] Miheqeq, qet’î.

[17] Mêldar: O ki, çîyo ki mêlê ci esto, vera kesên yan jî çîyên nezdîyê şîyayîşî yan jî bîyayîşîyo.

[18] Podiskîyayeni: Bir şeye yapışmak, bir şeye bitişmek.

[19] Bixof: Bixewf, biters. Çîyo ki, keso ki tey ters yan jî tersêndo gird esto.

[20] Ziqitnayîş: Ziqitnayeni, pedekuwayeni, ci perrayeni. Bi çîyêndê zêdê derzinîyêna kesên yan jî çîyên perrayeni, derzinî yan jî zixtên kesên yan jî çîyên kuwayeni.

[21] Mêş û morr: Mêşê zirrakarîy û çîyo ki zêdê nê mêşanao.

[22] Marr û mor: Marr û çîyo zêdê marrano ki zirar dano însanan. Marr û morî mîyan di marrîy û şêlmarrî û qumqumokîy û ejderîy û ‘heyawno ‘heşerîyo ki xwu ‘erra kerrancî keno(kerrancok), pêrko esto.

[23] Gunao ki înan qezenc kerdo, qelbê înan kerdo sîya.

tadok:Şaban Şenateş

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTUBA DIWÊSINI RA

MEKTUBA DIWÊSINI RA * Birarê minê ‘ezîzî, ……… PERSA ŞIMA YA SIFTEKÊNI: Ḥîkmetê ci çî yo ke Hezretê Adem (‘e.s.) Cenet ra ameyo

Mektûba Vîst û Newî (4)

NUKTEYA ÇE′HARÎ NUKTEYA ÇEHARÎ Vajerda Vîst û Pancî di îspat bîyo ki açarnayîş[1]ê Qur’andê Hekîmîyo heqîqî qebûl nêbeno. Hem,

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo


Hit Counter provided by laptop reviews