Rîsaleyê Nêweşan

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Rîsaleyê Nûr » Rîsaleyê Nêweşan
Paraki
dûrik : 21 Haziran 2015 - 13:04

195ied

DERMANÊ HÎRÊSÎ: Hey nêweşo bêçareo ki nêweşînira gazincêno! Nêweşîni tayênirê xiznayênda gîrangîr[1] û epey xelatênda îlahîya qîmetdara. Hergi nêweş, şeno nêweşîna xwu bi hewaya bivîno.

Madamo ki wextê ‘ecelî eşkera nîyo; Cenabê Heqî qando ki însanî yeîs û ğafletdê mutlaqîra bireyno, ci mabeyndê xewf û recay di qando ki axret û nadinîya însanî me’hfeze kero, bi ‘hîkmetdê xwuya ‘ecel kerdo mîyanikî. Madamo ki hergi wext amîyayîşê ‘ecelî mikûno, ki însanî wextdê ğefletî di tepêşo, şeno zirar bido coydê însanîyê ebedîro. Laberê nêweşîni ğefletî vila kena, kesî axreti sero kena şikêr, mergî ana kesî vîrî ew bi hewaya kesî kena hadire. Tayên kesîy  winî benê wahîrê qezencên ki, vîst serri di paye[2]o ki nêşao xwu dest fîno, vîst roji di kewno ci dest.

Qisa ser[3], hembazandê mara -Ellah re’hma xwu şakero- di gencîy estîy bî: Jew Sebrîyo Îlamayîj, o bîn dewida Îslamkûy[4]’ra Mustafao Wezîrzade’o. Nê di kesîy, telebandê mi mîyan di goreo ki bêqelemîy bî, mi bi ‘heyreta dîyê ki samîmîyet û xîzmetî di tewrê raveyê. Mi ‘hîkmetê ci nêzanayê. Mergdê cîya tepîya, mi fe’hm kerd ki ‘hurdinan di jî nêweşînê mihîmîy estîy bî. Bi îrşaddê ê nêweşînana, qarşûyê ê gencê bînê ki ferzê xwu terk kerdê û kewtê ğeflet, nînan bi teqwayênda tewra mihîma, xîzmetêndê tewrê qîmetdarî di ew bi wezîyetêndo tewro ravey di axretda xwurê karo ercîyaye kerd. Înşaallah û re’hman di serran mîyan di bi ze’hmetdê nêweşîna, ê bi mîlyonana serrana resay coydê ebedî ser. Dima bi fe’hm kerd ki, di’hayê ki mi qandê şîfadareyda gandê înan înanrê kerdê, bi çimdê dinyaya hetêna înanrê bîya zewti. Înşaallah ê di’hayê mi qandê silameteyda axretda înan qebûl bîyê. Îşte nê di kesan, goreyê şik û îtîqatdê mi, bi teqwaya xeyr û bêro ki do des serran mîyan di qezenc bo, înan nê di serrandê nêweşan mîyan di fînao xwu destî. Eger nê ‘hurdinan, bi gansilametey û weşîn û cîwaneyda xwuya paştî grêdayê û zêdê xortandê bînan hewa û ‘hewesandê xwu dima bi ğeflet û sefaheta bigeyrayê, nê fêlan dimi kewtayê ew fina mergî jî derênik[5] nînan sernayê û nê na ‘areyda nê gunayan di tepiştayê, herûnda xiznada nûranîyeyda înan di, mezelê înan do bi demaşkulan û kelpandê korana pirrîy bîyayê.

Madamo ki ne’hfetê nêweşînanê winasînîy estê, gereg ki kes înanra gazinc nê, tewekkul bikero ew beno ki kes do bi sebra şukrê xwu bîyaro û bi re’hmetdê îlahîya bawerî bikero.

[1] Gîrangîr: Mihîm, birûmeti, biqedri, biqedr û qîmeti. Çîyo ki, keso ki graneya ci esta.

[2] Derağ, derece, meqam.

[3] Mersela, eger kes ornagên bido, zeki kes vajo.

[4] Îslamkûy, ‘’Îslamköy’’a. Na kelîma Farîsî’ya û Farîsî di bi şikildê ‘’kûy’’a vajêna. Dimilî di bi no vatişa vajêna.

[5] Derênayîş, tarassût, zor sernayîş

Açarnok:Şaban ŞENATEŞ

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTUBA DIWÊSINI RA

MEKTUBA DIWÊSINI RA * Birarê minê ‘ezîzî, ……… PERSA ŞIMA YA SIFTEKÊNI: Ḥîkmetê ci çî yo ke Hezretê Adem (‘e.s.) Cenet ra ameyo

Mektûba Vîst û Newî (4)

NUKTEYA ÇE′HARÎ NUKTEYA ÇEHARÎ Vajerda Vîst û Pancî di îspat bîyo ki açarnayîş[1]ê Qur’andê Hekîmîyo heqîqî qebûl nêbeno. Hem,

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo


Hit Counter provided by laptop reviews