Rîsalê Nêweşan(7)

Ana Sayfa » Genel » Rîsalê Nêweşan(7)
Paraki
dûrik : 22 Şubat 2015 - 16:29

195ied

DERMANÊ ‘HEŞTÎ:  Ey nêweşo ki şik¹ê axretda xwu beno! Nêweşîni zêdê sabûnêna gunayan û nepakey²a însanan şuwena û pak kena. Bi ‘hadîsana sabîto ki, vano nêweşîni gunayanrê keffaretuzzunûb³a. Hem ‘Hadîso Şerîf di esto, vano ‘’senîn ki dara meywîya bîyayê bi hêlkerdişa meyweyê xwu rijena, ‘eynî bi o babeta jî nêweşo îmandar jî bi nêweşînda xwuya gunayanê xwu rijneno’’. Gunay, ‘heyatdo ebedî di nêweşînê daîmîyê; nê ‘heyatdê dunyawî di qelb û wijdîyan û rihîrê nêweşînê manewîyê. Ki ti bişê sebir bikerê û nêlebay[4]ê, ti bi na nêweşînda bipeynî[5]ya xeylên nêweşînandê daîmîra reyênê, xelas benê. Ki xwura tîyê şikê gunayan û axretda xwu nêbenê, Ellah’î nêşînasnenê, winî nêweşîna ‘ecêbênda gran û bixofi esta ki, bi mîlyonana finan na nêweşînda toya werdî girdêrîya, ayra haho biki! Çiki qelb û rih û nefsê to bi ‘heme çîdê dinyaya têkildar[6]o, hîlbîyaye[7]o. Eger besten[8]îya qelb û rih û nefsdê to axret û Ellah’îra bibirrîyo, do bi ê çîyandê bînanê dunyawîya bibestîyo û to sero nêweşînanê bê’hed û bê’hesaban akero. Bi xusûsîyeta qando ki tîyê axreta xwu nêzanê, mergî jî îdamo ebedî vînenê, zeki ganê to pêro dirbetan mîyan di bo, zeki ganê to pêrko helak[9] bo. Îşte gereg ki verê ‘hemî, ti gandê xwuyê manewîyê girdî û bê’hed dirbetinî û nêweşîrê bigeyrê darî û şîfadarêndo biteqezo îmandar ew pa ’emelê xwu raşt kerê. Vînayîşdê nê darîrê rayênda tewra kilmi, ğefletdê na nêweşînda maddî bin di bi paja[10]da ‘eczî û feqrîya şînasnayena Qadîrêndê Zulcelalî’ya.

            Belê. Keso ki Ellah’î nêsilasno, ci sero ‘hendê dinyayên bela esto. O ki Ellah’î bişînasno, dinyayê ci şên û şênemegî[11]yo, nûr û nûranîyo. Ney, goreyê payedê xwu bi qewetdê îmanîya vîneno. Dej û jano ki nê nêweşînandê maddîyanra yeno, cirê nê tamî û zewqî û şênaî û şênemegî ew nûr û nûranî vero qet maneno, ‘helêno, nêmaneno.                                                                                                                                                                                                                               

[1] Şik: Fikirîyayeni, xwu vîrî ardeni, aqil ser berdeni,

[2] Nepakey: Çîyo leymin û gend û gemarino ki kes u çîyan seroyo.

[3] Keferatuzzunûb: Çîyo ki kewno gunayan û nebixeyran ver.

[4] Lebayeni: Gazinc kerdişo ravey, vêşî gazincîyayeni, vêşî gerrekar bîyayeni.

[5] Bipeynî: Çîyo ki, keso ki peynîya ci esta, tim û tim nîyo, do rojên peynîya ci bêro.

[6] Têkildar: ‘Elaqedar, payok, hîlbîyaye.

[7] Hîlbîyaye: Têkildar, payok, pabîyaye, ‘elaqedar.

[8] Bestenî: Grêdeyayeni, beste/ê bîyayeni.

[9] Dirbtê ravey, dirbetê granîy û bidejîy.

[10] Paja: Pencera.

[11] Şên û şênemegî: Tam û zewq û şênaî û kêfweşey û ‘halê veyvan.

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
22 Şubat 2015 - 16:55

Kitabê ”Lem’alar”î tenîya bibîyayê bes bî.

faruk
22 Şubat 2015 - 21:45

yanê!

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo

RÎSALEYÊ REMEZANÎ(2)

NUKTEYA DIDÎY Rojeyê Remezanîyo bimbarek, kişta şukurdê ne′hmetandê Cenabê Heqî ra, xeylên ′hîkmetandê ci ra ′hîkmetêndê ci no yo

MANGAYA BORI

MANGAYA BORI Va beno nêbeno cinêkên bena, mêrde û keynekênda ci ew jû jî sêkurênda ci bena. Nameyê keynerda ci ‘Eyşiki ew nameyê keynekerida


Hit Counter provided by laptop reviews