risalê nêweşan(9)

Ana Sayfa » Edebîyato dînî » Rîsaleyê Nûr » risalê nêweşan(9)
Paraki
dûrik : 13 Mart 2015 - 13:33

erik_i_e_i

DERMANÊ NEWÎ: Hey nêweşo ki Xaliqê xwu şînasneno! Sebebê dej û jan û xers û xofdê nêweşînan, fini bena ki nêweşîni bena sebebê mergî, eyrao. Merg, teberra kiştda çimdê ğefletî û tebervîney¹a qando ki biters û’b xof aseno, cora nêweşînê ki benê sebebê mergî, kesî tersanenê, xof kenê kesî pîze.

Ê siftî: Bizani û teqez bawer biki ki, ‘ecel muqadder²o, peydi verdi nêa’hewlên³o. Bol merdimê weşey û şîfadarê ki ê nêweşandê granan sero bermayê û di’hay kerdê, merdê; laberê ê nêweşanê granan şîfa dîyo û coyay[4]ê.

Ê didîy: Merg, zeki aseno winî biters û’b xof nîyo. Xeylên rîsalan di ma bi nûrdê Qur’an’îya bi şikildê bêşek û bêgumanîya ew bi qetîya ma îspat kerdo ki, qandê merdimê îmandarî merg, wezîfedê bize’hmetîra teskerayênda terhîsîya. Hem nê meydandê îmtîhandê Dinyay û te’hlîm û te’hlîmgehdê îbadetî di wezîfera paydosêno. Hem qandê dost û merdimê xasê ki sera neway dinyayê xwu virnao ew şîyê axreti, bi înana pêresayîşîrê wesîleyêno. Hem qandê welatdê heqîqî û meqamdê se’adetdê ebedîrê wesaîtêno. Hem zîndande Dinya’yra vera bostandê cennetî de’hwetêno. Hem fezildê Xaliqdê Re’hîm’îra vera xizmetî nobetênda ‘ewêzîya. Madamo ki merg, kişta wesfdê xwuyê biraştîra winao, gereg ki kes bi çimdê tersîya nê, bi çimdê re’hmetî veromekdê se’adetîya bewnîyo cira.

Hem mergîra tersayîşê tayên kesandê ehlandê Ellah’î, kişta bixof û dehşetdê mergîra nîyo, beno ki kiştda ‘’deha zaf bicoya ki deha zaf xeyr û bêr bikera, deha zaf wezîfeyê îbadetî bîyara ca’’rao. Belê. Merg, qandê merdimdê îmandarî kîberêndê re’hmetîyo, qandê merdimdê dalaletî jî bîrêndo bêbin û tarîdilmato.

[1] Tebervîney: Zahiri, dış görünüş olarak.

[2] Muqadder: Fesilîyaye, peymîyaye, qewsîyaye, teqdîr bîyaye.

[3] Nêa’hewlîyayeni: Değişmemek, tadil olmamak, ileri geri yer değiştirilmemek.

[4] Coyayeni: Cuwîyayeni, ‘heyatî dewam kerdeni.

tadok:Şaban ŞENATEŞ

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

MEKTUBA DIWÊSINI RA

MEKTUBA DIWÊSINI RA * Birarê minê ‘ezîzî, ……… PERSA ŞIMA YA SIFTEKÊNI: Ḥîkmetê ci çî yo ke Hezretê Adem (‘e.s.) Cenet ra ameyo

Mektûba Vîst û Newî (4)

NUKTEYA ÇE′HARÎ NUKTEYA ÇEHARÎ Vajerda Vîst û Pancî di îspat bîyo ki açarnayîş[1]ê Qur’andê Hekîmîyo heqîqî qebûl nêbeno. Hem,

MEKTÛBA VÎST Û NEWÎ(3)

NUKTEYA HÎRÊY Xurûfê Muqata′ay[1]ê ki seredê sûran dê, hergi jewênda ci şîfreyêndo îlahî yo; ′evdandê xwuyê xasan rê îşaretêndo


Hit Counter provided by laptop reviews