NETÎCÊ PALİKNAYÎŞÎ

rîsalê nêweşan ra

DERMANÊ ‘HEŞTÊSÎ: Ey nêweşo ki şukur verdao û oyo gerre keno! Gerre, heqênra yeno. Heqêndê to vinî nêbîyo ki, tîyê gerre kenê.

Rîsaleyê Nêweşan

DERMANÊ HÎRÊSÎ: Hey nêweşo bêçareo ki nêweşînira gazincêno! Nêweşîni tayênirê xiznayênda gîrangîr[1] û epey xelatênda îlahîya

Rîsalê Nêweşan

  DERMANÊ DIWÊSÎ: Hey nêweşo ki rîdê nêweşînira îbadet û zîkirdê xwura bîyo û na poxira jî oyo pey qe‘hrêno! Bizani ki, ‘Hadîs

risalê nêweşan(9)

DERMANÊ NEWÎ: Hey nêweşo ki Xaliqê xwu şînasneno! Sebebê dej û jan û xers û xofdê nêweşînan, fini bena ki nêweşîni bena sebebê mergî,

risalê nêweşan(8)

DERMANÊ DESÎ: Hey nêweşo ki oyo bîlaheq û bîlasebeb qağû gîno! Tîyê qağûyê graneyda nêweşînda xwu gînê. O meraq û qağûyê toyo,

Rîsalê Nêweşan(6)

DERMANÊ ‘HEWTÎ: Ey nêweşo ki tamê weşîn¹da xwu kerdo vinî! Weşîna toya tamo ki weşîni di ne’hmetandê îlahî do, ey vinî nêkena;

Rîsalê Nêweşan (5)

DERMANÊ ŞEŞÎ[1]: Ey nêweşo ki şikê tamdê Dinya’y beno û na nêweşînira bi izdiraba gazincêno!             Eger ki no Dinya ‘heta


Hit Counter provided by laptop reviews