Dar û Dar

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » kuşatîy » Dar û Dar
Paraki
dûrik : 16 Temmuz 2014 - 17:23

 

filippo-palizzi-yagli-boya-tablolar (4) (1)

Feyza ADABEYİ

Dar û Dar

Mayê dewda Helbilosî dî roşene. Ez rojê şîya bostan. Qey qeçkeya.,wija di daren estbî ze qelanqîzik. Dare incilewrîya. Ez nişta gilenda a incilewri. Finê şina cor finê yena cêr. Şina  û yena  ew ez jî xwu rê dêrî kena, vana:
-Dar û dar, dar û dar
-Xala mina Bîtîk di.
Dar û dar, dar û dar
Xalamina Bîtîk dî
Ez a wina xwu rê dêrî kena, ti nê vajêki xalemino jî wija di, teyer di awdaz gêno. Veynda mi va:
-Êgana mi? Bê dar û dar çîyên çinyo?
Ez bol şermayaya remaya ameya keye ew tim yeno mi vîrî ez xwu rê huwena fina vana:
-Dar û dar , dar û dar
Xala mina Bîtik di.

Şand ra Bibo Ma do Şorba Burê
Keynekên da werdek bena, qey pîrika ci nan nêdana ci. Keynek roce fina bena veyşan vana:
– Dayê ka mi rê nan bidi.
Pîrika ci vana:

-Vindi wa şan bo ma dê şorba bure. Keynek bol kêf kena. Dana piro şina ortmî sero û veydana vana:
Şand ra bibo ma do şorba bure
Şand ra bibo ma do şorba bure…

Merdeko Seyrangeyij
Merdeko seyrangeyij rojê yeno Suk. Fina ageyreno dew. Maya ci ra pers kena vana:

-Oğil ti şîye suk to çiçî werd?

Merdek vano:
-Ez çum suk, mi şîr u şekür xwar.
Maya ci vana:

– Mehrum! Şekirik cem mî hebu, şîr cî cem te hebu. Ti çu Suk zor ew xwar?

 

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

WIJA KOTİYO?

           *WIJA KOTİYO? Feyza ADABEYİ Deha o mirê bî bî weswese.Çimkîya mi roje, sebebên ra rojê xwu şikitbî.Mi tim vatê eceb îcab

NETÎCEYÊ ÎMTÎHANÎ

 NETÎCEYÊ ÎMTÎHANÎ                 Rojên wendekarê unîwersîta dekewnê îmtîhanandê peyanserri tepîya, wendekaranra jew hembazandê

QEYSERIJ Û PEREY

QEYSERIJ Û PEREY Qeyserijên pêrdê xwura perey wazeno. Vano: -Bawo pancseyên danê mi? Pî vano: -Widî, ti somande nêmanê! Senîn çe'harsey?


Hit Counter provided by laptop reviews