Mustafa Karadağlı

Mustafa Karadağlı

Name - Peyname : Mustafa Karadağlı

E-Posta Adresi : mustafakaradagli15@hotmail.com

Heqdê ci di :

nûşteyê nûştok dê ma

BOYA KİLORAN

BOYA KİLORAN Di wextêndi, namedê Siltan û  ‘Eyşxana  di way benê. Waya dewlemendi nameyê ci  ‘Eyşxana ew  a feqîri jî  Siltana.  Way


Hit Counter provided by laptop reviews