Zuwanbaz

Zuwanbaz

Name - Peyname : Zuwanbaz

E-Posta Adresi : sabansenatess@hotmail.com

Heqdê ci di :

nûşteyê nûştok dê ma

-ÊR

-ÊR Dimilî di peyomek(daçek)ê –êr’î hem nerîyo, hem jî makîyo. Hîrê babetîya wezîfe vîneno: –Êr/i namera name vejeno. Bi no babeta

-A’Y SERO

                           Wendekarê delalîy,                Zuwan zêdê tizban û mûrekanao. Çiki şikildê tentenîya

ZAFAMORDÊ -AN’Î SERO

ZAFAMORDÊ -AN’Î SERO Wendekarê delalîy, Bi namedê raştnûştişîya tayên xebatkaranê Dimilî(Kirdî/Kirmancî yan jî Zazakî) groto xwuserî

KERKERRE Û QERTENOS

KERKERRE Û QERTENOS zuwanbaz Kerkerre: Keso ki, çîyo ki yan kişta serrana, yan kişta paye(meqam)ya, yan kişta zengîneya ew yan jî zêdê nînan


Hit Counter provided by laptop reviews