Zuwandê Dimilî Ser

Ana Sayfa » Edebîyato Newe » Ceribekîy » Zuwandê Dimilî Ser
Paraki
dûrik : 20 Mart 2015 - 16:32

eleştiri

Zuwandê Dimilî Ser

        Zuwano Dimilî, Heremandi cîya cîya qisey benno. Zûwanê heremdê Dêrsim’î, ê Çewlig’îra dûrîyo, pê nêmanenno. Bi nînana pîya, ê heremdê Söwreg’i tew tew bi nê binan hemini nêmanenno. Winî pê nêmanenno ki nê hîrê heme heremanra merdimî bêrê pê heteki, hetanî ki qisandê pêra fehm kerê, ‘’Kesa şina dari ser’’

       Nê heremandi roşnberê, zuwandê Dimilîya xebati kennê. Ew nê xebatan mîyandi bol nûşteyê ercîyayeyê vejenê. No,  kêfê kesî ano. Ez, Nê umbazan heminirê qewet û beşekerdeni wazenna. Labrey nê xebatandi, ê ki bi kişta Dêrsim’îyayê ê bînan nêrideyênê. Ê ki kişta Çewlig’îyayê finna winî. Tew ê heremdê Dîyarbekir’î, vanê ‘’Bê ma kes ne zano Dimilî buwano, ne zano bi nûşno’’ Ê ciynan kotra raşto, senî raşto o zî belli nîyo. Axirî, biyo zeydê şorberda melxûtaya.

       Tayn tayên zî vanê ki ‘’Wa kes, ne bê ma bi nûşno, ne zî kes hendê ma zano bi nûşno’’ Nê merdiman, bi no heta xwo kerdo vernî. Ew nê merdimî bi kesî nêrideyênê. Xwora tenîyara razîyê. Vanê ki ‘’ Kamo ki kenno bi nûşno wa bêro ma ra perskero. Çiki kes hendê ma nêzano. Ma tenîya zanê’’  Nûştoxê  ki teverdê nînandê kewtê çeqoberîyêndo winasîn. Bi neya pîya kamo ki bi Dimilîya nûşnenno, nê merdimî kewnê ci dimi ew kemîyanê ci eşkera eşkera îlan kennê ew bi na îlaneya, hewesê nûştoxan şiknennê. Ti vanê qay, no girwe ciynanra pers benno.

         Nê merdimê ki vanê ‘’ma kişta zuwandê Dimilîya Otorîteyê’’ez kewna şert ki hendê dewijên Dimilî nêzanê. Ki ma nê merdimanê winasînan bîyarê Söwreg’i ew berê dewênda Dimilîyan, dewijîdo Dimilîyerda ci bi huwê. Çiki nê merdimî, hewna nêzanê ki jewêndê bi Dimilîya qisey bikerê. Dimilîda nê merdiman mîyandi nîmeyê ci Tirkîya, nîmeyo ki mendeyo zî, tede bê Dimilî hemme zuwananra esto. Bi neya pîya qiseyê ki eynan xwo hetekira vetê zî nûştandê ciynandi bolê. Ti vanê qay Dimilî verî çinêbîya eynan veta. Nêdo senî bi kişta zuwanîya  otorîte bê? Ne bixwo zuwan zanê. Nê verdanê ki jew havilên bikero. Nê merdimî, nûştoxan sero bîyê zeydê şemşêrdê Demoqles’î.

           Ez, ciynanra pers kenna. Bi raşteya, kê şima nê girwî di kerdê otorîte? Şima, no ‘’e’’ seni ew kotra giroto?

           Şima, senî xwo kerdo zuwanzanaye? Kê şima kerdê otorîte? Şimayê nezanê qisey bikerê, şimara çi giramerîya? Çi heqqê şima esto ki şima vajê ‘’na raşta, na çewta, na kemîya’’Bi no hala, şima nêverdanê ki bê şima merdimî bixebitîyê. E zî vana ki ‘’ tew şima nê girwî nêzanê, bêrê ma newedîla arêbîyê pê. Herem bi herem bigeyrê hele zey şima raşto, raşt nîyo?’’ Kotra bellîyo ki nê vatenê şima raştê? Ki şima nê vatenanê mi emel nêkennê. Ez tîyara veyndana şima, bêrê Söwreg’i ma nûştanê şima berê çarşi ew Dimilîyanrê wendenidê. Ki şa biwano, ki şa fehmkero, e do qisera xwo peydi bigêra.

           No çi halê şimayo? Bi no hala, şimado nêşê bi kişta zuwanîya havilên bikerê. Eybo, gunayo. Şima bişê bişê, Şimado bişê mehdenê nûştoxan bi qelibnê. Henda…

                                                                            Zülfükar AYYILDIZ

Zeliqokîy :zazaki

Şîrove Biki:

Name û peyname
Edresê e- postay
Şîroveyê to:

Şîrovey:

şaban şenateş
20 Mart 2015 - 22:48

Berxwudar bi Xwoca Zulfikar. To ma kerdê balkeşê tayên persandê raştan. Wa ‘heme newedera şikêr bê.

reqlamê maldanan

nûşteyê ki ci manenê

Qisê Roşanîyê Berey Mendey

Qisê Roşanîyê  Berey Mendey    Recep YİĞİTBAY Vengê şîîran dê Feqiyê Teyranîya mi dest kerd nûştedê  xwo ,  kelimeyê ki bi eşqa

Roşan

Vizêr bewraqa qedya,ma hewş di kavirê xwo kerdî qurban ,bi xeşîmeya  ma kerd poste , bol cayê postî bi kardiya maya bî egerin , mi vaya ma qesabê

DOLA ‘HALÎM’Î (3)

Qeçekê xwurê kay kenê, mayê geh dîn û îmanra, geh sîyaset û sîyasetgeranra qal kenê. Ma jî nê qisan û mersalan sero geh yenê werey, geh


Hit Counter provided by laptop reviews