kuşatîy

Ana Sayfa » Edebîyato Kehan » kuşatîy
MA MI TORÊ VATO PA ŞO MERDIM BIKIŞI?
MA MI TORÊ VATO PA ŞO MERDIM BIKIŞI?

MA MI TORÊ VATO PA ŞO MERDIM BIKIŞI? Dewijên dano piro şino Sêwregi ki; xwurê  debançeyên

MÊRDEKÊN Û CİNÊKA Cİ
MÊRDEKÊN Û CİNÊKA Cİ

            MÊRDEKÊN Û CİNÊKA Cİ             Vanê wextêra mêrdekên xwurê

QEÇEKO QEYSERİJ Û LEBLEBÎY
QEÇEKO QEYSERİJ Û LEBLEBÎY

QEÇEKO QEYSERİJ Û LEBLEBÎY          Qeçekêndo Qeyserij bi marda xwuya dûkanêndê leblebîyan

BEKTAŞÎ Û ARAQÎ Û NIMAZ
BEKTAŞÎ Û ARAQÎ Û NIMAZ

BEKTAŞÎ Û ARAQÎ Û NIMAZ Vanê rojên Bektaşîyên’rê vanê:-Vanê tîyê araqî şimenê? Bektaşî

MA MI TORÊ VATO PA ŞO MERDIM BIKIŞI?

MA MI TORÊ VATO PA ŞO MERDIM BIKIŞI? Dewijên dano piro şino Sêwregi ki; xwurê  debançeyên bigîro. Aşt naşt persê debançan keno. Kam roşeno

MÊRDEKÊN Û CİNÊKA Cİ

            MÊRDEKÊN Û CİNÊKA Cİ             Vanê wextêra mêrdekên xwurê bi cinêkêna zewijêno. Herga ki şino mabeynê

QEÇEKO QEYSERİJ Û LEBLEBÎY

QEÇEKO QEYSERİJ Û LEBLEBÎY          Qeçekêndo Qeyserij bi marda xwuya dûkanêndê leblebîyan verra ravêreno. Destê xwu dergê leblebîyan

BEKTAŞÎ Û ARAQÎ Û NIMAZ

BEKTAŞÎ Û ARAQÎ Û NIMAZ Vanê rojên Bektaşîyên’rê vanê:-Vanê tîyê araqî şimenê? Bektaşî vano: -Nê la, ez şaaanra şaaan, şaaanra

KELLE ESTO?

KELLE  ESTO?   Dewijên, zimistanên qandê çî-mîyo ki keye di qedîyayo bigîro, ew bi temeyê cenekerda xwuya kelleyêndê kavirên bi tewrdê

ÇÎZO VÎZO NÊZANA

ÇÎZO VÎZO NÊZANA Merdekên do dewij rojen çîye xwu ano suk di roşeno. Xeyleke perey kewnê ci dest. Qey no kebab ra cî bol hes keno. Vano vindi 

*Tasê do, nanê gilgilî û sereyê pîyaz*

    *Tasê do, nanê gilgilî û sereyê pîyaz*  Kişta dewandê Çermûg ra di dimlî şinê eskerey, eskeraya nîna kewna jû ca, nê rocê

DÊMAX KI DIZ VERDÊ Mİ WARIŞTO!

 DÊMAX KI DIZ VERDÊ Mİ WARIŞTO!           Milla hirg û şewdira dewijan dê xwurê vano: Kam ki rew warzo  do qezenç bikero!


Hit Counter provided by laptop reviews